Ny måling

Studentene velger Høyre og Erna

Med knapp margin er Erna Solberg studentenes statsminister-favoritt.  Høyre er landets største studentparti, viser ny måling.

Daværende statsminister Erna Solberg på besøk hos studenter ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus i 2015. Mange av dagens studenter ønsker henne tilbake som statsminister, viser ny måling fra Sentio.
Publisert Oppdatert

Trass i all oppmerksomheten rundt Erna Solbergs habilitet og ektemannens aksjekjøp de siste månedene, holder både Høyre og Erna skansen blant studentene.

I en fersk partimåling som Sentio har utført på oppdrag for Norsk studentorganisasjon og Khrono, går Høyre fram nesten 2 prosentpoeng fra forrige måling for ett år siden, til en oppslutning på 23,3 prosent.

Høyre beholder dermed plassen som landets største parti blant studentene. SV er nest størst på campusene med 19,3 prosent, en tilbakegang på et halvt prosentpoeng.

Arbeiderpartiet er tredje størst med 16,6 prosent, nær 1 prosentpoeng mer enn i fjor.

Minst oppslutning blant studentene har KrF med 3 prosent. «Studentminister» Sandra Borchs parti, Sp, ligger nest nederst med 3,7 prosent, mens Rødt har den største tilbakegangen, fra 9,8 til 8,1.

Partimålingen er utført i perioden 23. oktober til 7. november.

Vil ha Erna som statsminister

Khrono og NSO har også spurt studentene hvem de foretrekker som statsminister etter stortingsvalget 2025.

Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?

Parti Høst 2022 Høst 2023
Ap15,716,6
Frp10,39,4
H21,423,3
Krf2,63,0
Rødt9,88,1
SP4,43,7
SV19,819,3
V6,97,0
Mdg7,07,6
Andre partier2,12,0

Utvalg: 1000 studenter ved norske universiteter og høgskoler. Tidspunkt: 23. oktober - 7. november 2023. Kilde: Sentio

29 prosent av studentene, 3 av 10, svarer at de foretrekker Erna Solberg, mens 28 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre.

7 prosent mener en annen enn de to bør bli statsminister, mens hele 37 prosent har ikke gjort seg opp en mening.

Glad Erna

Erna Solberg er glad for tilbakemeldingen fra studentene.

— Vi står i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen de fleste av oss noen gang har opplevd. Krig og usikkerhet rammer oss alle gjennom økte bokostnader, og gjennom at mat og alle andre varer vi trenger blir dyrere. Mange kjenner på at økonomien har blitt strammere, og det gjelder særlig unge i etableringsfasen. Høyre vil gjøre mer for å hjelpe dem som trenger det mest, sier partilederen til Khrono.

Studentene er delt

Portrett av Oline Sæther med korslagte armer
Leder for landets studenten, Oline Sæther, mener dagens studenter er delt på hvem de ønsker som statsminister. i landet.

Leder for Norsk Studentorganisasjon, Oline Sæther, sier at tallene viser at studentene er delt om hva de ønsker.

Hege Bae Nyholt, Raudt, Rødt.

— Det er fram mot neste stortingsvalg viktig for de ulike partiene og statsministerkandidatene å fremme god studentpolitikk og vise hvorfor unge folk burde stemme på deres parti, sier hun.

— Er studenter engasjerte nok?

— Jeg tenker studenter engasjerer seg i nærmiljø og samfunn på mange ulike vis. Det er viktig at politikerne er tydelige i hvordan nasjonal politikk påvirker oss som er unge og studenter. Det er ikke alltid like lett for noen som er ung og kanskje bare har stemt noen ganger å forstå forskjellene og konsekvensene, påpeker Sæther.

Hun har en oppfordring til politikerne: De må være tydelige og forklare på en måte som gjør at de som er unge forstår hva det betyr, men også snakke om saker som berører dem.

Rødt går tilbake

Hege Bae Nyholt i Rødt er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og sier partiets tilbakegang er skuffende.

Fakta

Om undersøkelsen

  • Meningsmålingen er utført av Sentio for Khrono og Norsk Studentorganisasjon (NSO).
  • Undersøkelsen er gjennomført i perioden 23. oktober til 7. november 2023 ved hjelp av et web-spørreskjema som et landsrepresentativt utvalg på 1000 studenter ved norske universiteter og høgskoler har svart på. 
  • Feilmarginen varierer fra 1,9 til 3,1 prosentpoeng.

— Rødt har fremmet flere forslag for å løse forskjellskrisa, som i stor grad rammer studenter. Når alt blir dyrere, og studiestøtta lenge har vært for lav, går en fra vondt til verre. Derfor foreslår vi blant annet å øke studiestøtta med 1000 kroner i måneden fra 1. januar 2024. Samtidig setter vi av penger til 1350 nye studentboliger i vårt alternative budsjett.

Nyholt mener det må ses i sammenheng med andre forslag som Rødt har fremmet for å ta et oppgjør med forskjellskrise:

— Som kutt i moms, makspris på strøm, billigere kollektivtransport, husleiefrys og billigere tannhelse og egenandeler. Vi må både sikre at det kuttes i regningsbunka og samtidig gi studenter mer penger på konto hver måned. Nå blir jobben å få dette ut til studentene, slik at de ser at Rødt jobber for dem på Stortinget, sier Hege Bae Nyholt. 

Powered by Labrador CMS