Studentboliger bygges i Trondheim. Foto: SiT

Gjør studentboligbygging mulig!

Revidert. Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Mats J. Beldo, ser fram til hva regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett for å bedre rammene for bygging av studentboliger.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rammene for bygging av studentboliger har ikke blitt endret på lang tid. I budsjettet ble det vedtatt at regjeringen skulle komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for å sikre at samskipnadene skal kunne realisere studentboligbyggingen.

Før årets statsbudsjett ble vedtatt kom alle studentsamskipnadene med klar og tydelig melding til regjering og storting at det ikke var mulig å realisere det antallet studentboliger som studentene og de politiske partiene ønsker. Stortinget tok beskjeden på alvor og vedtok i statsbudsjettet at regjeringen skulle komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med endringer i kostnadsrammen og tilskuddsordningen.

Vi kan ikke risikere at studentbolig-byggingen stopper opp.

Mats J. Beldo

Kostnadsrammen for studentboligbygging er det kostnadstaket som er satt for at studentsamskipnadene skal få tilskudd fra staten. En boenhet kan altså ikke koste mer enn 800.000 å bygge. Gjør den det, mister studentsamskipnaden tilskuddet fra staten og studentene må ta hele kostanden selv. Klarer en å bygge under 800.000 får en tilskudd på 300.000 per boenhet. Årsaken til kostnadsrammen er bra. Ved å holde prisene nede sikrer en lave leiepriser. Men når denne ikke justeres etter hvert som prisene øker blir den urealistisk og konsekvensen er at sårt trengte boliger ikke blir bygd. For å komlipsere det hele ytterligere så finnes det to forskjellige kostnadsrammer. 800.000 er for «pressområdene». Det er kun de større byene som er definert som «pressområder», utenfor et pressområdet er tilskuddet 240.000 og kostnadsrammen 700.000.

Senest i fjor opplevde Nord Studentsamskipnad at de ikke greide å bygge i Mo i Rana fordi den var utenfor de definerte pressområdene, uten at det i realiteten var noe lavere kostnad.

Regjeringen skal ha skryt for at de allerede har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på helheten av dagens ordning, som har fått et veldig utdypende mandat. Det arbeidet vil ikke være ferdigstilt før statsbudsjettet for 2019 legges frem, og det er derfor viktig at regjeringen nå følger opp Stortingets bestilling og legger frem konkrete endringer i revidert nasjonalbudsjett i år. Vi kan ikke risikere at studentboligbyggingen stopper opp.

Studentene trenger flere studentboliger. Pressede leiemarkeder trenger flere studentboliger. For å få det til må rammene for bygging være realistiske og endres i takt med tiden.

Vi gleder oss til å se hva regjeringen foreslår, for i dag er det alt for mange tildelte studentboliger som enda ikke er bygget, og selv om årsakene til dette er mange, vil et økt tilskudd og kostnadsramme gi flere studentboliger i et dyrt leiemarked for studenter.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS