FORSVARET

Styrker samarbeid med Hæren om forskning og utdanning 

UiT Norges arktiske universitet og Hæren har allerede samarbeid. Nå har de signert en intensjonsavtale. Hæren er både en naturlig og høyst nødvendig partner, sier UiT-rektor Dag Rune Olsen.

Sjef for Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik, og rektor for UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, ved signering av intensjonsavtalen mellom UiT og Hæren.
Publisert
Fakta

Om samarbeidet

  • Hæren har sitt organisatoriske og personellmessige tyngdepunkt i nord, med Hærens garnisoner i indre Troms, samt to større garnisoner i Finnmark.
  • UiT Norges arktiske universitet er til stede på 11 studiesteder i Nordland, Troms og Finnmark, med hovedcampus i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.
  • Spesielt sammensatt kompetanse er etterspurt av Hæren, som for eksempel samfunnssikkerhet og beredskap, krise- og beredskapsledelse, risikoanalyse eller hybride trusler.
  • Samarbeidet kan også omfatte mer spisset kompetanse som IKT og behandling av store datamengder, russisk språk, samfunnsforståelse eller historie.
  • Intensjonsavtalen åpner for samarbeid med alle fakulteter og institutter ved UiT med relevant kompetanse og aktivitet for Hæren.

Kilde: UiT Norges arktiske universitet

— Som den største og viktigste forsknings- og utdanningsinstitusjonen i Nord-Norge har vi et stort ansvar for å se løsninger for de store samfunnsutfordringene og fremme bosetting, sikkerhet, beredskap og mangfold i landsdelen. Da er Hæren både en naturlig og høyst nødvendig partner, uttaler rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, i en pressemelding.

Avtalen mellom UiT og Hæren skal bidra til å utvikle kompetanse i interaksjonene med sivile kompetansemiljø for å sikre godt kompetansegrunnlag og utdanning for alle nivå i Hæren. 

Droner, satellitter og kunstig intelligens

Det kan gjelde utvikling av drone- eller satellitteknologi, simulering, autonome kjøretøy, kunstig intelligens eller 3D-printing, men også utviklingsprosjekter innen helsefag og idrettsstudier.

Et eksempel er et samarbeid mellom UiT og Forsvarets sanitet og Folkehelseinstituttet i forskningsprosjektet «Evnenivå og mortalitet», som undersøker sammenhengen mellom evnenivå målt på sesjon og dødelighet.

Sjef for Hæren, generalmajor Lars Sivert Lervik, sier at Hæren har behov for tilførsel av sivil utdanning for å fylle opp deres totale kompetansebehov.

— Kompetanseutveksling med UiT er viktig for å dekke Hærens fremtidige behov og dermed legge til rette for utvikling av fremtidens Hær på et solid kunnskapsgrunnlag. Ved å vektlegge videreutdanning og kunnskapsbygging for våre ansatte oppnår vi to sentrale målsettinger: Å gi Hæren de beste forutsetninger for å løse sitt oppdrag, og å være en attraktiv og utviklingsorientert arbeidsplass, sier Lervik. 

Når Forsvarets forskningsinstitutt snart etableres i Tromsø, åpner det dørene for enda tettere samarbeid.

Studier og stipend

Fra før har allerede UiT et tilbud for ansatte i Hæren om årsstudium i idrett, bachelor i statsvitenskap og bachelor i økonomi og administrasjon med halv studieprogresjon. 

I tillegg er flere ordinære masterprogram innen organisasjon, økonomi og ledelse populære blant befal og offiserer fordi de tilbys samlingsbasert og med fleksibel tilrettelegging.

— UiT ønsker å være en attraktiv utdanningspartner for Forsvaret, og å bygge kompetanse og forsvarsevne, spesielt i nord. Dessuten ser vi at å ha yrkesaktivt militært personell i studentmassen gir en ny dimensjon til utdanningsmiljøene våre, sier prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

— Vi har allerede en etablert stipendordning for vårt personell som gjør det lettere for dem å ta sivil utdanning hos UiT. Det har vært en stor suksess, og er i ferd med å innføres i hele Forsvaret, sier hærsjef Lervik.

Powered by Labrador CMS