toppmøte

Studentleder: — Vi må prioritere hardere og få til en bedre arbeidsdeling

Ola Borten Moes krav om strengere prioriteringer var tema da toppene ved universiteter og høgskoler møttes i Kristiansand tirsdag.

UHR-panel 23. mai 2023, Dag Rune Olsen og Christen Krogh mv.
Framtiden for universiteter og høgskoler ble debattert på representantskapsmøtet i Universitets og høgskolerådet tirsdag.
Publisert Oppdatert

Kristiansand (Khrono): — Budsjettene blir mindre, forventningene om hva universiteter og høgskoler skal bidra med større, så hvordan møte de nye kravene?

Fakta

Melding om kompetanse og finansiering

Regjeringen kom med forslag til ny finansiering av universiteter og høgskoler i sin Utsynsmelding som ble behandlet i statsråd fredag 24. mars.

Torsdag 25. mai skal utdannings- og forskningskomiteen komme med sin innstilling. Saken skal behandles i Stortinget i starten av juni.

Noen av hovedpunktene:

  • Det forventes at universiteter og høgskoler omfordeler studieplasser til de utdanningene samfunnet har mest bruk for.
  • Fra 6 til 3 finansieringskategorier for utdanningene
  • En rekke forskningsindikatorer forsvinner
  • Ingen løsning for flercampus institusjoner, er lovet penger i statsbudsjettet
  • Signaler om forskrift for etter- og videreutdanning. Det blir blant annet lov å gjenbruke utdanningstilbud i etter- og videreutdanning.

Kilde: Meld. St. 14 (2022 –2023) Melding til Stortinget Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Leder i universitets- og høgskolerådet (UHR) Sunniva Whittaker slo an tonen på UHRs representantskapsmøte i Kristiansand tirsdag og onsdag. Her deltar rektorer og direktører ved universiteter og høgskoler, sammen med andre inviterte fra kunnskapssektoren og arbeidslivet.

Temaet var «Omstilling og kompetansebehov. Tid for handling i universitets- og høyskolesektoren» og bakteppet var regjeringens Utsynsmelding som ble lagt fram for Stortinget før påske og der utdannings- og forskningskomiteen skal avgi innstilling torsdag 25. mai.

Mange krav

— Det er ikke måte på hva vi skal løse. Noe av det er kunnskapsbasert, annet er politisk. Gamle institusjonstyper mer presset på grunn av det som skjer nå, mer enn oss som utdanner til mange av velferdsstatens yrker, sa rektor Christen Krogh ved OsloMet.

I utsynsmeldingen får universiteter og høgskoler beskjed om å øke antall studieplasser innen IT, helse og utdanninger som er nødvendig for det grønne skiftet. Dette skal skje ved at de omprioriterer ressurser innenfor sine egne budsjetter til disse utdanningene, går det fram av meldingen.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal Dam, oppfordret på sin side universitetene og høgskolene til å tenke gjennom hva de selv kan gjøre for å få til en omstilling.

— Vi er veldig flinke til å spørre om penger. Nå må vi tørre å prioritere hardere og kanskje vi må ha en tydeligere arbeidsfordeling mellom institusjonene, sa hun og la til at det nå kunne oppfattes som hun gikk Ola Borten Moes ærend.

— Hvem skulle trodd det, smilte hun.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, etterlyste en diskusjon om betydningen av akademias bidrag for å få til de store omstillingene og dekke det økte kompetansebehovet.

— Og så må statsråden la være å detaljstyre. Det er lite lurt, sa han.

Paneldebatt UHR representantskapsmøte i Kristiansand.
Paneldebatt UHR representantskapsmøte i Kristiansand.

Ingen fra politisk ledelse

På fjorårets representantskapsmøte i Bergen reagerte mange på at politisk ledelse glimret med sitt fravær, bortsett fra at statssekretær Oddmund L. Hoel deltok på skjerm fra Barcelona.

I år var verken statsråden eller statssekretæren til stede.

Fra Kunnskapsdepartementet får Khrono opplyst at dette skyldes Avbelprisutdelingen og at Stortinget etter planen skulle ha debattert studieavgift-saken.

Arvid Ellingsen i LO påpekte at det var spesielt i og med at debatten i stor grad handlet om forholdet til politisk ledelse.

— Hvorfor er ikke statsråden her. Kanskje dialogen er litt dårlig, spurte han.

UHR-leder Sunniva Whittaker opplyste at Borten Moe var invitert, men han takket nei.

Dag Rune Olsen avviste at dialogen med Kunnskapsdepartementet er dårlig.

— Som den som sist var på etatsstyringsmøte vil jeg si at dialogen er aldeles utmerket. Vi forstår at departementet må ha et helhetsblikk, men at vi skal bli flinkere til å prioritere. Hele staten må tenke seg om - her er alt lagt opp til vekst, påpekte han.

Mye ressurser på å spå

Viserektor Gøril Hannås ved Universitetet i Agder deltok også i debatten og viste til at samfunnet bruker veldig mye ressurser på å spå om framtidens kompetansebehov. Hun mente det lett blir til «nice to have» i stedet for «need to have» når arbeidslivet blir spurt om sine behov.

— Framover blir det viktig at vi ikke sitter på hver vår tue, men skaper tettere møteplasser og er mer fleksible i det vi tilbyr, sa hun.

12. juni legger Kompetansebehovsutvalget fram sin hovedrapport om hva som skal til for å få til det grønne skiftet.

Nylig kom det en delrapport om samme tema.

Bovim med fra København

Helsepersonellkommisjonens rapport var et annet bakteppe for diskusjonen og leder Gunnar Bovim deltok på skjerm fra København.

Bovim snakket om begrensende valg og at evne til å prioritere også burde være et tema i utdanningene.

— Vi kan ikke bare sende flere folk og mer penger, men klare å husholdere bedre, påpekte han.

Helsepersonellkommisjonens rapport har vært på høring som nylig er omtalt i Khrono.

I høringen kommer det fram at både Universitetet i Bergen og Oslo mener at rapporten bygger på for enkle betraktninger og for dårlig faktagrunnlag.

Endringslogg: Lagt til kl 13.50 onsdag begrunnelse fra Kunnskapsdepartementet for hvorfor politisk ledelse ikke kunne være tilstede.

Powered by Labrador CMS