Kjærand Iversen ved HiNT er ikke nødvendigvis imot fusjon mellom HiNT og Universitetet i Nordland, men kritisk til prosess og tempo i fusjonssaken. Foto: Tore Heggem

Mangel på demokratisk folkeskikk

Presset fra statssekretær Haugstad og endring av prosess de siste ukene er rett og slett mangel på demokratisk folkeskikk, mener Kjærand Iversen, tillitsvalgt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med knappest mulig flertall, 5-6, vedtok styret ved Høgskolen Nord-Trøndelag å fusjonere med Universitetet i Nordland fra 2016. 

Det var et splittet styre som på gårsdagens møte sa ja til fusjon fra 2016 heller enn fra 2017.  Splittelsen går tvers igjennom både ansattegrupper, studentene og de eksterne styremedlemmene.

Splittelse om tidspunkt

De aller fleste ønsker at det skal bli en vellykket fusjon mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, også ved HiNT. Striden internt har stått om hvor raskt fusjonen skal skje.

Rektor Steinar Nebb har også snudd i synet på farten på fusjonen de siste ukene, og departementet har presset på og lokket med ekstra penger for å få fortgang på nordtrønderne. 

HiNT har kjørt en helt forbilledlig prosess - og det er ingen konfliktartet
situasjon her.

Steinar Nebb

Det blir sagt at <<toget går nå>> og at vi må være med. Men før vi går på toget, må vi jo vite hvor det skal.

Kjærand Iversen

Les også:

Skepsis fra lærerutdanninga

Det er særlig lærerutdanningen ved HiNT som har hatt stor skepsis til hurtigtogsfarten i fusjonsplanene. 

— Jeg er ikke overraska over resultatet ettersom det styret som nå sitter er mer positive til en hurtigfusjon enn det nye styret som er valgt og skal fungere fra 1.august, sier Forskerforbundets tillitsvalgt på lærerutdanningen, Kjærand Iversen, til Khrono dagen derpå. Men han er ikke nådig i kritikken av det som har skjedd rundt prosessen de siste ukene. 

— Rektor gir uttrykk for at det ikke har vært noe ytre press. Men, samtidig forteller han at det er ting som har skjedd de siste ukene som har gjort at han har endret sin innstilling. Det er også litt delikat at tildeling av SAKS-midler var sterkt knyttet til «riktig vedtak» i styremøtet i går. I den siste bevilgning av SAKS-midler fra departementet forskutteres det nærmest en fusjonen mellom institusjonene. Det er vanskelig å forstå at rektor ikke oppfatter dette som ytre press, sier Iversen.

En annen ting som Iversen finner merkelig i denne saken er at det sittende styret tidligere hadde bestemt at nytt styre skulle ta avgjørelsen om fusjon eller ikke.

Manglende demokratisk folkeskikk

— Men etter at sammensetningen av nytt styre er kjent, bl.a. gjennom valg av nye ansattrepresentanter, velger rektor å la det sittende styret ta avgjørelsen om fusjon eller ikke.  Presset fra statssekretær Haugstad og endring av prosess de siste ukene er rett og slett mangel på demokratisk folkeskikk, mener Kjærand Iversen.

To av de sittende ansatterepresentantene i høgskolestyret, som stemte for fusjon fra 2016, i gårsdagens møte, stilte til gjenvalg for en periode til, men ingen av dem ble gjenvalgt. To ny representanter kom inn i det nye styret og begge to er fra lærerutdanningen, som i dag ikke er representert i styret.  

Iversen reagerer også på at det ikke har blitt spurt om, eller utredet internt, om man er for eller mot en fusjon. Det har kun blitt stilt spørsmål ved om man skal skal gå inn i fusjonsforhandlinger. 

— Det blir sagt at «toget går nå» og at vi må være med. Men før vi går på toget, må vi jo vite hvor det skal, sier Iversen. 

Omkamp til høsten?

Her er vedtaket som fikk knappest mulig flertall: 

«Styret vedtar fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna med virkning fra 01.01.2016 under forutsetning av at forhandlingene fører fram til en fusjonsavtale som det nye styret kan godkjenne høsten 2015».

— Betyr ikke dette at dere kan få en omkamp om fusjon til høsten i det nye styret?

— Det blir jo veldig vanskelig. Nå er de fleste premissene lagt, og det er heller ikke gjort noe vedtak om at det skal utredes noe alternativ. For eksempel videre alenegang med mastersamarbeid med NTNU, som det har vært snakk om, sier Iversen. 

— Alle de fem som stemte imot fusjon fra 2016 understreket hvor viktig det var å ha med alle ansatte i den prosessen som nå pågår. Men flertallet valgte altså å ikke legge vekt på dette, sier Kjærand Iversen.

Rektor: Forbilledlig prosess

Rektor Steinar Nebb (bildet over) kjenner seg ikke igjen i Iversens tolkning av situasjonen og gjengivelse av saken. 

— Jeg har overhode ikke fått noen innvendinger eller noen negativ respons på at vi ikke har kjørt en demokratisk prosess. Vi så også på styremøtet i går og utifra det vi kjenner til fra andre prosesser nasjonalt, så har HiNT kjørt en helt forbilledlig prosess - og det er ingen konfliktartet situasjon her, sier Nebb som mener at på grunn av nettopp denne sterkt involverende og tunge demokratiske prosessen som er gjennomført så er man kommet så langt at det er fullt forsvarlig å inngå i en fusjon med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna fra 1.1.2016.

— Premissene ligger godt til grunn her fra før, vi har jobbet oss et godt stykke på allerede og kommer ikke til å bruke mye tid på detaljer i fusjonsforhandlingene, sier Nebb som sier han er veldig trygg på prosessen.

Hvem skulle bestemme?

— Men kritikerne dine påstår at det sittende styret har bestemt at det var det nye styret til høsten, og ikke det sittende styret nå, som skulle vedta fusjon eller ikke? 

— Noen hadde en forventning om at det nye styret skulle vedta fusjonen, men nå har det sittende styret eid denne prosessen i ett år, så det er ikke urimelig at de gjør vedtaket. Nå skal fusjonsplattformen forhandles fram med Høgskolen i Nesna og Universitetet i Bodø og så skal det nye styret si ja eller nei til plattformen, sier Nebb, som ser at gårsdagens vedtak kan være med å legge press på det nye styret. 

Han vil kalle inn det nye styret til møte i slutten av august, men regner med at de på påfølgende møte, 30.september, har en fusjonsplattform klar til behandling.

— Lærerutdanningen bør være mest fornøyde

Han er kjent med at det er større skepsis mot fusjonen blant enkelte på lærerutdanningen enn ellers. 

— Men lærerutdanninga bør være mer fornøyd enn andre over at det blir fusjon fra 2016 heller enn 2017. Det er nettopp enn fordel for den nye femårige lærerutdanningen som skal være oppe og stå 2017 at vi får unviersitetsstatus og kan akkreditere masterutdanning selv uten å spørre NOKUT, sier Nebb.

— Hvor viktig er nytt navn på universitetet for dere? 

— Nytt navn er svært viktig for oss, arbeidsdeling, profil og trygghet for de ansatte også. Navnet på universitetet må være både identitetsbyggende og samlende, sier rektor Steinar Nebb. 

Tørresdal: Et bedre resultat 

Ifølge Trønderavisa mente ansattrepresentant Grete Bøgh Næss at det ville være fullt forsvarlig å avvente fusjonsvedtaket uten at det stakk kjepper i framdriftshjulene. 

— Å sette en dato på for fusjonen før forhandlignene er gjennmført gir ingen mening, sa studentrepresentant Borghild Birkenes på gårsdagens styremøte, ifølge samme avis. 

Styreleder og Krf-politiker Bjørg Tørresdal sier ifølge hjemmesiden til HiNT: 

— Når jeg og styrets flertall har landet på at vi må smi mens jernet er varmt, så handler det om at vi tror vi får et bedre resultat for høgskolen med å sette i gang nå i håp om å komme i mål med en god avtale for HiNT, sier Tørresdal.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS