fusk

Student vant over staten i fuskesak fordi hun trodde hun fulgte reglene

Hannah Tomlinson ble utestengt fra Universitetet i Oslo (UiO) for å sitere feil på eksamen. Nå har hun vunnet over universitetet i Oslo tingrett.

— Jeg valgte å ta kampen fordi jeg syntes det var veldig urettferdig at jeg ble utestengt, sier Hannah Tomlinson .
Publisert Oppdatert

— Jeg ble veldig overrasket, men også veldig glad for at jeg vant, skriver Hannah Tomlinson i en SMS til Khrono. 

Plagiatprogrammet fant likheter mellom hennes tekst, en tekst i læreboken til ex.phil. og en tekst på en BBC-nettside. Hun ble utestengt i ett semester og fikk besvarelsen annullert.

Det nasjonale organet Felles klagenemnd stadfestet vedtaket. Tomlinson gikk til sak for å få kjent dette vedtaket ugyldig.

Tomlinson har diagnosene autisme, ADHD og konsentrasjonsvansker, og hadde derfor tilrettelagt eksamen. Før hun leverte inn, sendte hun oppgaven til faglærer, som skrev «looks good».

Før rettssaken ble hun intervjuet av VG om saken.

— Veldig urettferdig 

— Jeg valgte å ta kampen fordi jeg syntes det var veldig urettferdig at jeg ble utestengt. Jeg ville ha rettferdighet, skriver hun til Khrono. 

I dommen kommer Oslo tingrett til at Tomlinson objektivt sett har jukset forsettlig, men at hun var i «rettsvillfarelse som var unnskyldelig på grunn av individuelle forhold».

I dommen står det at hun brøt reglene for sitat- og kildebruk ved at direkte tekstlikhet ikke var markert som sitat. Dette gjør det vanskelig å se hva i teksten som er formulert av kandidaten selv og hva som er hentet fra andre tekster. Omfanget av den ordrette gjengivelsen var så stort at det er lite egenprodusert tekst i oppgaven, skriver tingretten.

«Etter rettens syn tilsier omfanget av tekstlikheten at Tomlinson har vært klar over at hun satte inn tekst i oppgaven som var en ordrett gjengivelse av teksten i kildene og at hun ikke markerte denne ordrette gjengivelsen med sitattegn. Hun har dermed handlet forsettlig.»

Trodde hun henviste godt nok 

Men så viser retten til at Tomlinson har forklart at hun trodde hun hadde henvist godt nok, og at faglærer ikke kommenterte kildebruken.

«Etter rettens syn er det ikke holdepunkter for annet enn at Tomlinson trodde hun hadde fulgt regelverket. Dette skyldes imidlertid en misforståelse eller manglende forståelse av regelverket som må vurderes etter reglene om rettsvillfarelse.»

Det skal mye til for at man blir hørt med en påstand om rettsvillfarelse, som innebærer at et regelbrudd ikke er straffbart fordi en ikke visste at det en gjorde var ulovlig. Men tingretten skriver:

«Etter rettens syn skiller saken likevel seg fra de mer klare og typiske fuskesaker, ved at Tomlinson har oppgitt referanser ved bruk av andre tekster, men at markeringen av sitat ikke er i samsvar med reglene. Det har også betydning at det etter rettens syn er det samlede omfanget av den uriktige sitatbruken som gjør at forholdet anses som fusk.»

Tidlig i studieløpet 

Videre hadde det betydning at det var snakk om en ex.phil.-innlevering, som innebærer at det er tidlig i studieløpet.

Dommen legger også vekt på at hun har særlig utfordringer som påvirker hennes konsentrasjonsevne og gjør at hun ofte feiltolker og misforstår instruksjoner.

Retten legger til grunn at Tomlinson var klar over at det var regler for kildebruk på eksamen, men at hun syntes det var vanskelig å sette seg inn i all informasjonen. Hun trodde også at alt var i orden, siden faglærer hadde gitt tommel opp. Og selv om det ikke kan forventes at en faglærer oppdager feilsitering og at faglærer sa det var greit, legger retten til grunn at hun oppfattet det slik.

«Retten er kommet til at det objektivt sett foreligger fusk, og at Tomlinson har handlet forsettlig, men at hun misforsto reglene og at det i dette tilfellet foreligger konkrete omstendigheter som gjør at rettsvillfarelsen anses unnskyldelig. Vilkårene for vedtak om annullering og utestengning var dermed ikke oppfylt. Vedtaket i Felles klagenemnd for behandling av klager etter mistanke om fusk på eksamen er etter dette ugyldig.»

Kunnskapsdepartementet har ikke tatt stilling til om det vil anke dommen.

Powered by Labrador CMS