I dag godkjente kongen i statsråd NTBU og Gunnar Bovim sin fusjon med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

4 fusjoner vedtatt i statsråd fredag

Regjeringen har besluttet at fire sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren skal gjennomføres fra 1. januar 2016.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NTNU blir Norges største universitet, Høgskolen i Sørøst-Norge blir en stor aktør når det gjelder å utdanne lærere, sykepleiere og ingeniører, mens i nord samles nesten all høyere utdanning på to universiteter.

— Endringene kommer først på utdanningsområdene, og noe senere på forskning, sier Gunnar Bovim ved NTNU.

Regjeringen har også fordelt fusjonsmidler til institusjonene. NTNU, UiT og høgskolene Buskerud, Vestfold og Telemark får 11 millioner hver, mens Universitetet i Nordland får 18,5 millioner til sitt fusjonsarbeid med Høgskolen i Nesna.

Vedtak i tråd med forventninger

— Spretter dere sjampanjen i Trondheim i dag? 

— Beslutningen i statsråd i dag er helt i tråd med det vi har jobbet for. Men heller enn å sprette sjampanjen fortsetter vi det viktige arbeidet vi er igang med, og det gjøres i fagmiljøene, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim i en kommentar til Khrono. Det har blåst rundt fusjonsdebatten i Trondheim og den interne skepsisen er relativt stor. 

— Hva gjør du nå? 

— Det viktige er ikke hva jeg gjør, men fagmiljøene. Nå skal vi vise at vi kan samarbeide og gjøre ting bedre fire sammen, enn alene, sier Bovim.

Han mener at de konkrete endringene først vil merkes på utdanningsområdet, mens det vil ta litt lengre tid før det blir fusjonsresultater på forskningssiden. 

— Og du «ypper» med at NTNU skal bli den sentrale profesjonsutdanningen i landet?

— Ypper og ypper. Med den sammensetningen nye NTNU får skal vi gi profesjonsutdanning av høy kvalitet. I kraft av størrelsen vår vil vi bli et naturlig tyngdepunkt, sier Gunnar Bovim, som «feiret» dagen på styremøte i Forskningsrådet.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

— Norge må skape nye arbeidsplasser, sikre innovasjon og løse store utfordringer innen helse, skole og velferd. En viktig nøkkel er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning. Med strukturreformen tar vi et stort skritt, ved at ressursene samles på færre, men sterkere institusjoner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra departementet.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) blir slått sammen til ett universitet med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

NTNU blir Norges største universitet og et virkelig kraftsentrum for teknologifag, etter denne sammenslåingen. Samtidig vil NTNU få en stor faglig bredde, noe som gir spennende muligheter på mange områder og på tvers av fag, sier Røe Isaksen.

NTNU skal ha campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en faglig portefølje som inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet. NTNU vil også være et nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.

For å legge til rette for at sammenslåingen gjennomføres på en god måte, utvides styret for NTNU med fire medlemmer fra 1. januar 2016 og ut styreperioden som avsluttes 31. juli 2017. Denne utvidelsen skal sikre at både ansatte og studenter fra campuser som ikke ligger i Trondheim, skal være representert i styret.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark slår seg sammen og blir Høgskolen i Sørøst-Norge. Den nye institusjonen skal ha studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

— Høgskolen i Sørøst-Norge har som mål å bli et arbeidslivs- og profesjonsrettet universitet. Det målet støtter jeg. Dette vil bli en helt sentral aktør i arbeidet med å utdanne de sykepleierne, ingeniørene og lærerne Norge trenger, sier Røe Isaksen. 

Høgskolen i Sørøst-Norge etableres med ekstern styreleder og ansatt rektor, og regjeringen kommer til å oppnevne et fellesstyre som vil få myndighet til å treffe beslutninger som angår etablering av den nye høgskolen.

Flagget vaier i Telemark

Utenfor kontorvinduene til rektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Telemark vaier flagget i vinden. Han er fornøyd med vedtaket i statsråd i dag, selv om de fusjonerte høgskolene ikke blir universitet i første omgang.

— Det er ikke noe nederlag at vi ikke blir universitet med en gang. Det er en tydelig kongelig resolusjon, og vi har fått forsikringer om at NOKUT og departementet skal legge til rette for en smidig akkrediteringsprosess.Vi skal ikke måtte stå i kø noe sted, sier Bogen.

— Vi har fått bekreftet at statsråden allerede har vært i kontakt med NOKUT om dette, sier han.

Han sier at de to høgskolene har som mål å få levert søknaden om å bli universitet rundt årsskiftet. Et felles interimstyre for  de  to høgskolene skal være på plass i september.

— I og med at dette styret skal bli den fusjonerte institusjonens første styre, må vi holde valg til ansatterepresentanter til styret, og det vil skje så snart som mulig etter studiestart, sier han.

Bogen er fornøyd med navnet Sørøst-Norge.

— Det er kanskje litt tradisjonelt, men det har både med seg Norge og hvor i landet vi ligger, så jeg tror det blir bra, sier han.

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) slår seg sammen under navnet Universitetet i Nordland.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 18,5 millioner kroner i 2015. 

— Dette vil styrke Nordland og Helgeland i et langsiktig perspektiv. Sammenslåingen skal gi regionen en sterk nasjonal aktør innenfor høyere utdanning og forskning og sikre bærekraft både for virksomheten på Helgeland og for universitetet som helhet, sier kunnskapsministeren.

Universitetet får nytt styre fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019. Regjeringen vil også oppnevne et fellesstyre til å lede sammenslåingen.

— Vi mener det er særlige omstillingsbehov for virksomheten på Nesna, og det kan også bli aktuelt at Høgskolen i Nord-Trøndelag ønsker å være med på sammenslåingen.

Pedersen søker ikke rektorjobb

Rektor ved Universitetet i Nordland, Pål Pedersen, er også fornøyd med dagens fusjonsvedtak statsråd, der det er gjort klart for fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna. Til uka skal også Høgskolen i Nord-Trøndelag ha styremøte om å bli en del av Universitetet i Nordland, eller «nytt universitet i Midtnorge» som de kaller det i sine styrepapirer.

— Jeg er sikker på at vi skal klare å få til mye nytt og spennende. Vi snakker om en «blå vekst» - og kan hende kan akvakultur bli vår nye oljenæring, sier Pedersen, som nå skal sitte som rektor ut året. Da skal det være ansatt ny rektor. 

— Kommer du til å søke på den nye rektorstillingen?

— Nei, jeg har vært rektor i åtte og et halvt år snart og fire år med dekan før det, så jeg kjenner at jeg har lyst til å gjøre noe annet, så jeg kommer ikke til å søke rektorjobben, sier Pedersen.

Etter planen skal rektorstillingen ved det fusjonerte universitetet utlyses før sommeren. 

Forskutterer HiNT-samarbeid

UiN Får 7,5 millioner mer i fusjonsmidler enn de andre universitetene. De andre får 11 millioner, mens UiN og Nesna 18,5 millioner kroner. 

I fusjonsbrevet departementet har sendt UiN og Nesna heter det blant annet:

«Departementet vil tildele 18,5 mill. kroner til arbeidet med sammenslåingen i 2015. Departementet legger til grunn at det er særlige omstillingsbehov for virksomheten på Nesna, og at det kan blir aktuelt at Høgskolen i Nord-Trøndelag også ønsker å være med på sammenslåingen. Departementet kommer tilbake til dette. » 

Lykkeønskninger

Rektor ved UiT - Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, forteller at de tre rektorene ved Harstad, Narvik og UiT i dag har utvekslet lykkeønskninger.

— Vi er veldig glad for at vedtaket nå foreligger, og jeg har stor tro på at forholdene ligger godt til rette for en meget god fusjonsprosess, sier Husebekk til Khrono. 

— Nå er omkampenes tid forbi, og alle parter kommer til å mobilisere alle krefter inn mot at dette skal bli bra, legger hun til.

— Dere har fått 11 millioner til fusjonsarbeidet, holder det?

— Det holder for i år, men det skal betydelige mye mer midler til neste år for at vi skal få den integrasjon vi har lagt opp til, sier Husebekk.

— Du sa sist vi snakket med deg at du gledet deg til å gi gass etter endelig vedtak. Hva skjer nå?

Vi har nedsatt en rekke fagråd som skal ha møter før sommeren. Vi planlegger felles styremøte etter sommerferien og nytt felles rektormøtet. Ellers har gruppen som har jobbet med det vi kaller «sikker drift» altså at alle skal få lønn, studenter skal kunne søke opptak mv lenge jobbets om om fusjonen var vedtatt, så det arbeidet er godt i rute, sier Husebekk.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) blir slått sammen og får navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

— Denne sammenslåingen vil bidra til å styrke blant annet teknologiområdet og de sosial- og helsefaglige tilbudene i nord. Nye UiT vil i enda større grad kunne bidra til utvikling og vekst i regionen, sier Røe Isaksen.

Miljøene ved dagens høyskoler i Narvik og Harstad vil få lettere tilgang til grunnforskningsmiljøer, noe som skal gi økt kvalitet og faglig styrke. Institusjonene har kommet frem til at universitetet fra sammenslåingen bør ha et teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik. Det er lagt opp til at det skal etableres styrings- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik.

Styret for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet skal utvides med representanter for virksomhetene i Narvik og Harstad ut styreperioden, som varer til 31. juli 2017.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS