Studentparlamentets leder, Eline Stølan, er ikke fornøyd med at Velferdstinget ikke vil innvilge hele parlamentets budsjettsøknad. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studentparlamentet får ikke det de har søkt

Arbeidsutvalget i Velferdstinget innstiller på å bevilge 100.000 kroner mindre til Studentparlamentet ved HiOA enn det de har søkt om. Høgskolestudentene er ikke fornøyd.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag 14. oktober skal Velferdstinget i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) fordele de store pengene til studentmiljøene for 2014.Velferdstinget er organet som bevilger støtte til de store studentdemokratiene i samskipnadens nedslagsfelt, studentmediene som dekker hele samskipnadens studentmasse (Universitas og Radio Nova), studenttiltak som tannlegestøtte samt en hovedbevilgning til et kulturstyret. Kulturstyret igjen bevilger penger til studentforeninger og studentmedier som er lokale på høgskoler eller universitet.

Sist lørdag ble budsjettforslaget fra Velferdstingets arbeidsutvalg offentlig. Der blir det klart at arbeidsutvalget bare vil bevilge 300.000 til Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Parlamentet har søkt om 400.000

Velferdstingets begrunnelse

Arbeidsutvalget i Velferdstinget begrunner sin nedsetting av budsjettposten til HiOAs Studentparlamentet blant annet med følgende:

«I fjor (2012. red. anm.) hadde SP (Studentparlamentet, red. anm) et positivt avvik mellom budsjett og regnskap på 414.000 kr, noe som er mer en hele den tildelte summen fra i fjor. Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) kan i lys av dette ikke rettferdiggjøre å innstille på at hele søknadssummen innvilges, men vi ønsker at HiOA fremdeles skal motta en tildeling av en viss størrelse av hensyn til forutsigbarhet. Når SP  har bygget egenkapitalen sin ned til et sunt nivå vil de måtte motta større tildelinger fra VT (Velferdstinget) for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Forutsigbarhet i dette vil være at de kan forvente at tildelingene trappes opp samtidig som egenkapitalen bygges ned. I og med at de i realiteten ikke har brukt noen av de tildelte midlene fra i fjor innstiller ikke VT-AU på noen økning fra fjorårets nivå i år.»

Stor egenkapital

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har per i dag en ganske stor egenkapital. Årsakene er flere. Studentdemokratiene på de to gamle høgskolene Akershus og Oslo hadde utvidede oppgaver og behov for større egenkapital til sikkerhet for gjennomføringsevne. I tillegg fikk studentdemokratiene ved disse to høgskolene overført ca en million kroner da samskipnadene for studentene i Oslo-området slo seg sammen i 2010.

Denne egenkapitalen har Studentparlamentet siden spist av for å bygge den ned til et såkalt sunt nivå. Den var i starten på drøyt 2,8 millioner, men er nå nede i 1,1 millioner, og dagens leder i parlamentet, Eline Stølan forsikrer at den skal enda lenger ned.

— Vi søker ikke så mye støtte fra Velferdstinget som andre organer vi kan sammenligne oss med, nettopp for å bygge ned egenkapitalen, forteller Stølan.

Sier 2014-budsjettet er reelt

— Dere har søkt om 400.000 for 2014, men forslaget nå lyder på 300.000 kroner?

— Vi har sett det, men tallene ble offentlige lørdag, vi diskuterer nå hva vi skal gjøre med saken, sier Stølan.

— Velferdstingets arbeidsutvalg begrunner nedkortingen med at dere ikke klarte å bruke opp pengene dere fikk i 2012?

— 2012 var vårt første driftsår etter fusjonen av de to høgskolene. Vi har levd med en del overgangsordninger og usikre budsjettelementer som vi nå jobber med å rydde av veien. 2014 blir vårt første ordentlige driftsår uten mange av disse usikre budsjettelementene. Vårt budsjett for 2014 er derfor veldig reelt, mener Stølan.

Av usikre budsjettposter trekker Stølan fram støtte til studentforeninger, studentråd og seminarer.

— Studentforeningene på høgskolen skal nå få kanalisert støtte gjennom SiO. Fra 2014 jobber vi for å at både posten til studentråd og studentforeninger skal være ute av vårt budsjett, siden disse midlene skal dekkes av instituttene og fakultetene, og ikke av Studentparlamentet. Da er det bare seminarbudsjettene det knytter seg en viss usikkerhet til, understreker Stølan.

Delegasjonsmøte

Torsdag skal HiOA-delegasjonen til Velferdstinget ha møte. Da vil Studentparlamentet og Eline Stølan spille inn sine synspunkter på budsjettkuttet. Så blir det opp til Velferdstinget i plenum mandag å ta avgjørelsen.

HiOA har 10 representer i Velferdstinget som består av studentrepresentanter fra alle SiOs medlemsinstitusjoner. Totalt sitter det 37 representanter i Velferdstinget.

Økning til flere

Blant økningene i budsjettforslaget for 2014 foreslår Velferdstingets arbeidsutvalg at studentavisen ved Universitetet i Oslo, Universitas, skal få en økning på 280.000, opp til drøyt 2,7 millioner kroner. Radio Nova får en økning på ca 160.000 opp til 1,72 millioner kroner.

Budsjettet består ellers av små justeringer opp og ned, men kulturstyrets bevilgning blir foreslått senket med 200.000 kroner til 3,4 millioner kroner.

I tillegg foreslår arbeidsutvalget at prisene på tannlegetjenester for studentene skal reduseres med ytterligere 20 prosent og at det skal settes et tak på utgiftene på 3000 kroner. Det er beregnet at dette vil koste rundt 460.000 kroner.

Arbeidsutvalget begrunner dette blant annet med:

«I 2012 vedtok Velferdstinget å øke semesteravgiften fra 410 til 550 kroner i semesteret. Sammen med denne økningen ble det vedtatt prioriteringer for hva denne økningen skulle brukes til. Satsning på tannhelse ble prioritert, og semesteravgiftsøkningen har resultert i en ordning hvor prisene på tannlegetjenestene er redusert med 20 prosent. På Velferdsseminaret 2013 vedtok Velferdstinget at de ønsket en ytterligere reduksjon av prisene, og at ordningen skal bli permanent. Tannhelse er en av de største enkeltutgiftene studenter har, og å ytterligere subsidiere tannhelse er derfor viktigere enn f.eks. å utvide refusjonsordningen for fastlegene.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS