statsstøtte

Studentorganisasjon anmeldt for grovt underslag

Staten krever tilbakebetalt 3,2 millioner kroner av studentorganisasjonen, men får ikke tak i den tidligere ledelsen. Nå er organisasjonen politianmeldt. 

I denne gården i Oslo sentrum hadde studentorganisasjonen ISU lokaler.
Publisert

Khrono skrev i juni om organisasjonen The International Students' Union of Norway (ISU). Organisasjonen har fått millioner i statsstøtte, men ikke rapportert hvordan støtten for 2022 er brukt. Den tidligere lederen har gått under jorden. Staten krever tilbakebetalt 3,2 millioner. 

Nå har Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) anmeldt organisasjonen i et forsøk på å få pengene.

— Vi har krevd tilbakebetaling. Og når det ikke har vært noen respons på brevene vi har sendt, har vi mistanke om at det er begått lovbrudd, sier divisjonsdirektør i HK-dir Ragnhild Tungesvik.

— Spørs om det er likvide midler 

Hun vil ikke kommentere innholdet i anmeldelsen, men ifølge politiet gjelder anmeldelsen grovt underslag. 

Tungesvik sier at de fortsatt ikke har fått kontakt med den tidligere ledelsen.

— Hva har dere gjort for å oppnå kontakt?

— Vi har brukt kontaktinformasjonen vi hadde. Det er brev, e-post og telefon.

— Hva slags forhåpninger har dere om å få tilbake pengene?

— Det vil jo tiden vise. Men det er kanskje begrensede muligheter. Det spørs om det er likvide midler til vårt krav.

Hun vet ikke om det står penger på organisasjonens konto.

HK-dir opplyser videre at kravet har gått til inkasso, og at inkassosaken fortsatt er pågående. De har ikke fått noe mer klarhet i hva som har skjedd.

Ingen er siktet 

Saken ligger hos Innlandet politidistrikt. Leder for avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet, Richard Røed, opplyser til Khrono at ingen foreløpig er siktet.

De forventer en påtaleavgjørelse, altså at etterforskningen avsluttes og sendes til påtalemyndigheten, i løpet av våren.

Røed har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Lokallag ba om hjelp 

The International Students' Union of Norway (ISU) skal ivareta de sosiale, akademiske og politiske interessene til alle internasjonale studenter som studerer i Norge, het det på nettsiden til organisasjonen, som nå er nede. 

Det var Norsk studentorganisasjon (NSO), som tidligere har samarbeidet godt med ISU, som i desember i fjor sendte en bekymringsmelding til HK-dir.

Bakgrunnen var at et av ISUs lokallag hadde kontaktet NSO. Lokallaget fikk ikke tak i den nasjonale ledelsen, og ba om hjelp.

NSO skrev at de hadde inntrykk av at ISU hadde sluttet å avholde valg og stilte spørsmål ved om de forvaltet statsstøtten på en god måte.

Har ikke rapportert om pengebruk 

ISU får et årlig tilskudd i statsstøtte over statsbudsjettet. I fjor fikk de 1,9 millioner. De fikk den samme summen året før, og før dét 1,8 millioner. 

Organisasjoner som får statsstøtte, skal rapportere til myndighetene om hvordan de har brukt pengene.

Men for 2022 har ikke ISU levert noen årsrapportering, og HK-dir har altså ikke klart å få tak i ansvarlige i organisasjonen. 

Etter flere purringer gikk HK-dir til det skritt å kreve tilbakebetalt hele beløpet de fikk i støtte i 2022, altså 1,9 millioner. 

HK-dir har også krevd å få tilbakebetalt drøyt 1,3 millioner fra tidligere tildelt tilskudd. 

Det siste er ubenyttede midler som organisasjonen har akkumulert i perioden 2016 til 2021 til egenkapital. Ifølge tidligere regnskap er dette penger de skal ha stående på konto.

Powered by Labrador CMS