Leder av valgkomitéen i UHRs representantskap, rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen, sier at det var mange hensyn å ta og det ble krevende å få til en tilfredsstillende kjønnsbalanse samtidig. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Mannstungt i UHR-toppen

Det blir menn i alle topp-posisjonene i Universitets- og høgskolerådet (UHR), hvis valgkomitéens innstilling blir fulgt. Komiteen for kjønnsbalanse ber representantskapsmøtet se bort fra innstillingen og velge en kvinnelig rektor til ny leder.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Valgkomitéen, under ledelse av rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, greide ikke kravet til kjønnsbalanse. Før representantskapets møte i morgen innstiller komitéen rektor Vidar Haanes ved Menighetsfakultetet som ny styreleder i Universitets- og høgskolerådet etter rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Som nestleder foreslår valgkomitéen rektor Ole Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen. I tillegg har UHR en mannlig generalsekretær i Alf Rasmussen som ble tilsatt tidligere i år.

Vidar Haanes (54) (bildet) er professor i kirkehistorie og er fra før styremedlem i UHR. Han er rektor ved den vitenskapelige høgskolen Det teologiske Menighetsfakultet, som har rundt 1200 studenter. Søgnen er heller ikke helt ny i UHR-styret, der han kom inn som nestleder 1. august i år.

Greide ikke kjønnsbalansen

Leder av valgkomitéen, Dag Rune Olsen, forklarer at det var mange hensyn som skulle tas og at det ble vanskelig samtidig å oppnå en tilfredsstillende kjønnsbalanse.

— Vi har i første rekke lagt vekt på å fremme forslag på representanter fra høgskoler som vi - slik vi har kjennskap til i dag - ikke skal fusjoneres med institusjoner som allerede er representert i styret. Grunnen er at det ville kunne gi en nyfusjonert institusjon flere styreplasser. I tillegg skal små og store institusjoner være representert, universiteter, vitenskapelige høgskoler og høgskoler, og i tillegg skal både private og offentlige institusjoner være representert. Å oppfylle dette samtidig som en tilfredsstillende kjønnsbalanse har vist seg krevende, sier Olsen i en epost.

Han legger til at  han på representantskapsmøtet vil oppfordre om at UHR går igjennom sine retningslinjer for styresammensetning.

Lederen i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen (Kif), Curt Rice, har sendt brev til UHR der han ber representantskapet se bort fra valgkomiteens innstilling. 

Jeg fremmer med dette, på vegne av Kif-komitéen, en oppfordring til å se bort fra valgkomitéens innstilling om ledervalg og heller velge en kvinnelig rektor til vervet som styreleder i UHR.

Curt Rice

Kif vil ha kvinnelig UHR-leder

«Jeg fremmer med dette, på vegne av Kif-komitéen, en oppfordring til å se bort fra valgkomitéens innstilling om ledervalg og heller velge en kvinnelig rektor til vervet som styreleder i UHR. Vi ber om at dette brevet gjøres kjent i Representantskapsmøtet», skriver Rice i brevet til UHR.

Til Khrono sier Curt Rice at han mener det bør være lettere å opprettholde kjønnsbalanse når det er flere representanter som skal oppnevnes samtidig. Han viser også til at dersom Haanes blir valgt vil det bli den femte mannlige UHR-styrelederen på rad og dermed har fem av sju styreledere i UHR vært menn. De to første var kvinner, Tove Bull fra Universitetet i Tromsø og Kirsten Koch Christensen fra Universitetet i Bergen. 

—  Jeg respekterer at komiteen har hatt en vanskelig utfordring, men dette er et viktig og synlig verv og det er viktig å få en kvinnelig leder denne gangen. Dette er det høyeste vervet man kan ha i denne sektoren, sier Curt Rice (bildet under). 

Lukket UHR-møte

Valget av nytt styre foregår på et lukket representantskapsmøte i UHRBI i Nydalen i Oslo onsdag 18.november. Ifølge en epost som Khrono har fått fra generalsekretær Alf Rasmussen er begrunnelsen for at møtet er lukket denne:

«Årsaken er at dette er et møte bare for UHRs medlemmer (rektorer og direktører), der normalt ingen andre enn disse og UHRs sekretariat deltar. I UHRs vedtekter heter det under avsnitt e) Observatører at: «Representantskapet bestemmer hvilke organisasjoner og institusjoner som skal inviteres som faste observatører med talerett på representantskapsmøtene. Styret eller dets leder kan invitere observatører til å delta i møtene eller i behandlingen av enkeltsaker. Inviterte observatører gis talerett».»

Khrono har bedt om å få være tilstede på møtet for å dekke det journalistisk.

Onsdag skal representantskapet velge ny styreleder, nestleder og styremedlemmer fra høgskolene, mens representanter fra universiteter og vitenskapelige høgskoler ikke er på valg nå. Valget foregår nå på november-møtet, etter at det ble utsatt på mai-møtet på grunn av den uavklarte situasjonen med strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren.

Ifølge referatet fra dette mai-møtet hadde arbeidet med valget vist seg krevende på grunn av den ekstraordinære situasjonen i sektoren, noe som det ble sagt også kunne få konsekvenser for sammensetningen av styret.

På mai-møtet prolongerte derfor representantskapet vervene til styremedlemmene som var på valg, inkludert styreledervervet til UiO-rektor Ole Petter Ottersen. Prolongeringen innebar at de som hadde vært varamedlemmer til styret rykket opp som medlemmer.

De nye styremedlemmene som foreslås fra høgskolene er rektor Gunvor Guttorm ved Samisk Høgskole, rektor Liv Reidun Grimstvedt ved Høgskolen i Stord/Haugesund og direktør Geir Bergkastet ved Høgskolen i Lillehammer. Disse velges for fire år, ut 2019.

Seminar om kvalitet

Representantskapet har møte i to dager på BI. Mens møtet onsdag er lukket, arrangeres et åpent seminar torsdag, der temaet er «Et nytt universitets- og høyskolelandskap – høyere kvalitet?» Her skal det blant annet handle om forventninger, erfaringer og utfordringer ved fusjoner, og hvordan man kan bygge sterke miljøer og samtidig beholde mangfoldet. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen skal holde innlegg om dette, og det skal også rektor Anne Husebekk ved UiT - Norges arktiske universitet, rektor Ole Petter Ottersen (UiO), rektor Curt Rice (HiOA), rektor Bård Mæland (Misjonshøgskolen) og NSO-leder Therese Eia Lerøen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS