ledelsesmodell

Stort flertall for ansatte dekaner i Agder

Universitetet i Agder skal fortsatt ha ansatte dekaner, som får utvidet ansvar.

Dekanene på fakultetene her på Universitetet i Agder skal fortsatt være ansatt, og ikke som rektor velges av ansatte og studenter.
Publisert

— Dette er den viktigste saken vi har hatt på styrebordet i hele denne perioden, sa rektor og styreleder Sunniva Whittaker på styremøtet ved Universitetet i Agder onsdag.

Saken var styringsform på fakultetsnivå, etter at styret i september vedtok at rektor fortsatt skal velges av ansatte og studenter og lede universitetet i en todelt ledelsesmodell sammen med universitetsdirektøren.

Mens 10 mot 1 i styret stemte for valgt rektor i september, var det nå 10 mot 1 som stemte for at dekanene fortsatt skal ansettes.

Det var også 10 mot 1 stemmer for enhetlig ledelse på fakultetsnivå, det vil si at dekanen får både det faglige og administrative ansvaret og fakultetsdirektør rapporterer til dekan.

Videre ble det vedtatt med 7 mot 4 stemmer at universitetsstyret skal utpeke eksterne styreledere i fakultetsstyrene.

Vraket innstillingen

Vedtaket om å gå over til enhetlig ledelse ble gjort etter forslag fra styreleder Whittaker og var i strid med innstillingen fra universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Hun innstilte på å fortsette som i dag med todelt ledelse på fakultetsnivå, noe som innebærer at den ansatte dekanen kun har ansvar for det faglig-strategiske og en fakultetsdirektør har ansvar for økonomien.

Dette er en styringsform som UiA er alene om i universitets- og høgskolesektoren, men som Smith-Tønnessen mener fungerer bra.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnesen ønsket ikke å endre modell, men styret ville det annerledes.

Mot nedgangstider

Styreleder Whittaker gjentok mange ganger at «vi er på vei inn i nedgangstider» og hun mente at dekaner som har et helhetlig ansvar vil være bedre rustet til å møte utfordringene.

— Med de tidene vi går inn i er det ekstremt problematisk å skulle se på de fag-strategiske diskusjonene som adskilt fra de økonomiske. Vi skal gjøre noen tøffe prioriteringer framover og da vil en enhetlig modell være bedre, sa hun.

Rektor og styreleder Sunniva Whittaker.

Whittaker påpekte at dagens modell kan føre til at ledelsesansvaret blir fragmentert og at dette er en arv fra høgskoletiden.

— Jeg har brukt mange dager og netter på å tenke på dette og kommet fram til at vi bør tenke nytt om ledelse på fakultetsnivå, sa hun.

Hun sa videre at dekanene bør være ansatt, ikke valgt. Argumentet hennes var at man ikke kan være trygg på at valgte dekaner har den innsikt og kompetanse som trengs.

Den eneste som stemte for å gå over til valgte dekaner, var Tormod Wallem Anundsen. Han mente at dette var en naturlig konsekvens av at styret har vedtatt at rektor skal velges.

— De fleste argumenter for valgt rektor kan anvendes på dekan også, sa han.

Sprik internt

Som Khrono har skrevet, viste en høring før sommeren at det er sprikende meninger på fakultetene ved UiA om dekanene bør ansettes eller velges.

Ikke alle uttalte seg i høringen, som i hovedsak handlet om ledelsen på toppnivå og om universitetet fortsatt skulle ha valgt rektor. Handelshøgskolen ved UiA og Fakultet for samfunnsvitenskap var de som tydeligst gikk inn for valgte dekaner, og påpekte at en slik styringsform kan styrke den demokratiske deltakelsen og vitenskapelige styringen av universitetet.

Stemte over utsettelse

Flere i universitetsstyret ønsket å utsette hele saken om styringsform på fakultetsnivå, nettopp fordi ikke alle hadde oppfattet at de skulle uttale seg om dette spørsmålet i hørinen.

Et forslag fra eksternt styremedlem Tom Fidjeland om å utsette saken falt med 7 mot 4 stemmer.

— Vi skulle hatt en utredning om styringsform på fakultetsnivå. Det er uheldig at vi tar en beslutning i en av de viktigste sakene vi har hatt i styret uten en ordentlig høring, sa han.

Flere i styret sa at det vil være uheldig at kandidater til det forestående rektorvalget ved UiA ikke vil vite hva slags styringsform det er på fakultetene.

UiA skal ha ny rektor fra 1. august 2023. På styremøtet ble det opplyst at perioden for å innhente rektorkandidater vil være 1.-22. januar 2023, valgkamp fra 23. januar til 7. februar og valg i slutten av februar.

Powered by Labrador CMS