universitets- og høgskolerådet

Sunniva Whittaker får ny periode som leder

Representantskapet i Universitets- og høgskolerådet har valgt nytt styre ved akklamasjon, og Sunniva Whittaker er gjenvalgt for to år.

Sunniva Whittaker er valgt som leder i Universitets- og høgskolerådet for en ny to-årsperiode.
Publisert Oppdatert

Kristiansand (Khrono): Rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, er gjenvalgt som leder av Universitets- og høgskolerådet (UHR) for de neste to årene.

Det samme gjelder nestleder Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Det ble ikke bruk for stemmesedlene da rektorene og direktørene ved universiteter og høgskoler skulle velge nytt styre under UHRs representantskapsmøte i Kristiansand onsdag. Både lederduoen og resten av styret ble valgt med akklamasjon, i tråd med innstillingen fra valgkomiteen.

Whittaker har vært styreleder for UHR siden 2021.

— UHR er inne i et godt driv. Vi jobber med mange store utfordringer for hele universitets- og høyskolesektoren. Jeg ser fram til å jobbe videre med styret og er sikker på at det vil komme nye viktige saker å ta tak i de neste årene, sier Whittaker.

Uro om ledervalg 2021

Valgkomiteens leder Arne Krumsvik, tidligere rektor ved Høyskolen Kristiania.

Mens det ikke var noen innsigelser mot valgkomiteens innstilling i år, var det uro for to år siden.

Rektor Anne Borg ved NTNU var innstilt som leder, men rektorene fra fem «nye» universiteter, med støtte fra en rekke andre, mente at det var feil at både leder og nestleder skulle komme fra BOTT-universitetene, universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Det endte med at Anne Borg trakk sitt kandidatur og Whittaker ble valgt som leder.

Nye rektorer inn som vara

I det nye styret fortsetter alle de faste medlemmene, bortsett fra direktør ved Norges idrettshøgskole, Unn-Hilde Grasmo Wendler, som ikke ønsket en ny periode. På hennes plass rykker nåværende vara, direktør Marianne Brattland ved VID vitenskapelige høgskole, opp som fast styremedlem.

Andre utskiftninger skyldes rektorer som går av. Inn på varaplass rykker fire nye rektorer: Christen Krogh ved OsloMet, Karen Spens ved BI, Liv Inger Somby ved Samisk høgskole og Odd Helge Mjellem Tonheim ved Høgskulen i Volda.

Leder av valgkomiteen, Arne Krumsvik, framholdt at innstillingen sørger både for kontinuitet og fornyelse.

— De fire ferske rektorene på varaplass vil være gode kandidater om to år, sa han.

To ikke-statlige

Han påpekte at to av de faste nå kommer fra ikke-statlige høgskoler; VID-direktør Marianne Brattland og prorektor Kjetil Fretheim ved MF vitenskapelige høgskole, mot bare én fast i det sittende styret (Fretheim).

— Det er fortsatt en mindre andel enn de ikke-statliges andel av medlemsmassen i UHR, men et skritt framover, sa Krumsvik.

I dag har Universitets- og høgskolerådet 32 medlemmer, av disse 9 ikke-statlige.

Det nye styret:

   1. Rektor Sunniva Whittaker (leder), Universitetet i Agder, fast, gjenvalg
   2. Rektor Margareth Hagen, Universitetet i Bergen, vara, gjenvalg
   3. Rektor Svein Stølen (nestleder), Universitetet i Oslo, fast, gjenvalg
   4. Rektor Christen Krogh, OsloMet, vara, ny
   5. Rektor Anne Borg, NTNU, fast, gjenvalg
   6. Rektor Karen Spens, BI, vara, ny
   7. Rektor Gunnar Yttri Høgskulen på Vestlandet, fast, gjenvalg
   8. Rektor Dag Rune Olsen, UiT, vara, gjenvalg
   9. Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord, fast, gjenvalg
   10. Rektor Liv Inger Somby, Samisk høgskole, vara, ny
   11. Rektor Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger, fast, gjenvalg
   12. Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold, vara, gjenvalg
   13. Prorektor Kjetil Fretheim, MF, fast, gjenvalg
   14. Rektor Astrid Kvalbein Norges musikkhøgskole, vara, gjenvalg
   15. Direktør Marianne Brattland, VID, fast, ny (opp fra vara)
   16. Direktør Solfrid Lind, Høyskolen Kristiania, vara, ny
   17. Rektor Øystein Thøgersen, NHH, fast, gjenvalg
   18. Rektor Odd Helge Mjellem Tonheim, Høgskulen i Volda, vara, ny
Powered by Labrador CMS