ukraina

Styret tar fra Lavrov æresdoktoratet ved UiT

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er fratatt æresdoktoratet ved UiT.

Dag Rune Olsen overleverer gave til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i oktober 2021 i forbindelse med at Lavrov ble utnevnt til æresdoktor ved UiT i 2011. Nå tilbakekalles æresdoktoratet.
Publisert Oppdatert

(Saken blir oppdatert.)

Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok på et ekstraordinært styremøte mandag ettermiddag enstemmig å frata Russlands utenriksminister Sergej Lavrov æresdoktortittelen ved UiT.

«Den russiske invasjonen av Ukraina er et brudd på folkeretten og et uprovosert angrep på en selvstendig demokratisk stat. På bakgrunn av den russiske utenriksminister Sergej Lavrov sitt medansvar for invasjonen fratar universitetsstyret han tittelen æresdoktor (doctor honoris causa) ved UiT Norges arktiske universitet», står det i vedtaket.

Videre vedtok styret å be om at retningslinjene for tildeling av æresdoktorater kommer opp som en ny sak på styremøtet 17. mars.

Samstemt styre

Alle styremedlemmene sluttet seg til tilbakekallelsen.

— UiT kan ikke assosieres med en person som har medansvar for de svært alvorlige folkerettsbruddene i Ukraina. Det er i strid med alle våre prinsipper, sa styremedlem Jonas Stein og fikk tilslutning fra alle andre som uttalte seg.

Marten Irene Gåre Bakkevoll, som er valgt inn av studentene, presiserte at tilbakekallelsen er en protest mot regimet i Russland, ikke det russiske folket.

— Det må russiske studenter og ansatte ved universitetene være klar over, sa hun.

Styreleder Marianne Johnsen er glad for at styret var entydig.

— Vi har en entydighet og enstemmighet som jeg som styreleder er glad for og ikke på noen måte er overrasket over, sa hun.

Har kompetanse til å tilbakekalle

Rektoratet ved UiT vurderer saken slik at universitetsstyret har mulighet for å trekke tilbake æresdoktoratet, går det fram av sakspapirene som ble klare rett før styremøtet.

— Dette er basert på at tittelen er rent honorær og ikke er knyttet til bestemte formelle kvalifikasjoner, eller rettigheter innehaveren har. Det kan legges til grunn at et styringsorgan med juridisk kompetanse til å tildele en slik tittel også har kompetanse til å trekke den tilbake dersom styret mener det er gode grunner til det, står det i sakspapirene som er undertegnet prorektor Camilla Brekke, som hadde rollen som stedfortredende rektor under styremøtet.

Snudde etter invasjonen

Bare få dager før Russlands invasjon i Ukraina kalte rektor Dag Rune Olsen Lavrovs æresdoktorat «uproblematisk».

Søndag kveld varslet universitetet at det kunne bli aktuelt å vurdere dette på nytt, og at rektor ønsket en debatt om retningslinjene for tildeling av æresdoktorater. I dagens regelverk for æresdoktorer er det ingen åpning for å kalle tilbake tidligere utnevnelser, ble det påpekt.

– Russlands invasjon av Ukraina og utenriksminister Lavrovs rolle gjør at det nå er både viktig og riktig at det blir reist en debatt om Lavrovs æresdoktortittel ved UiT, sa rektor Dag Rune Olsen søndag.

Universitetsstyrets begrunnelse for å tildele Lavrov æresdoktoratet i 2011 sammen med Jonas Gahr Støre, som da var Norges utenriksminister, var deres felles arbeid med den historiske delelinjeavtalen i Barentshavet og den betydningen dette arbeidet hadde for UiT og universitetets videre utvikling og samarbeidsrelasjoner med Russland.

Lavrov kom ikke til UiT til kreeringen den gangen, og først under et besøk i Tromsø i oktober 2021 mottok han gave og heder fra universitetet.

Finnes ikke regelverk for tilbakekalling

Ifølge sakspapirene til styremøtet mandag har verken universitet- og høgskoleloven eller UiTs retningslinjer for tildeling av æresdoktorater regler for tilbakekalling av slike æresbevisninger.

— Den historiske begrunnelsen som ble gitt i 2011 er heller ikke utformet slik at tittelen kan sies å ha blitt tildelt på feilaktig grunnlag, eller at det er kommet nye opplysninger som gjør den tidligere utnevnelsen formelt ugyldig.Verken ved UiT eller andre norske universiteter har personer tidligere blitt fratatt titler som æresdoktor. Det finnes derimot flere eksempler fra institusjoner i andre land der personer er blitt fratatt tilsvarende æresbevisninger. Enkelte utenlandske institusjoner har også et eget regelverk som regulerer grunnlaget, eller angir prosedyrer for slike tilbakekallinger, heter det.

Likevel ble vurdert slik at universitetsstyret har juridisk kompetanse til å tilbakekalle æresdoktoratet, slik styret enstemmig vedtok.

Powered by Labrador CMS