Intensjonen bak et enstemmig vedtak i Studentparlamentet tirsdag kveld er at arbeidsutvalget i parlamentet skal overta oppgavene til Studentenes fakultetsråd på Fakultet for helsefag i en prøveperiode.

Enstemmig ja til ny vri for å bedre studentdemokratiet

Før debatten startet formante ordstyrer Studentparlamentet om å ta seg selv i nakken, holde seg til saken og ikke bruke ukvemsord. Det virket.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det som har vært en opphetet debatt i det studentpolitiske miljøet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) de siste ukene handler dypest sett om en alvorlig situasjon, nemlig krisen i studentdemokratiet: Hvordan få det til å fungere bedrehvordan styrke det og hvordan få flere til å engasjere seg.  Uenigheten i tirsdagens parlamentsmøte handlet konkret om framtida og funksjonen til Studentenes fakultetsråd (SFR).  

Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ønsker i prinsippet å legge ned fakultetsrådene, og overta oppgavene deres, mens de som sitter i fakultetsrådene var sterke motstandere og vil opprettholde dem. Grovt sagt.

En viktig del av saken var også at Fakultet for helsefag for tiden ikke har noe fungerende Studentenes fakultetsråd, da både leder og nestleder har trukket seg, og det ikke har latt seg gjøre å supplere eller finne nye representanter. Helsefag sliter også med å få folk på allmøtene. 

Selvkritikken satt løst i møtet og startet med at parlamentsleder Tord Øverland (stående bildet over) i sin innledning tok selvkritikk på prosessen rundt arbeidsutvalgets behandling av saken, blant annet ved ikke å fremme den som vedtakssak i parlamentet tidligere

Jeg savner veldig å ha en god dialog med studentene, og er absolutt åpen for en løsning hvor vi prøver ut at arbeidsutvalget i parlamentet overtar oppgavene til fakultetsrådet.

Nina Waaler

Ikke personsak

— Vi forsto først i forrige møte at dere ønsket å ta den opp i Studentparlamentet og derfor diskuterer vi den i dag. Det er en vanskelig sak, hvor det lett kan bli vanskelig å skille sak og person, sa Øverland, som understreket at dette overhode ikke var handlet om personer, men om stillinger og strukturen i studentdemokratiet på HiOA. Han mente at det hadde vært kommunikasjonssvikt mellom SFR og arbeidsutvalget, at SFR hadde fungert dårlig lenge og at det var viktig med samarbeid og avklaring av roller.

Men parlamentslederen holdt fast ved at arbeidsutvalget ønsket å overta oppgavene og koordineringsarbeidet til Studentenes fakultetsråd, og mente at det ville fungere bedre enn slik det var i dag. Ifølge sakspapirene ser arbeidsutvalget på fakultetsrådene som en flaskehals der informasjon stopper opp både på vei opp og ned i organisasjonen. Arbeidsutvalget mente det vil forenkle studentdemokratiet hvis mellomleddet SFR blir borte. Øverland understreket også i sin innledning at parlamentet ikke hadde myndighet til å legge ned fakultetsrådene. AU foreslo derfor at det skulle gjennomføres et prøveprosjekt på Fakultet for helsefag som p.t. ikke har noe fungerende fakultetsråd. 

Bakgrunnen for at arbeidsutvalget i det hele tatt hadde begynt å se nærmere på fakultetsrådenes funksjon var kvalitetsevalueringen til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) hvor det ble påpekt at HiOA hadde et svakt fungerende studentdemokrati og at noe måtte gjøres for å rett på dette. 

Etterhvert fulgte Erlend Schjelderup i Kontroll- og organisasjonskomiteen opp og tok selvkritikk fordi han hadde sovet i timen og ikke grepet inn tidligere. Han gjorde det helt klart at Studentparlamentet ikke er i posisjon til å instruere Studentenes fakultetsråd og ihvertfall ikke legge dem ned. 

— Jeg er glad for selvkritikken fra AU og at SFR-saken er på dagsorden i dag. Kontrollkomiteen ser på dette som en organisatorisk, og ikke politisk sak, og kommer til å delta hvis nødvendig, men ikke dominere debatten, sa han. 

Christoffer Alsvik (t.h. bildet over) sto for den andre innledningen og holdt en forsvarstale for Studentenes fakultetsråd. Men også han understreket viktigheten av at fakultetsrådene måtte fungere bedre og at samarbeidet med arbeidsutvalget og Studentparlamentet måtte bedres. Han argumenterte også over hvor viktig det var at de var åtte personer totalt som delte på et 100 prosent betalt verv og kunne ikke forstå hvordan arbeidsutvalget skulle erstatte dette med rundt 70 porsents frigjort kapasitet etter at studentombudet er på plass.  

Dekan Nina Waaler på Fakultet for helsefag var også tilstede på møtet og fikk ordet: 

— Jeg har lenge gitt uttrykk for at jeg ikke er tilfreds med at vi ikke har et Studentenes fakultetsråd som er oppe og går på fakultetet vårt. Jeg savner veldig å ha en god dialog med studentene, og er absolutt åpen for en løsning hvor vi prøver ut at arbeidsutvalget i parlamentet overtar fakultetsrådets oppgaver. Mitt hovedanliggende er at vi har en struktur som ivaretar dialog, og om det er arbeidsutvalget eller SFR er underordnet. Ingenting hadde vært bedre enn at det hadde vært mange som ville sitte i SFR, men slik er det ikke så jeg er positiv til å høste erfaringer fra andre løsninger, sa Waaler.  

Hedda Eia Vestad, fra Studentenes fakultetsråd på lærerutdanningen stilte seg også positiv til en prøveordning med at arbeidsutvalget overtar oppgavene til SFR på helsefag. 

— Men det at arbeidsutvalget i Studentparlamentet nå skal ha et prøveprosjekt på helsefag bør ikke å skape presedens for hvordan det skal være i framtiden. Man trenger ikke avvikle SFR på andre fakulteter selv om det i dag ikke fungerer på helsefag, sa hun. 

Enstemmig til slutt

Man slet med å finne en god formulering til vedtak som også var innenfor de formelle rammene for hva parlamentet faktisk kunne vedta i forhold til Studentenes fakultetsråd, og endte med: «Studentparlamentet ber arbeidsutvalget bruke ressurser på å følge opp studentdemokratiet på Fakultet på helsefag»: Enstemmig!

Med noen avholdende stemmer vedtok også parlamentet SFR-sidens forslag til vedtak: 

  • Studentparlamentet ønsker at dagens ordning med lønnede stillinger i Studentenes fakultetsråd videreføres. 
  • Studentparlamentet anbefaler SFR å vedta stillingsbeskrivelser som bidrar tile ffektivisering og tydeliggjøring av styrets ansvar i Studentenes fakultetsråd. 
  • Arbeidsutvalget skal benytte deler av frigjort kapasitet til å styrke studentdemokratiet. Dette skal gjøres i samarbeid med SFR og studentdemokratiet forøvrig. 

En tydelig godt forberedt og myndig ordstyrer og møteleder, Andreas Faye-Lund fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, styrte debatten med stø hånd. Her er det flere andre fora ved høgskolen som har noe å lære. 

Fornøyd på begge sider

Etter avstemningen var både parlamentsleder Tord Øverland og SFRs talsperson, Christoffer Alsvik, fornøyde med resultatet. 

— Vedtaket, og dermed vår intensjon bak dette, ble enstemmig vedtatt og det er jeg veldig fornøyd med, sa Øverland til Khrono. 

— Jeg er fornøyd. Nå kan vi komme skikkelig igang med å forbedre studentdemokratiet og samarbeidet mellom SFR og arbeidsutvalget, sa Alsvik. 

En tydelig godt forberedt og myndig ordstyrer og møteleder, Andreas Faye-Lund fra med tillitsvalgterfaring fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, styrte debatten med stø hånd. Her er det flere andre fora ved høgskolen som har noe å lære. 

..og så ble det pizza-pause.

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS