Andreas Snildal, Øystein Lund og Terje Mørland fra Nokut, på seminar om nye grunnskolelærerutdanninger på Gardermoen 16. februar. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Høgskolen i Østfold får stryk på 8 studietilbud

Åtte tilbud om videreutdanning innenfor eiendoms- og byggfag på Høgskolen i Østfold får stryk av NOKUT.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Åtte utdanninger innen eiendoms- og byggfag som Høgskolen i Østfold tilbyr i samarbeid med Norges Eiendomsakademi fyller ikke kravene i studietilsynsforskriften, slår NOKUT fast.

Manglene er i hovedsak knyttet til fordelingen av ansvar for utdanningene og fagmiljøets kompetanse. NOKUT har gitt høgskolen en frist til 15. mars 2017 til å dokumentere at studiene fyller kravene.

Omfattende tilsyn av samarbeid med eksterne aktører

NOKUT har gjennomført et omfattende tilsyn med utdanninger som universiteter og høgskoler tilbyr i samarbeid med eksterne aktører.  Høgskolen i Østfold er slett ikke alene om å få pålegg fra NOKUT.

Les også: Fire høgskoler må rydde opp i ulovlig eksternt samarbeid

Ved juletider var det klart at fire andre høgskoler også må rydde opp i sine studietilbud som tilbys i samarbeid med eksterne aktører. De fire som rett før jul fikk brev med pålegg om å rydde opp er: Høgskolen i Molde, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Kritikk for manglende kompetanse

Høgskolen i Østfold har et utstrakt samarbeid med Norges Eiendomsakademi om studietilbud innen eiendoms- og byggfag. Studiene blir tilbudt som oppdragsstudium der samarbeidspartneren står for undervisningen, mens høgskolen blant annet har ansvaret for opptak, eksamensavvikling og oppnevning av sensor.  Hver av de åtte utdanningene som er revidert av NOKUT, har et omfang på mellom 15 og 30 studiepoeng. De er alle på bachelorgradsnivå.

— Tilsynet vårt har avdekke at Høgskolen i Østfold ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de kravene som er sett til fagmiljøet sin kompetanse og tilsettingsforhold, sier tilsynsdirektør Øystein Lund (bildet over) i en pressemelding fra NOKUT, og han legger til:

— De ansatte ved høgskolen må selv ta ansvaret for større deler av undervisningen. NOKUT har gitt høgskolen en frist til 15. mars 2017 til å rette opp i dette forholdet.

— Mange har noe å lære

NOKUT minner i pressemeldingen om at institusjonene ikke har anledning til å delegere vesentlige deler av ansvaret for et studietilbud til en ekstern aktør som ikke har rett til å tilby høyere utdanning. De trekker også fram at minst halvparten av de som underviser må være tilsatt i en hovedstilling ved institusjonen, og blant disse må det være noen som har førstestillingskompetanse i sentrale deler av studiet.

Lund mener mange har noe å lære av denne saken:

— Også andre institusjoner som har slikt samarbeid som nå er avdekket må ta rapporten fra tilsynet med Høgskolen i Østfold til etterretning, og se til at utdanningene de tilbyr i samarbeid med eksterne aktører, er i samsvar med studietilsynsforskriften.

Se også: Vedtak og rapport

— Vi har rettet opp mye

Studie og forskningsdirektør på Høgskolen i Østfold, Beth Linde forteller at HiØ allerede har rettet opp mye med sine studietilbud for å tilpasse seg gjeldene forskrift.

— Jeg vil gjerne presisere at dette jo ikke gjelder våre gradsgivende utdanninger, men våre tilbud om etter- og videreutdanning, sier Linde og legger til:

— Vi har jo et viktig samfunnsoppdrag om å legge til rette for kompetanseutvikling i samarbeid med næringsliv og aktører rundt høgskolen. Vi avventer nå det arbeidet NOKUT har varslet at de skal gjøre for å revidere kravene til denne type utdanninger, men inntil denne revisjonen foreligger vil vi bare tilby utdanninger som tilfredsstiller dagens krav. Det betyr at vi kanskje ikke klarer å tilby alle kursene vi har hatt.

Ikke overraskende

Høgskolen i Østfold skriver selv at NOKUT sitt vedtak ikke kommer overraskende, fordi det er samme konklusjon som de sakkyndige la fram i mars.

De legger til at Høgskolen i Østfold har overfor NOKUT redegjort for de tiltak som er gjennomført og de som er planlagt gjennomført.

— Allerede for de videreutdanningene som ble tilbudt våren 2016 ble det gjort betydelige justeringer for å tilpasse dem til NOKUTs krav, blant annet krav om økt eget faglig bidrag til studiene, understreker Linde i tillegg.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS