HiOAs styreleder Trine Syvertsen og rektor Curt Rice på deres første styremøte på Refsnes Gods 1.september i fjor der styrehonorarer ble fastsatt.

Øker honoraret til styreleder

Rektor Curt Rice foreslår å øke honoraret til høgskolens styreleder med 32.000 kroner. Han legger også opp til endret praksis av utbetaling av honorar til resten av styret.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vel fem måneder etter at styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok økte honorarer til seg selv og fastsatte ekstern styreleders honorar, foreslå rektor Curt Rice å øke honoraret til styreleder og endre prinsippene for honorering til alle styrets medlemmer. 

Honorar fram til nyttår

I utgangspunktet ble styrehonorarene som ble fastsatt av styret i deres første møte 1.september i fjor vedtatt fram til nyttår. Da skulle etter planen Kunnskapsdepartementet fastsette honorarene til alle landets universitets- og høgskolestyrer. Men Stortinget har ennå ikke behandlet forslag til endring av universitets- og høgskoleloven på dette punktet. Regjeringen sendte ifølge Kunnskapsdepartementet saken til Stortinget etter behandling i statsråd 18.desember i fjor, men den er ennå ikke behandlet. Så derfor fastsetter styrene selv fortsatt sine egne honorarer. 

Styreleder øker med 32.000 kroner

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som forbereder sakene til høgskolens styre, foreslår ifølge styrepapirene til neste møte, 8.februar, at styreleder Trine Syvertsens honorar skal økes med 32.000 kroner i året.

I fjor faststatte styret, også etter forslag fra Rice, et fast honorar på 45.000 kroner per halvår, eller 90.000 kroner i året til styrelederen.

Til neste møte foreslår han at styreleder får et  fast honorar per år på 50.000 kroner i tillegg til 8.000 kroner per møte. Med ni møter i året vil det samlet bli 122.000 kroner og en økning på 32.000 kroner i året. 

Stor arbeidsmengde

Begrunnelsen ifølge styrepapirene er blant annet at arbeidsmengden for styrelederen har vært større enn først antatt og at «HiOA bør legge seg på et nivå som gjenspeiler andre store og komplekse organisasjoner med ekstern styreleder».

Det har blitt sett på enkelte andre institusjoners praksis for honorering av styreleder, og Rice trekker fram NTNU som har et fast årlig honorar for styreleder på 113.000 kr. I tillegg gis det et møtehonorar på 14.000 kr per møte. NMBU i Ås, som har 5.200 studenter og 1700 ansatte har et fast årlig honorar for styreleder på 100.00 kr. I tillegg gis det et møtehonorar på 14.000 kr per møte, altså over 100.000 kroner mer enn HiOA som er en betraktelig større institusjon med rundt 20.000 studenter og 2000 ansatte. 

Kritikk for for lavt nivå

I forrige runde kritiserte blant andre professor Jan Grund, nivået på styrelederhonoraret på HiOA. Han mente at 90.000 kroner i året var for lavt, men at NTNU-nivået var for høyt. 

Også den gangen brukte Rice argumentet om størrelsen på HiOA som institusjon, høgskolens budsjett og sammenligning med andre høgskoler da han foreslo nivå på honoraret til styreleder. 

— Jeg foreslår 90.000 kroner i året utifra størrelsen på institusjonen, HiOAs budsjett og etter sammenligninger med andre høgskoler, sa Rice til Khrono den gangen. 

— Er ikke 10.000 kroner mer i året enn styrelederen på Høgskolen i Lillehammer, som er en mye mindre høgskole, strengt tatt litt lite? 

— Jeg mener selvfølgelig det er viktig å anerkjenne ansvar og arbeidsmengde som ligger i styrelederjobben, men samtidig skal vi ta budsjettansvar, sa Rice til Khrono i august i fjor.

Les også: NTNU på honorar-toppen 

Endrer prinsippene

Til førstkommende styremøte ved HiOA foreslår han også å endre prinsippene av utbetaling av styrehonorar til alle styremedlemmer, med et lavere fast honorar i året og en utbetaling på 5.000 kroner per styremøte. 

«Rektor vurderer justeringen som mer hensiktsmessig, og ønsker derfor at det i tillegg til grunnbeløpet, skal foreligge et møtehonorar per møte. I praksis betyr dette at du som styremedlem vil motta tilsvarende honorar i 2016, men møtegodtgjøringen vil reduseres hvis du har frafall til noen av de oppsatte møtene eller seminaret», heter det i styrepapirene fra Rice.

60.000 til medlemmer

Dersom styremedlemmene møter på alle møter vil de motta 60.000 kroner i året i honorar.  Varamedlemmer mottar 5000,- per møte.  Særskilte oppgaver som for eksempel ledelse/deltakelse av utvalg og ekstraordinære styremøter honoreres etter statens anbefalte satser for statlige utvalg. Dette gjelder også ved reiseutgifter i forbindelse med styremøtene, heter det i saksframlegget.

Les også: Styrepapirene til saken. 

Under møtet i september i fjor doblet styret sine egne honorarer i forhold til det som var blitt utbetalt tidligere. 

Les også: Foreslår å doble styrehonorar

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS