Styremøte, HiOA Foto: Ketil Blom Haugstulen

Bruker 20 millioner i året på et nytt digitalt senter

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus vedtok i dag å bruke 20 millioner i året på et felles digitalt forskningssenter som etableres sammen med Simula.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Livestream fra møtet som begynte 10.00 og dagsorden for møtet følger under Khronos egen rapportering av hovedpunktene på møtet.)

Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vedtok at høgskolen skal bruke minst 20 millioner kroner i året på forskningssenteret Center for Digital Engineering AS de neste årene. Senteret blir etablert som et aksjeselskap der HiOA eier 49 prosent og Simula 51 prosent.

HiOA skal bidra med 10 millioner i året til grunnfinansiering, som blant annet skal dekke lønn til senterledelse og ni forskere. I tillegg skal HiOA dekke 9,4 millioner kroner i året til administrasjon, infrastruktur og lokaler. Dessuten skal høgskolen betale inn 980.000 kroner, som tas fra HiOAs virksomhetskapital, som aksjeinnskudd i selskapet.

Ifølge sakspapirene er netto økte kostnader for HiOA 9,4 millioner, fordi resten er kostnader HiOA ville hatt likevel, blant annet på stipendiater som nå skal knyttes til senteret.

Simula skal på sin side bidra med 10 millioner kroner i året i grunnfinansiering.

Jeg synes man ofrer likeverds-prinsippet i ferden framover. Denne avtalen lever lengre enn oss som sitter i styret i dag.

Shahzad Rana, eksternt styremedlem, Høgskolen i Oslo og Akershus

Les sakspapirene her

Ifølge sakspapirene var det tre grunner til at styret burde si ja til det nye senteret. Den første grunnen var at det er nasjonalt og europeisk behov for å styrke forsknings- og utdanningskapasiteten innen IKT og digitalisering. Det andre var behovet for å ligge i forkant av transformasjonen av arbeidslivet og profesjonene som teknologiutviklingen medfører, og sist men ikke minst at dette kunne bety at det etableres et doktorgradsprogram ved Fakultet for teknologi, kunst og design, som ikke har noe slikt program fra før.

Kritikk mot aksjefordeling

Enkelte i styret var kritiske til at Simula skal ha aksjemajoriteten i selskapet, selv om det er HiOA som bidrar mest til finansieringen av senteret.

Eksternt styremedlem Shahzad Rana mente at det er et prinsipp som er satt til side i denne saken, og det er likeverdet i avtalen.

— Jeg synes man ofrer likeverdsprinsippet i ferden framover. Denne avtalen lever lengre enn oss som sitter i styret i dag, sa han.

Også eksternt styremedlem Torger Ødegaard mente det var pussig å gå inn i en avtale der Simula har stilt et ultimatum at de skal ha 51 prosent.

Prorektor Morten Irgens svarte at dette er blitt diskutert i lang tid og de er komfortable med denne ordningen. 
— Med de mekanismene vi har inne vil vi kunne håndtere dette, og vi ser det opp mot viktigheten av det vi prøver å få til her. Denne avtalen gir oss en sterk aksellerering framover, sa han.

Ligger langt unna doktorgradsmål

Styret vedtok også innspill utenfor rammen i statsbudsjettet for 2019, først og fremst 60 millioner til en satsing på tegnspråk. Videre ber styret om å få hevet finansieringskategori på barnehagelærerutdanningen, fra kategori E til D, slik de andre lærerutdanningene har.

Les også: Ønsker seg 60 millioner til satsing på tegnspråk

Styret vedtok også å ta tertialrapport for andre tertial til etterretning. Der går det blant annet går fram at høgskolen ligger langt unna målet om 40 disputaser på doktorgradsprogrammene i år. Til og med andre tertial hadde det vært seks disputaser og prognosen for hele 2017 ligger nå på 15-18.

Ubrukte midler øker

HiOA fortsetter å bruke mindre penger enn budsjettert, ca 100 millioner mindre per andre tertial, og avsetningene av ubrukte midler har økt fra 175 millioner ved årskiftet til 192 millioner ved utgangen av andre tertial.

Det står også i rapporten at HiOA har fått tilslag på flere store prosjekter i Forskningsrådet så langt i 2017 med en kontraktsverdi på om lag 91 millioner kroner. Flere av søknadene skjer i samarbeid mellom Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og fakultetene/Senter for profesjonsstudier.

Live Blog HiOA styremøte 25. oktober 2017

Vedtakssaker

 • Konstituering og godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Opprettelse av Centre for Digital Engineering AS
 • Organisasjonsendringer ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Tertialrapport 2. tertial 2017
 • HiOAs innspill til satsinger utenfor rammen for statsbudsjettet 2019
 • Innkjøpsstrategi 2020 og revisjon av Hovedregler for økonomiforvaltning i HiOA

Diskusjonssaker

 • Justering av foreløpige rammer 2018- 2020 S-sak 62-2017

Referatsaker

 • a) Protokoll fra styremøte 06. september
 • b) Møtebok og referat fra IDF-møtet Orienteringssaker:
 • c) Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2016/2017
 • d) Rektors orienteringer
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS