Kjernekraft

Studentene splittet om norsk kjernekraft

Norsk studentorganisasjon skal til helga avgjøre om studentene skal gå inn for kjernekraft i Norge.

Kjernekraft er et betent tema, og engasjerte spesielt mange etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Her fra en demonstrasjon i Bern, 30. august 1986.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ti studenter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), OsloMet, Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) foreslår at Norge skal gå inn for kjernekraft. De fremmer resolusjonen «Politisk normalisering av kjernekraft».

— Kjernekraft er viktig for utviklingen til et bærekraftig samfunn og er en av mulighetene som må utnyttes. De fornybare energikildene vi satser på i dag kan ikke bidra med det hele bildet, selv om de er gode alternativer, sier Jonas Låstad, en av forslagsstillerne fra NTNU.

Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt sentralstyre skal avgjøre om norske studenter stiller seg bak dette til helga (5-6. juni).

Fakta

Kjernekraft i Norge*

  • Norge har hatt fire aktive atomreaktorer som nå ikke er i drift.
  • Haldenreaktoren var i drift fra 1958 til 2018.
  • Reaktoren på Kjeller utenfor Lillestrøm var i drift fra 1967 til 2019.
  • Reaktorene ble driftet av Institutt for Energiteknikk (IFE). Begge har blitt brukt til forskning.
  • To reaktorer som ikke hadde vært i bruk siden 60-tallet ble også oppdaget under oppryddingsarbeidet på Kjeller.
  • Atomavfallet blir lagret og deponert på Kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KILDRA) i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.
  • I november 2020 kom stortingsmeldingen «Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall» (Meld. St. 8 2020-2021)

* Kilder: Wikipedia, NRK, Meld. St. 8 20-21

Resolusjonen

Dette er resolusjonens punkter, og kan bli NSO sitt offisielle politiske standpunkt rundt kjernekraft:

  • Kjernekraft bør spille en enda viktigere rolle i overgangen til et bærekraftig samfunn.
  • Norge burde være en pådriver for forskning på avanserte reaktordesign og anvendelse av fisjonsprodukter.
  • Regjeringen bør arbeide for å normalisere og destigmatisere kjernekraft gjennom et kunnskapsløft på feltet.

Resolusjonens innhold har bakgrunn i å bevare norsk egenforsyning av energi når samfunnet går over til en mer bærekraftig industri- og transportsektor. Forslagsstillerne mener norsk politikk står i veien for forskning på kjernekraft som en løsning på energikrisen.

Tema som splitter

NSO sitt arbeidsutvalg har innstilt på at resolusjonen ikke skal vedtas, men det er splittelser innad i arbeidsutvalget. Nestleder Felipe Fawcett Garcia og fag- og forskningspolitisk ansvarlig Annbjørg Pasteur Stø har tatt dissens på innstillingen.

Annbjørg Pasteur Stø ønsker at resolusjonen skal bli vedtatt.

— Dette her syns vi (Stø og Garcia red.anm.) er en godt skrevet resolusjon. Punktene den tar for seg handler om mer forskning og kunnskapsløft, ting som vår organisasjon skal jobbe for. Studentpolitikken har en lang tradisjon med å vise solidaritet og bry seg om miljøet, så vi mener denne resolusjonen burde vedtas, sier Stø til Khrono.

— Det ble også vedtatt en oljeresolusjon i 2019, som viser at vi kan vedta denne typen politikk i vår organisasjon, legger hun til.

Resolusjonen hun referer til er den tidligere resolusjonen «UH-sektoren må ta sitt klimaansvar».

Andreas Trohjell er leder i Norsk studentorganisasjon, og en del av flertallet som mener at resolusjonen ikke burde vedtas.

Andreas Trohjell ønsker ikke at resolusjonen skal bli vedtatt, men er glad for medlemslagenes engasjement.

— Norsk studentorganisasjon skal være av og for studenter. Flertallet i arbeidsutvalget ser at dette er litt på kanten. Vi mener det ikke er relevant nok for NSO sitt virke og studentenes behov for politikk, sier Trohjell til Khrono.

Selv om flertallet i arbeidsutvalget ikke ønsker denne resolusjonen, er de glade for at medlemslagene engasjerer seg:

— Vi er veldig glad for at det kommer en sak som denne fra medlemslagene, og det faktisk tas opp til det øverste organet mellom landsmøtene. Det skjer ikke så ofte.

Powered by Labrador CMS