Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet og rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet skal samarbeide tettere. Foto: Nord
Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet og rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet skal samarbeide tettere. Foto: Nord

Universitetene i nord knytter tettere bånd

De to universitetene i Nord-Norge har inngått avtale om tettere samarbeid. Det skjer etter påtrykk fra Kunnskapsdepartementet.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet og rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet har inngått en avtale om samarbeid og arbeidsdeling innen forskning, utdanning og infrastruktur.

Blant annet skal de samarbeide om lærerutdanningene og om utdanningstilbudet på Helgeland, går det fram av avtalen.

Påtrykk fra eier

Avtalen kommer på plass etter påtrykk fra Kunnskapsdepartementet, som i siste etatsstyringsmøte med Nord universitet krevde tettere samarbeid og bedre arbeidsdeling i Nord-Norge. UiT har fått tilsvarende tilbakemelding.

Avtalen mellom UiT og Nord

I tilbakemeldingen til Nord universitet etter etatstyringsmøtet i mai i fjor sier Kunnskapsdepartementet:

De klare målene om felles ressursutnyttelse og arbeidsdeling i utvikling av studieporteføljen er et godt utgangspunkt for bedre kvalitet og et bredt og godt studietilbud til befolkningen i Nord-Norge.

Bjørn Haugstad

Det kan ligge godt til rette for et samarbeid mellom oss om enkelte utsatte fag, slik regjeringen også har tatt inititativ til.

Anne Husebekk

Diskusjonen om hvorvidt det bør være ett eller to universitet i Nord-Norge er en avsporing.

Bjørn Haugstad

«Departementet forventer at de to universitetene inngår et mer forpliktende samarbeid og arbeidsdeling om forskningsaktiviteter og hvilke studietilbud som tilbys i regionen, der dette er relevant. Videre forventer departementet at studieporteføljen og forskningen bygger på de områdene der universitetene allerede er etablert og er sterke».

Om fag og studiesteder

Nå har de to universitetsrektorene blitt enige om en overordnet avtale, som skal følges opp med flere underavtaler på ulike områder.

Her er noen punkter det skal samarbeides om: 

  • Videreutvikling av lærerutdanningene,
  • Fagene innen samfunnssikkerhet og beredskap
  • Samisk forskning og utdanning 
  • Utdanningstilbudet på Helgeland (der Nord universitet for tiden utreder hvilke campuser som skal opprettholdes).

Les også: Debatterer distriktenes skjebne etter fusjonene

De skal dessuten samarbeide om:

  • Utvikling av et studietilbud i Lofoten-regionen
  • Studietilbudet i Kirkenes og samhandling mot Russland.
  • Internasjonalisering
  • Rekruttering
  • Sensur
  • Doktorgrader

På forskningsfeltet skal de ha felles doktorgradsemner og kurs, og samarbeide om prosjektutvikling, samlinger, skrivekurs og forskningsformidling, står det i avtalen.

Haugstad fornøyd

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet (bildet under) sier at det er positivt at Nord universitet og UiT – Norges arktiske universitet inngår en avtale om samarbeid for å utnytte de samlede ressursene ved institusjonene best mulig.

(Foto: Siri Ø. Eriksen)

— Avtalen er overordnet, og det skal inngås egne avtaler om konkrete samarbeidsprosjekter. Jeg vil likevel si at de klare målene om felles ressursutnyttelse og arbeidsdeling i utvikling av studieporteføljen er et godt utgangspunkt for bedre kvalitet, et bredt og godt studietilbud til befolkningen i Nord-Norge og forskning som det ellers ikke ville ha vært mulig å få til. Departement er derfor tilfreds med avtalen, sier han i en epost til Khrono.

«Avsporing»

Tanken om ett universitet i Nord-Norge ble lagt i en skuff tidlig i strukturprosessen, og Nord-Norge fikk fortsette med to universiteter, som fikk innfusjonert hver sine høgskoler.

På spørsmålet om ett universitet i nord fortsatt er det departementet helst ville foretrukket, svarer Haugstad:

— Diskusjonen om hvorvidt det bør være ett eller to universitet i Nord-Norge er en avsporing.

Følte ikke press

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet sier at det også tidligere har vært en god del faglig samarbeid mellom UiT og Nord, blant annet om professor II-stillinger og sensur.

— Men vi har manglet en overordnet avtale som gir en struktur for samarbeidet. Nå har vi fått en slik avtale, som også sier at vi skal ha regelmessig kontakt, sier hun.

Selv om Kunnskapsdepartementet har bedt om mer samarbeid mellom de to universitetene, blant annet i etatsstyringsdialogen, sier Husebekk at samtaler om dette har pågått helt siden hun tiltrådte som rektor i 2013.

— Vi har fått anmodning om tettere samarbeid, men har ikke følt noe press. Men det er hyggelig å kunne kvittere ut denne avtalen nettopp nå, sier hun.

Kan redde småfag

UiT-styret vedtok tidligere i år å legge ned 10 studieprogrammer på bachelornivå, blant annet på grunn av lav søkning. Også masterporteføljen er gjennomgått.

Vil samarbeidet mellom Nord og UiT kunne redde slike småfag?

— Det kan ligge godt til rette for et samarbeid mellom oss om enkelte utsatte fag, slik regjeringen også har tatt inititativ til, sier hun.

I samarbeidavtalen står det spesielt at Nord og UiT skal samarbeide om studietilbudet på Helgeland og i Lofoten. I Mo i Rana, for eksempel, har begge universitetene utdanningstilbud, og det samme gjelder Lofoten-regionen, der Nord har tilbud i Stokmarknes og UiT i Sortland.

— Det er viktig at vi ikke konkurrerer på disse stedene, men kan samordne tilbudene våre, sier Husebekk.

Skal følges opp

Rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet sier også at avtalen ville kommet på plass, uavhengig av påtrykk fra Kunnskapsdepartementet.

— Det er viktig at vi to universitetene i Nord-Norge har et godt samarbeid, og min intensjon er at den skal følges opp og konkretiseres, sier han.

Også han sier at diskusjonen om en avtale har pågått en tid, helt fra han tiltrådte som rektor i 2016.

— Vi har behov for å avtalefeste samarbeidet, og også kunne se på arbeidsdeling mellom oss, sier han.

Skal møtes

Ifølge avtalen skal det være minst ett møte på toppnivå i året mellom de to universitetene, og i tillegg skal dekaner og andre faglige samarbeidspartnere møtes «så ofte det er hensiktsmessig og nødvendig». Studiedirektørene skal dessuten møtes for å planlegge studieporteføljen og hvilke studier som skal tilbys hvor, går det fram av avtalen.

De to universitetene har tilsammen 17 studiesteder fra Stjørdal i sør til Kirkenes i nord.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS