Enstemmig styrevedtak om medietrening ved høgskolen

Pengene til medietrening tas fra høgskolens strategimidler. Høgskolestyret har satt av over 52 millioner kroner til strategiske satsinger, men har vært bekymret for at alle pengene ikke blir brukt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at det ble kjent at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal bruke seks millioner kroner de neste fire årene på private pr-konsulenter og rammeavtale med et stort pr-byrå, er det oppstått debatt i Khronos spalter om hvor pengene kommer fra og hvordan behandlingen av bevilgningen foregikk i høgskolestyret. Flere reagerer også på pengebruken. 

Kritikk mot pengebruk på pr og kommunikasjon

Førsteamanuensis Erik Døving ved Institutt for økonomi og administrasjon skriver blant annet i et kommentarinnlegg at: «Eg må ærlege seie at denne ressursbruken på kommunikasjon og PR vitnar om rar prioritering i ein akademisk institusjon. I den eine enden av campus sparer ein på binders og ventilasjon, medan i den andre enden brukar store beløp på slikt som har nokså lite med akademisk verksemd å gjere. “Snur på skillingen og let krona gå” er det vel noko som heiter».

Journalistikkprofessor Elisabeth Eide har også engasjert seg i debatten og skriver blant annet: «Et tankeeksperiment: HiOA-lederne kontaktet før ekstern utlysning Institutt for journalistikk og mediefag, kanskje spesielt mediefag-delen og spurte dem til råds, ba dem om å evaluere HiOAs kommunikasjonsprofil, bidra med gode og mindre gode eksempler på kommunikasjon, og personer som behersker dette mer eller mindre godt. Om ikke gratis, så uendelig mye rimeligere! For oss fagpersoner er faktisk sterk faglighet en nøkkel til trygghet og god kommunikasjon - og denne fagligheten får vi ikke av byråene, sorry! Er dette styrebehandlet og enstemmig vedtatt?»

Utrygge på media

Eg må ærleg seie at denne ressursbruken på kommunikasjon og pr vitnar om rar prioritering. 

Erik Døving

Er dette styrebehandlet og enstemmig vedtatt?

Elisabeth Eide

Kommunikasjonsdirektør Anne Christel Johnsgaard forsvarer seg mot kritikken ved å skrive blant annet: «Mange er utrygge i møte med media. Mange forstår ikke media. I sum er dette èn av mange grunner til at vi ikke preger samfunnsdebatten i større grad. Å tilby medietrening til ledere og forskere er et av flere tiltak». Hun mener også det vil være feil ressursbruk å bruke faglige ressurser internt på høgskolen til medietreningskurs. 

Vedtak i budsjettmøtet desember 2012

Penger til medietrening for ledelsen og forskerne ble bevilget i høgskolens styremøte i desember 2012, under behandling av budsjett 2013 og langtidsbudsjett 2013-2015. På side 21 i saksframlegget  til styret finner man tallene. Satsingen er en del av det man kaller «Samfunnsrettet virksomhet og formidling», og styret har satt av en million kroner i året fram t.o.m. 2015 til medietrening, altså totalt tre millioner kroner, mens avtalen som er inngått med et stort pr-byrå har en ramme på 6 millioner kroner over fire år. .

Rammeavtalen med pr-byrået innholder også andre ting enn medietrening, blant annet strategisk kommunikasjonsrådgivning, krisekommunikasjon og totalsummen i denne posten er 10,7 millioner kroner i 2013 og 23,1 millioner kroner t.o.m. 2015. Et nytt intranett (3 millioner kroner i 2013) og Khrono (2,5 millioner kroner i 2013) er også en del av denne strategiske satsingen. 

Khrono var ennå ikke lansert under budsjettmøtet i desember 2012, så vi har ingen dekning fra møtet, men vi var tilstede, og registrerte ikke annet enn at budsjettet ble enstemmig vedtatt av styret, noe som også kommer fram i møteboka og protokollen fra møtet

Underforbruk av penger

I forkant av HiOAs styremøte i juni 2013 skrev vi blant annet en sak om at høgskolen hadde et underforbruk på nærmere 200 millioner kroner og at de sliter med å bruke opp de budsjetterte midlene.

Akkurat denne saken ble behandlet bak lukkede dører, men ifølge Khronos løpende referat fra møtet mente styret at «…det er for mye penger i systemet som ikke blir brukt, og aktiviteter som ikke blir gjennomført». De viste da til manglende bruk av de avsatte strategiske midlene blant annet, og bestilte en rapportering om dette til styremøtet i september 2013. 

Underforbruk på medietrening også 

En rapport over bruken av strategimidler så langt i år ble lagt fram i styremøtet i september og der er både medietrening for forskere og for ledelsen ved HiOA omtalt (på side 4). Ifølge rapporten så er det satt av 2,65 millioner kroner i år i en samlepott under Samfunnsrettet virksomhet og formidling, og her ligger blant annet medietreningskurs for forskere.

Men de regner med at kun 750.000 kroner av disse pengene vil bli brukt. Samme beløp er rapportert brukt på medietrening av ledelsen i 2013: 750.000 kroner av en sum på en million kroner inneværende år. Intranett, engelske nettsider og Khrono blant annet regner med å bruke opp sine bevilgninger. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS