Rektor og styreleder Kari Toverud Jensen ved HiOA ber Kunnskapsdepartementet endre kravet til nominasjoner av styremedlemmer til landets høgskoler og unviersiteter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Over 20 har takket nei til styreplass ved høgskolen

Over 20 kandidater har takket nei til mulig styreplass ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Nå har styreleder Kari Toverud Jensen gitt opp etter å ha funnet fire villige av 12.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Siden 18.desember i fjor har rektor Kari Toverud Jensen ved Høgskolen i Oslo og Akershus jobbet med å finne nye kandidater til høgskolens styret etter at perioden til det sittende styret går ut 1. august i år.

På siste styremøte i desember ga høgskolestyret henne fullmakt til å nominere 12 kandidater, seks kvinner og seks menn, som ville si seg villig til å sitte i styret.

Fant bare 4 - ikke 12

To måneder senere har rektor gitt opp rekrutteringsarbeidet, og har sendt over en liste på bare fire, ikke 12,  navn til Kunnskapsdepartementet. Hun ber også departementet endre Universitets- og høgskoleloven slik at det skal bli enklere å oppnevne styrerepresentanter. Toverud Jensen mener dagens ordning går utover omdømmet til høgskolen. 

Ifølge brevet er årsaken til de få nominasjonene at «i overkant av tyve forespurte» har takket nei. Hun viser så til at Oslo kommuen og Akershus fylkeskommune skal oppnevne hver sin representant, så i praksis vil det si at departementet kun skal oppnevne to.

Vi mener det ville være uheldig for HiOAs omdømme å skulle be så mange som tolv kandidater takke ja til å bli vurdert til kun to plasser.

Kari Toverud Jensen

Det kan være aktuelt at dette drøftes i struktur-meldingen som blir lagt fram denne våren.

Lars Vassbotn

«Vi mener det ville være uheldig for HiOAs omdømme å skulle be så mange som tolv kandidater takke ja til å bli vurdert til kun to plasser», skriver Toverud Jensen.

Her er de nominerte

De fire forslagene til navn, og potensielle styremedlemmer i fire år fra august 2015 er:

  • Ann-Helén Bay, dr.polit. og direktør på Institutt for samfunnsforskning. Hun er også styremedlem ved Aalborg universitet i Danmark.
  • Shahzad Asghar Rana, informatikk- og filologiutdanning og IT-gründer. Han er medlem av Teknologirådet og leder av Det kriminalforebyggende råd, varamedlem Oslo bystyre og har laget flere programmer i NRK og TV2.
  • Are Turmo, dr.philos. og avdelingsdirektør for Kompetanse og utdanning i NHO. Tidligere ansvarlig redaktør av Norsk pedagogisk tidsskrift.
  • Marit Lambrechts, dr.scient og toppleder i Espirakonsernet. Hun har ca ti år med FOU-rettet virksomhet for Nycomed, Amersham og Sterling Whintrop, derav ca 8 år i Frankrike og USA. Ca 10 år med oppbygging og ledelse av kompetansebedrifter innen helsesektoren, utvikling av konsepter og kjededrift (Alliance Boots AS og BootsFarmcevtfortagerna AB).

Disse fire har altså sagt ja til å sitte som eksterne representanter i høgskolestyret de neste fire årene. Men det er ikke sikkert noen av dem blir oppnevnt når departementet har gjort sine endelige vurderinger.

Kunnskapsdepartementet kan på fritt grunnlag vurdere kandidatene og også finne sine egne. Det er nå første gang at Høgskolen i Oslo og Akershus skal ha ekstern styreleder og og ansatt rektor, så en av de departementet oppnevner skal være styreleder også. Tidligere har valgt rektor vært styreleder. 

Eks-Høyrebyråd oppnevnt

Oslo kommune har oppnevnt Høyrepolitikeren og tidligere byråd for utdanning bl.a. Torger Ødegaard (48). Som vara for Ødegaard har kommunen oppnevnt Astrid Søgnen (64). Hun er direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune og har tidligere, blant annet på 90-tallet, vært statssekretær for Gudmund Hernes  (Ap) i daværende Kirke, utdannings og forskningsdepartementet.

Ifølge Wikipedia ledet hun Kvalitetsutvalget fra 2002 til 2004, et utvalg som la grunnlaget for skolereformen Kunnskapsløftet.   

Akershus fylkeskommune skal ifølge rektor og styreleder Toverud Jensens brev ikke ha oppnevnt noen kandidater ennå. 

Clemet takket nei

Etter det Khrono kjenner til skal de som har takket nei være blant andre kandidater som tidligere kunnskapsminister og nåværende leder av tenketanken Civita, Kristin Clemet og lege, forsker og direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. 

— Først av alt så er det viktig for meg å presisere at vi er svært fornøyde med de kandidatene som foreslås.  De vil kunne gi et viktig bidrag til videre utvikling av høgskolen, skriver Toverud Jensen i en epost til Khrono.

— Hva er hovedgrunnen til at så mange har takket nei til potensiell styreplass? 

— De fleste har ikke oppgitt noen årsak, men noen har sagt at de synes det hadde vært spennende, men dessverre ikke har tid. Det er HiOA som mener at det hadde vært mer attraktivt med en forespørsel om nominasjon dersom man samtidig kunne sagt at det kun var de forespurte som ville vært aktuelle når departementet skal utpeke de endelige medlemmene, mener HiOA-rektoren.

Rekker ikke rektortilsetting

— Har det vært tilsvarende problemer med å nominere tidligere år også? Og ved tidligere nominasjoner: Har departementet likevel oppnevnt andre enn dem HiOA har nominert? 

— Historikken er at det alltid er mange som takker nei siden det er travle folk vi spør. Det er også slik at departementet skal oppnevne eksterne representanter i mange styrer samtidig, nemlig ved alle nye universiteter og høgskoler, og at det er en helhetlig vurdering som ligger bak oppnevningen, svarer Toverud Jensen.

— Meningen var at en nyoppnevnt styreleder skulle være med i sluttvurderingen av kandidater til rektorstillingen, kommer dere til å rekke dette nå?

— Vi har vært i dialog med Kunnskapsdepartementet, men kun om behovet for å ha styreleder på plass som en del av tilsettingsprosessen. Det opplever vi forståelse for, men vi må allikevel avvente departementets endelige beslutning.

Innstilling av rektor ved HiOA skal være klar om vel to uker, 16.mars. 

Styreleder før sommeren

Ifølge opplysninger Khrono har fått fra departementet vil det høyst sannsynlig ikke være noen nyoppnevnt styreleder på plass innen kort tid ved høgskolen. 

— Kunnskapsdepartementet (KD) oppnevner styremedlemmer på fritt grunnlag, og tar utgangspunkt i en vurdering av forslagene fra institusjonene. KD tar sikte på at oppnevningene er klare før sommeren, sier avdelingsdirektør Lars Vassbotn ifølge en epost til Khrono.

— Har HiOA vært i kontakt med departementet underveis, og hvor realistisk er det at loven blir endret på dette området? 

— Vi vet selvsagt ikke om departementet vil endre universitets- og høgskoleloven slik vi foreslår, men vi vet at alle rammebetingelser for institusjonene blir gjennomgått i forbindelse med arbeidet med strukturmeldingen. Derfor mente vi det var betimelig å komme med dette innspillet nå og vi håper at departementet vil dele vår vurdering, sier Kari Toverud Jensen.

Ber om endring av loven

I brevet som ble sendt fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og til Kunnskapsdepartementet torsdag i forrige uke, ber rektor og styreleder Kari Toverud Jensen om at Universitets- og høgskoleloven endres slik at det blir lettere å rekruttere styremedlemmer til utdanningsinstitusjonene. 

Videre mener vi at Kunnskapsdepartementet bør beslutte hvem som blir styremedlemmer på grunnlag av høgskolens nominerte, og ikke på fritt grunnlag. Det vil gjøre det mer attraktivt for mulige kandidater å takke ja til en nominasjon, heter det i brevet fra HiOA-rektor og styreleder Kari Toverud Jensen.

Mulig forslag i strukturmeldinga

— Departementet merker seg synspunktene til HiOA, og også at Universitets- og høgskolerådet (UHR) på vegne av flere andre høyskoler har tatt opp tilsvarende problemstillinger, sier Vassbotn i departementet. Han legger til at ordningen med at både departementet og fylkeskommunene skal oppnevne styremedlemmer for høyskolene følger av universitets- og høyskoleloven, som er vedtatt av Stortinget.

— Departementet vil, blant annet på bakgrunn av innspillene fra sektoren, vurdere å foreslå endringer i loven. Det kan være aktuelt at dette drøftes i strukturmeldingen som blir lagt fram denne våren, svarer Vassbotn.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS