følg styremøte

Stort overskudd i drift for Universitetet i Sørøst-Norge

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge er samlet i Rauland fredag. Nye studietilbud, statsbudsjettet og regnskap per 2. tertial står på dagsorden.

Rektor på Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) Petter Aasen på campus Bakkenteigen.
Publisert Oppdatert

I styrepapirene går det fram at Universitetet i Sørøst-Norge per 2. tertial har et overskudd på drift på 85 millioner kroner. Budsjettet innebar at de skulle gå med et underskudd på 50 millioner, så resultatet er 145 millioner bedre enn budsjett.

Overskuddet skyldes lavere aktivitet som følge av pandemisituasjonen. Det gjelder kostnader til reiser, arrangementer, konferanser og lang leveringstid på enkelte varer, heter det i styrepapirene.

Styringparametre skal avvikles

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det som har vært omtalt som nasjonale styringsparametere skal avvikles fra 2023. Disse skal erstattes av konkrete mål i de nye utviklingsavtalene som universiteter og høgskoler utarbeider i samarbeid med departementet.

Rektor Petter Aasen trekker samtidig fram i sakspapirene at den gamle regjeringen nedsatte et finansieringsutvalg som skal levere innstilling 15. mars, men at det er en viss usikkerhet om hvordan den nye regjeringen vil håndtere dette finansieringsutvalget.

— Ambisjonene om økte økonomiske insentiver for gjennomføring og kandidatproduksjon, økt bidrags- og oppdragsaktivitet og forskningsproduksjon – bør ses i sammenheng med insentiver for arbeidslivsrelevans og etter og videreutdanning. Kunnskapsdepartementet har også gitt ut ny forskrift for egenbetaling for enkeltstudenter (25 % eller 100 % egenbetaling). For USN innebærer dette en gjennomgang av planlagt EVU fra 2022. Det er usikkerhet om forskriften kan bli trukket tilbake i forbindelse med regjeringsskifte, skriver rektor Petter Aasen i styrepapirene.

Dagsorden styremøte ved USN 22. oktober

Vedtakssaker

 • Regnskapsrapport 2. tertial
 • Budsjett 2022 - orientering om foreløpig statsbudsjett og tildeling
 • Budsjett 2023 - satsningsforslag utenfor rammen
 • Søknad om utredningstillatelse for nytt mastertilbud - MSc Engineering Physics
 • Akkreditering og etablering av Bachelor i kunst og design
 • Akkreditering og etablering av Lærerutdanning i praktisk og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag
 • Internrevisjonens gjennomgang av varslingsordningen ved USN
 • Orientering om organisasjonsutvikling i USN og opprettelse av stilling som direktør for administrative fellestjenester
 • Møteplan 2022 for styret for Universitetet i Sørøst-Norge
 • Ansettelse i åremålstilling som visedekan for utdanning og studiekvalitet, USN HH - Unntatt etter offentlighetsloven
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder for Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving (IFIK) - Unntatt etter offentlighetsloven

Orienteringssaker

 • Covid - 19 Status

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 22.10.2021
Powered by Labrador CMS