kostbare strømmålere

Strømmåleren koster mer enn strømmen: — Viser ingen vilje til å hjelpe

Olje- og energiminister Tina Bru ser ingen hensikt med å endre omstridt forskrift for å hjelpe studentene. Det reagerer Arbeiderpartiets Åsmund Aukrust på.

Åsmund Aukrust er stortingspolitiker for Arbeiderpartiet.
Publisert

Egne strømmålere i studentboliger anslås å koste studentene mer enn en normal hybel har i strømkostnadene per år. I juni ba studentsamskipnadene om hjelp til å endre kravene. Nå har Åsmund Aukrust (Ap) også engasjert seg i saken.

Under stortingets spørretime 18. august spurte Aukrust, som er medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, olje- og energiminister Tina Bru (H) om hva hun ønsket å gjøre for å endre forskriften.

«Kravet om individuell strømmåling på hybelnivå medfører økte kostander for studentene som bor i en studentbolig eid av samskipnadene. Kostnadsøkningen er knyttet til investeringskostnader som betales over husleien, og medfører en betraktelig økning i faste avgifter til netteier per student. Vil statsråden vurdere om det er andre måter å beregne for strømforbruket i studentboligene knyttet til samskipnadene?», het det i spørsmålet fra Aukrust.

Spørsmålet og svaret i sin helhet kan du lese her.

Vil ikke gi egen ordning for studenter

Olje- og energiminister Tina Bru (H)

I sitt svar til Aukrust, skriver blant annet statsråden at fellesmåling vurderes å ha flere uheldige virkninger.

«Hovedregelen i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 bokstav i) er at den enkelte boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Bakgrunnen for dette er at fellesmåling vurderes å ha flere uheldige virkninger. Kunder som befinner seg bak et felles målepunkt får ikke samme tilgangen til kraftmarkedet som andre kunder, og har heller ikke samme rettigheter til kompensasjon ved langvarige strømbrudd.», skriver statsråden.

Bru avslutter sitt svar med at dagens forskrift fungerer etter formålet.

— Jeg anser det derfor ikke som hensiktsmessig å vurdere egne ordninger for å beregne strømforbruket i studentboligene knyttet til samskipnadene, skriver Bru.

— Viser en mangel på forståelse

I telefon med Khrono torsdag, sier Aukrust at han er svært overrasket over det han kaller statsrådens mangel på forståelse.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Er du skuffet over statsrådens svar?

— Absolutt. Hennes svar viser jo en veldig mangel på forståelse ovenfor studentene, og hva de står ovenfor. I tillegg viser det en veldig liten vilje til å bruke den makten en statsråd har til å gjøre de små grepene som kan endre dette.

Han mener svaret til statsråden er både firkantet og byråkratisk, noe situasjonen ikke krever.

— Mange studentboliger har jo felles bad og kjøkken, de er ganske små, og det å ha egen strømmåler for 11-12 kvm i en gang er byråkratisk og firkantet. Studentboligene er allerede dyre nok som de er. Her mener jeg statsråden burde rydde opp, og det er firkantet at hun ikke er villig til å se mer på det, sier Aukrust.

— Utifra svaret virker det som om statsråden ikke vil ta denne saken videre?

— Ja, det virker jo som at statsråden har konkludert i denne saken. Jeg håper jo at studentene fortsetter å bruke stemmen sin, her er alle argumentenes på studentenes side. Strengt tatt burde være noe som burde enkelt ordnes opp i, det er ikke noen stor sak.

Samskipnadsrådet: — Vi er skuffet

— Jeg håper at statsråden snur, og ser urimeligheten i dette, sier Hans Erik Stormoen

Hans Erik Stormoen, Styreleder for Samskipnadsrådet og administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN), sier til Khrono at han er enig med Aukrusts uttalelser. Samtidig legger han ikke skjul på, at statsrådens svar er svært skuffende for deres sak.

— Jeg ble overrasket og skuffet over at man politisk ikke ser at en studentbolig er noe helt annet enn en utleiebolig på det private markedet. Her er staten med på å finansiere studentboliger, boliger som skal sørge for at studentene har en best mulig studiehverdag. Dette er ett utdanningspolitisk virkemiddel. Her blir studentene skadelidende for et regelverk, og jeg synes blir det blir helt feil å håndtere studentboliger på denne måten.

Han trekker frem at svaret fra olje- og energiministeren virker å antyde at hun ikke virker innstilt på å gjøre noe med problemstillingen.

— Mens man i alle andre politiske sammenhenger er opptatt av studentenes hverdag, virker statsråden her å ville dytte regningen over på studentene, sier Stormoen og legger til:

— Regningen fra nettleverandørene tar samskipnaden seg av. Vi kan ikke dytte infrastrukturregninger over på studentene. Det er overraskende at statsråden ikke så på denne problemstillingen isolert og endret en setning i forskriften.

— Tror du denne saken nå er oppklart fra statsrådens side?

— Det tror jeg. Jeg tror at svaret fra Tina Bru har stengt denne saken. Vi får ingen løsning på kort tid. Jeg håper at statsråden snur, og ser urimeligheten i dette. Jeg tror også at det kan være en fornuftig a avgjørelse fra hennes side, i disse valgkamptider. Jeg forventer også at ved et eventuelt regjeringsskifte vil Aukrust sørge for at denne saken løses på en rask og enkel måte.

Powered by Labrador CMS