— Du kan godt kalle forslaget vårt en desentralisering av makt, sier ass.dir i NIFU, Kyrre Lekve. Foto: Eskil Wie

Overrasket over at så mange har «piggene ute»

NIFU-forsker Kyrre Lekve har gransket HiOA med falkeblikk i fem måneder. Nå vil han ta fra direktørene makt, desentralisere myndighet og innføre et høgskolens overhus eller senat. Og han kaller det små endringer.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kyrre Lekve, assisterende direktør i Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), er hovedansvarlig for evalueringen av styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Lekve og NIFU har nettopp levert sin andre og siste rapport i det som internt kalles «underveisevalueringen».

Underveis har forskerne snakket med over 80 av lederne ved høgskolen, både på administrativ og faglig side. 

Overrasket over mange pigger

— Var det noe som overrasket deg underveis? 

Folk har piggene ute mye mer enn de burde, og da oppstår det lett konflikter. Det er en grunnleggende tillit som mangler her.

Kyrre Lekve

— At det var en såpass sterk todeling i organisasjonen var overraskende. Folk har piggene ute mye mer enn de burde, og da oppstår det lett konflikter. Det er en grunnleggende tillit som mangler her, sier Lekve.

— Dere har snakket med «alle» lederne, men har dere lånt mest øre til de vitenskapelig tilsatte, og mindre til de administrative?

— Jeg mener at utvalget av de vi har snakket med er rimelig balansert. Virkelighetsoppfatningen av nåsituasjonen hos de teknisk/administrativt tilsatte og de faglige er veldig lik, sier han.  

Les også: Rapporten HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden

Informerer og forklarer på hele høgskolen

Khrono treffer Lekve etter at han har informert, og svart på spørsmål, fra ansatte ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) i en sal på det gamle SAS-hotellet (bildet over).

Khrono har vært, og vil være, tilstede på alle samlinger for å få høre hvor mye folk er engasjert i debatten om framtidig styring- og ledelse og hvilke spørsmål som blir reist. Og etter å ha vært med på fire informasjonsmøter kan vi allerede oppsummere at det varierer veldig. 

Direktørene mister makt

Det ligger flere forslag i NIFU-rapporten om å flytte ansvar og myndighet lenger ned i organisasjonen, blant annet ved å gi fakultetene styring med studieporteføljen, at administrativ kapasitet må delegeres ned til instituttene og at fakultetsstyrene skal få besluttende myndighet og ikke bare rådgivende som i dag. 

— Hadde det vært stat, fylke og kommune det var snakk om her ville man kalt det en desentralisering?

— Du kan godt si at det vi kommer med er forslag om desentralisering, sier Lekve.

— Og hvem er det som mister makt?

— Direktørene mister makt, svarer han.

Ingen anbefalt ledermodell

NIFU kommer ikke med noen anbefaling om høgskolen bør velge fortsatt delt, eller gå over til enhetlig, ledelse. Men dersom styret i desember skulle bestemme seg for å gå over til enhetlig ledelse kan flere av direktørene komme til å miste jobben også, selv om Lekve under presentasjonen av forslagene sine sier at en enhetlig ledelse kan ha «det til enhver tid passende antall direktører», men han sammenligner ofte med NTNU i Trondheim som har enhetlig ledelse og et fåtall direktører. 

— Du har også sagt at «høgskolen er ikke akkurat underadministrert», slik at administrative ressurser som skal ned i organisasjonen, for eksempel til instituttene, kan ordnes uten å ansette flere? 

— Ja, èn gang sa jeg det. HiOA har en forholdsvis stor administrasjon totalt sett, men meningen er at man med vårt forslag ikke skal ansette flere folk i administrasjonen, men løse utfordringene med de man allerede har, sier han.

— Dere anbefaler ikke at studentene skal få plass i ledergruppen, selv om det nevnes. Hvorfor ikke? 

— Jeg tror det vil bety å ansvarliggjøre studentene for noe de ikke trenger å ta ansvar for, nemlig lederansvar, sier Lekve. 

Høgskolestyret bestemmer

Lekve understreker også at det er høgskolestyret som bestemmer og skal fortsette å bestemme - også det kommende organisasjonsdesignet. Forskerne foreslår likevel å legge ned alle fagutvalg, som FoU-utvalget, studieutvalget og internasjonalt utvalg og erstatte disse med et stort strategisk høgskoleutvalg på institusjonsnivå. Doktorgradsutvalget foreslår de skal oppretthodles en stund, men at ansvaret her også bør ned til fakultetene på sikt.

Det strategiske høgskoleutvalget skal være et rådgivende, og ikke besluttende, utvalg på tvers av alle fakulteter og enheter. Utvalget er tenkt å være rådgivende overfor ledergruppa, uavhengig om HiOA velger enhetlig eller delt ledelse. 

— Flere sliter med å se hvordan dette skal fungere, og finne sin plass i organisasjonen. Ikke minst fordi det er høgskolestyret som skal ta de strategiske beslutningene? 

— Det strategiske høgskoleutvalget vil fungere mer som et overhus eller et senat, med et representativt utvalg av medlemmer. Og de skal være et rådgivende organ overfor ledergruppa. Det betyr at de mindre viktige sakene som er blitt behandlet i de andre fagutvalgene må delegeres til administrative avgjørelser, ellers vil det bli altfor stor saksmengde i det strategiske hovedutvalget, sier Lekve.

Han ser for seg at dette utvalget skal ledes av en av prorektorene - avhengig av hvilket hovedfokus man skal ha - eller eventuelt en ekstern leder, og han mener at det er viktig at alle faggrupper samles på tvers. 

Utydelig lederrolle for prorektorene

NIFU-rapporten peker på at dagens lederrolle hos prorektorene er utydelig, og at disse vil bli tydeligere i en ny organisering. 

Den siste underveis-rapporten ble lagt fram for vel en uke siden og Lekve farter nå rundt på alle fakulteter, og til andre som vil lytte, for å informere om innholdet og forslagene deres til endringer. Til Khrono etter møtet med TKD sier han at det er mye mer NIFU kunne grepet fatt i. 

— Men mye vil komme til å gå seg til etterhvert. Det er ikke mer enn tre år siden fusjonen.

— Hva er det som kommer til å gå seg til? 

— Kanskje særlig samarbeidsmønsteret må, og vil nok, gå seg til. Folk må tørre å gi fra seg arbeidsoppgaver og dele mer, sier han. 

Høringsrunde

NIFU-rapporten er et forslag til hvordan alt kan organiseres - ingen fasit. På sitt møte 3. september skal høgskolestyret bestemme hva de mener skal vektlegges i høringsrunden. Høringen varer fra september til 13. november.

Høgskolestyret skal ta endelig beslutning om framtidig organisasjon og styring på møtet sitt 18. og 19. desember.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS