universitetet i sørøst-norge

Strategi og årsrapporter på dagsorden

Styret for Universitetet i Sørøst-Norge samles på Notodden fredag 4. februar. Det er ventet nye runder i strategidebatten.

Styreleder ved USN, Tore Isaksen, skal lose styret gjennom en spennende strategidebatt.
Publisert Oppdatert

I desember anklaget professor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Peter Fjågesund egen universitetsledelse for å ikke ta grunnforskning på alvor.

— Jeg mener det er et helt grunnleggende kriterium for et universitet at en har grunnforskning som en vesentlig del av virksomheten, sier han til Khrono.

Ledelsen ved USN sitt syn på grunnforskning — og også disiplinfag — blir ifølge Fjågesund tydeliggjort i arbeidet med å lage ny strategi.

Og strategisaken står på dagsorden på fredagens styremøte ved USN.

Ledelsen gir svar på tiltale

Rektor Petter Aasen, viserektor for forskning, Heidi Ormstad, viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen og viserektor for ekstern samhandling, Kristian Bogen, viser i ett nytt svar til blant annet Fjågesund til sitt forrige svarinnlegg, hvor de beskrev den faglige plattformen som USN er tuftet på.

«Her heter det at institusjonens hovedprofil er profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. Både forsknings- og utdanningsvirksomheten kjennetegnes ved tett samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen. Denne hovedprofilen er stadfestet av institusjonens nåværende styre og ligger til grunn for en pågående strategiprosess,» skriver de fire universitetslederne og fortsetter:

«Selvsagt er verken styret eller rektoratet ved USN imot grunnforskning. USN skal også ha noe grunnforskning, men ikke konkurrere med f.eks. UiO om å være et grunnforskningsuniversitet. Vår hovedprofil innen forskning skal være mot det anvendte, noe som også er naturlig gitt profilen på store deler av utdanningsvirksomheten vår».

Styremøtet starter kl 10.00 og kan følges ved å trykke på denne lenken.

Saksliste

Vedtakssaker

 • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til styremøtet 04.02.2022 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 16.12.2021
 • Årsrapport 2021 – Studentombudet USN
 • Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2021
 • Årsrapport 2021 fra Forskningsutvalget ved USN
 • Årsrapport 2021 fra Utvalg for utdanningskvalitet
 • Tildelingsbrev 2022 til Universitetet i Sørøst-Norge
 • Strategisk plan og ny utviklingsavtale
 • Internrevisjon: Halvårsrapport andre halvår 2021 og oppsummering av arbeidet 2018–2021

Orienteringssaker

 • Covid-19 – status
 • Modell for strategiimplementering og virksomhetsstyring
 • Akademisk kalender ved USN for studieåret 2022 / 2023

Meldingssaker

 • Meldingssaker til styremøtet 04.02.2022
Powered by Labrador CMS