Høgskoler på Vestlandet vil aller helst fortsette alene

Høgskolen i Bergen (HiB) kan leve med en full fusjon mellom høgskolene på Vestlandet, men ikke med å bli fusjonert med Universitetet i Bergen. Flere av høgskolene på Vestlandet har ingen uttalte planer om å fusjonere med HiB.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Bergen og rektor Ole-Gunnar Søgnen har overlevert statsråd Torbjøen Røe Isaksen notatet som danner grunnlaget for videre fusjonsbestrebelser.

Sterkest alene

— Vi ser ikke en sammenslåing med Universitetet i Bergen (UiB) , eller en splitting av høgskolen, som et aktuelt utfall, sier Søgnen.

Høgskolen i Bergen (HiB) har vokst betydelig i løpet av siste tiårsperiode, og er Norges tredje største målt i antall registrerte studenter. Det er omkring 7000 studenter og 700 ansatte, og tilbyr i dag mange studieprogrammer på masternivå og ett doktorgradsprogram.

Rektor Søgnen har signalisert at han har universitetsambisjoner på vegne av HiB. Staten har signalisert gjennom milliardbevilgninger til ny campus på Kronstad at den satser på høgskolen.

— Dette svarer til at det mest nærliggende, er at høgskolen fortsetter som den stevner, mener Ole-Gunnar Søgnen (bildet under).

— Vi har vist at vi leverer. Vi tror vi klarer å tjene samfunnets interesser og behov best på egen kjøl, sier Søgnen.

Høgskolen Vestlandet

I notatet skisser høgskolen et alternativ med fusjon mellom høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund som de mest aktuelle å sammenslå.

De beskriver at målet i så fall vil være sterkere robusthet innenfor fagprofilene, mer effektive utdanninger og mindre intern Vestlandskonkurranse om studentene og praksisplassene. Som del av dette bildet, ser HiB også for seg økt samarbeid med Universitetet i Stavanger særlig innen ingeniørutdanning. 

Søgnen ønsker ikke å prioritere mellom alternativene.

— Vi får se hva som blir rådet fra kunnskapsministeren etter at vi har presentert våre tanker, sier han.

Har snakket sammen

Hver og én av universitetene og de statlige høyskolene er blitt bedt om å levere inn sine forslag til fusjonspartnere.

— Institusjonene på Vestlandet har snakket sammen om et omforent syn på en mulig videreutvikling av UH-Nett Vest, sier Søgnen.  

Det første forslaget som ble drøftet på vestlandet var en foretaksmodell, men den ble lagt død av politisk ledelse i departementet. Deretter møttes partnerne i nettverkssamarbeidet utenfor Sogndal i forrige uke.

Etter et firetimers møte, ble institusjonene fra Volda til Stavanger enige om å arbeide videre langs en konsortium-modell. Fortsatt autonome enheter, men med et « …fellesstyre som typisk vil ha ansvar for et fellesbudsjett, koordinering av det samlede studietilbudet i storregionen, koordinering av store forskningssatsinger m.m », heter det i høgskolens notat til statsråden.

Les også: Skrinlegger forslag om ett universitet

Fokus Bergen

— Hvis vi ser på universitets- og høgskolelandskapet i dag, er det samtidig helt nødvendig å utvikle et tettere samarbeid med Universitetet i Bergen, sier Søgnen.

Søgnen signaliserer at HiB vil fortsette samarbeidet i faglig inndelte forsknings- og undervisningsklynger. Han trekker fram at Science City – teknologi og naturvitenskap – er et naturlig samlingspunkt for ingeniørutdanningene, og at helsecampus Bergen er forlokkende for helse- og omsorgsutdanningen.

Skal dette svare på regjeringens bestilling, innebærer det at også høgskolen må være beredt til å både ta og gi.

— Da må vi også være beredt på å gi fra oss studietilbud, sier HiB-rektoren.

Høgskulen i Volda går for Mørealliansen

Høgskulen i Volda og rektor Per Halse (bildet under) foreslår i sitt notat, som ligger ute på høgskolens hjemmeside, at de skal bygge videre på en intensjonsavtale fra 2011 om Mørealliansen.

Alliansen består av  Møreforsking, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund og Høgskulen i Volda. I tillegg ønsker Volda nå å få med Høgskolen i Sogn og Fjordane i alliansen for å få til et tettere samarbeid med de fire høgskolene på Nordvestlandet. Dette igjen, kan bedre samarbeidet i UH-Nett Vest, skriver de. 

Les også: Høgskulen i Voldas brev til departementet

Høgskolen i Sogn og Fjordane vil klare seg selv

Styret ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF) diskuterte sine strategiske innspill til statsråd Isaksen i et styremøte 9.september. I brevet som ble sendt departementet samme dag skriver høgskolen og rektor Åse Løkeland (bildet under), ifølge skolens egen hjemmeside, blant annet: 

«Svaret frå HiSF er klart: sjølvstende, kombinert med eit sterkare samarbeid med institusjonane i UH-nett Vest, er den beste løysinga for å ta vare på styrkene til HiSF og samstundes utvikle institusjonen vidare. I notatet blir det særleg lagt vekt på den regionale rolla og fortrinna med å ha ein høgskule i Sogn og Fjordane».

Videre i saken heter det at: 

«På same tid som høgskulen vil stå aleine, uttrykkjer notatet også eit ønskje om meir fagleg samarbeid med andre utdanningsinstitusjonar i vest. Her oppmodar HiSF departementet til å leggje betre til rette for dette, ved å fjerne ei rekkje juridiske og organisatoriske hindringar som finst i dag.

‘Her tenkjer vi på administrativ og fagleg arbeidsdeling, etablering av fellesgradar og aktiv bruk av felles ressursar og tilbod’.»

Les også: Hele saken på HiSFs hjemmeside

Høgskolen Stord/Haugesund ønsker kun konsortium

Høgskolen i Stord/Haugesund, og rektor Liv Reidun Grimstvedt (bildet under), har også sendt sine innpill til statsråd Isaksen, og de har også lagt ut sitt brev på hjemmesiden til høgskolen. De argumenterer kun for denne ene modellen: Et konsortium som bygger videre på UH-Nett Vest med klare styringslinjer der autonome institusjoner med ulikt ansvar samlet utgjør et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt.

Videre i brevet fra Høgskolen i Stord/Haugesund heter det at:

«Hvert samarbeidsprosjekt vil utgjøre et eget konsortium tuftet på erfaringene fra forskerskolen Grieg Research School som er et konsortium som har fungert siden 1. desember 2010, og fra felles faglige storseksjoner som har gitt lærerutdanningene mulighet for fellesundervisning med digitale løsninger gjennom kampusbasert e-læring.

Konsortiene tar et felles vestlandsansvar for utdanning, FoU og innovasjon i samspill med internasjonale partnere og samfunns- og arbeidsliv på Vestlandet. Et sentralt mål er å sikre mobilitet og fleksibilitet for studenter. Forhold som administrativt samarbeid og stordriftsfordeler skal også konkretiseres nærmere».

Les også: Høgskolen i Stord/Haugesunds brev til departementet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS