eksamen

Streiken er over, men flere eksamener kan bli avlyst

Samme dag som streiken ble avlyst, måtte NTNU utsette to skriftlige eksamener. Universiteter og høgskoler legger nå nye eksamenskabaler i håp om at utsatte eksamener kan avholdes før sommeren.

Streikestans er godt nytt for de som har eksamen framover, men noen studenter kan fortsatt få eksamenen utsatt.
Publisert Oppdatert

Artikkelen blir oppdatert

Usikkerheten råder noen timer etter at Unio-streiken endte i tvungen lønnsnemnd. Universiteter og høgskoler jobber for fullt for å avklare om det er mulig å få til eksamen likevel for studenter som fikk beskjed om at det ikke ble eksamen som planlagt. 

NTNU

På NTNU er to skriftlige eksamener med tilsyn som skulle vært avholdt i dag, blitt utsatt. Avdeling for utdanning opplyser at skriftlige eksamener for resten av eksamensperioden, som varer ut denne uka, trolig kan gå som normalt. 

Mer uklarhet er det knyttet til muntlige og praktiske eksamener. Det er avhengig av hvor fort de streikende kommer tilbake til jobb, om NTNU klarer å gjennomføre disse som planlagt. Universitetet trenger denne dagen for å få avklart om noen muntlige og praktiske eksamener også må utsettes. 

Studentene blir bedt om å forberede seg til eksamen som vanlig, med mindre de får en annen beskjed. 

Den største usikkerheten er det ved de to fakultetene som hadde flest ansatte ute i streik. Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap var 177 ansatte i streik. Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 131. 

NTNU opplyser at det jobbes iherdig ved begge disse fakultetene og ved resten av universitetet for å komme tilbake til normal virksomhet så fort som mulig. Om noen av de utsatte eksamenene likevel kan avholdes dette semesteret, jobbes det nå med å finne ut av.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet har utsatt eksamen for 350 studenter, inkludert obligatorisk aktivitet. Universitetet arbeider nå for å finne nye datoer for eksamen for alle. 

— Det ble sendt ut ytterligere beskjed i dag tidlig om utsettelse, men den ble trukket tilbake etter kort tid. Med unntak av det, har vi ikke gjort om på noen beslutninger, sier kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud. 

Hun forteller at de er i gang med å finne nye datoer for de utsatte eksamenene. Målet er at så mye som mulig skal gjennomføres før sommeren, men de trenger mer tid til å planlegge dette. 

Høgskolen i Østfold

Høgskolen opplyser at de forsøker å finne tidspunkter for når de utsatte eksamener kan gjennomføres. Det er ingen avsluttende eksamener som ble utsatt, så noen kan bli utsatt til over sommeren. 

Det var 5 eksamener som ble utsatt mandag og tirsdag under streiken. 

Eksamen for enkelte studenter i ett emne ble også utsatt i dag, onsdag. Men etter at streiken ble avblåst, har de som ønsket fått mulighet til å gjennomføre denne om de følte de hadde fått forberedt seg godt nok til det. 

Fra torsdag vil alle eksamener gå som planlagt.

Høgskulen på Vestlandet

Ved Høgskulen på Vestlandet er det 431 studenter som har fått utsatt muntlige og/eller praktiske eksamener på grunn av streiken. 

— Studentene har fått informasjon om at de seinest klokka 20.00 dagen før skal få beskjed om eksamen går som planlagt, sier prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal. 

Dette betyr at det i dag ikke blir eksamen for dem som er rammet. 

— Vi er nå i full gang med å skaffe oss oversikt over de utsatte eksamenene og når de kan settes opp igjen. Dette trenger vi litt tid på. Avgangsstudenter blir prioritert, sier Naustdal. 

De ansatte som har vært i streik, må få tilgang til IT- og adgangskontrollsystemer før de får avklart dette, og arbeidet vil pågå utover arbeidsdagen, ifølge prorektoren. 

— Eksamen vil i utgangspunktet gå som normalt fra og med torsdag 6. juni, men her kan det komme unntak. Den enkelte student vil få melding fra oss på e-post. 

Universitetet i Stavanger

Universitetet måtte utsette eksamen for fire emner mens streiken pågikk. 44 studenter ble berørt. 

-- Vi arbeider for at disse studentene skal få gjennomført eksamen så snart som mulig og før ferien. Det ser ut til at andre eksamener vil bli gjennomført som normalt fra og med i morgen, torsdag 6.6. Studentene vil få direkte beskjed dersom de ikke skal møte opp, sier utdanningsdirektør Bjarte Hoem. 

Universitetet i Stavanger er også rammet på annet vis. 69 eksamener (kurs og oppgaver) vil få forsinket sensur. Dette berører mellom 1000-1350 eksamenskandidater, ifølge Hoem. 

— I utgangspunktet skal ikke sensuren bli forsinket mer enn antall streikedager, men i noen tilfeller vil planlagt ferie kunne avbryte sensurarbeidet. Det vil også være tilfeller der bacheloroppgaver og masteroppgaver får utsatt innleveringsfrist på grunn av manglende veiledning under streiken. 

— Det ser likevel nå ut til at sykepleiere og spesialsykepleiere vil få sin autorisasjon i tide. 

Universitetet lover å sitt ytterste for at konsekvensene skal bli minst mulig for studentene. Nå kartlegger de og følger opp sakene. 

— Alle studenter som er berørt av forsinkelser, vil få individuell informasjon om dette, sier Bjarte Hoem. 

Politihøgskolen

Høgskolen jobber nå med å sette opp nye eksamener for dem som ble berørt av streik. Målet er at de skal få avlagt eksamener innen de neste to ukene. Dette gjelder både avgangsstudentene som fikk eksamen i Operativ03 utsatt, og førsteårsstudentene som fikk utsatt sin Dipokrit-eksamen. 

Universitetet i Bergen

Noen muntlige eksamener ble utsatt under streiken. Nå når den er over, vil det være mulig å få satt opp en ny muntlig eksamensdato før sommeren, men dette må avklares for hver eksamen, opplyser kommunikasjonsavdelinga. 

På Samfunnsvitenskapelig fakultet var det 11 studenter som ikke fikk tatt muntlig eksamen. En skoleeksamen 13. juni kan bli utsatt, men det vet de ikke ennå. Blir den det, vil de forsøkte å få avviklet eksamenen så fort som mulig. 

Ved Det humanistiske fakultet er ny dato 18. juni for 10 kandidater som ikke fikk tatt eksamen. Her må noen av dem trolig også få en mulighet etter sommerferien siden mange da har reist fra byen. 

I tillegg er det i skrivende stund ikke avklart hva som skjer med noen studenter fordelt over ulike emner som ikke fikk tatt eksamen. 

Også for noen filosofistudenter vil det bli ny eksamen i uke 25 eller 26. Ved ett emne skal alle være ferdige før juli. 

OsloMet

Martin Halvorsen er seksjonssjef for opptak og vurdering ved OsloMet. 

— De utsatte eksamenene vil bli gjennomført så fort som mulig, og berørte studenter vil få direkte informasjon om tidspunkt når det er klart. Det vil være få vitnemål og autorisasjoner som blir forsinket, og det vil i så fall være små forsinkelser om det i det hele tatt blir noen, sier Halvorsen til Khrono. 

Universitetet i Oslo

Bare én eksamen ved Universitetet i Oslo ble utsatt i løpet av streiken, og ni studenter ble berørt. Universitetet i Oslo forteller at dersom streiken hadde vart, ville opp mot 50 studenter med muntlig eksamen blitt rammet.

Fakultetsdirektør Monica Bakken på Det humanistiske fakultet sier:

— Det humanistiske fakultet legger til rette for at studentene som fikk utsatt eksamen som følge av streiken, skal få tatt den før sommerferien.

5. juni 13.20: Artikkelen er oppdatert med informasjon fra Universitetet i Stavanger. 14.25: Ny oppdatering om utsatte eksamener ved UiO. 6. juni 12.25: Oppdatert med status for Universitetet i Bergen og Politihøgskolen.

Powered by Labrador CMS