gir regjeringen stryk

SV vil prioritere økt studiestøtte i budsjettforhandlingene

Andreas Sjalg Unneland (SV) gir regjeringen stryk i behandling av studentene. Han vil ha flere studentboliger og varsler at partiet vil prioritere økt studiestøtte i budsjettforhandlingene i oktober.

Andreas Sjalg Unneland (SV) er oppgitt over statsrådens konkluderinger om mangel på studentboliger, og det samme om regjeringens behandlinger av studentene.
Publisert Oppdatert

— I budsjettforhandlingene til høsten kommer vi til å prioritere at studiestøtten økes, varsler stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV).

NRK skrev om utspillet først. Til Khrono forklarer Sjalg Unneland at dette er det første partiet nå har sagt at de vil prioritere i forhandlingene om statsbudsjettet i oktober.

— Det vil jeg si er et tydelig signal fra oss. Det er ikke snakk om at studentene skal ha det råflott, men det må gå i en utvikling der de slipper å stresse med økonomi for å få endene til å møtes hver eneste dag, sier han til Khrono.

Kostnadene øker

SV ønsker å knytte studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden, som fører til at beløpet justeres hvert år etter lønnsvekst. I dag bestemmes støtten gjennom statsbudsjettet.

— Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk på valg med å love studentene økt kjøpekraft. Nå har studentene fått svekket kjøpekraft. Det er et løftebrudd til alle studentene som stemte for å få en ny retning. Det er de som merker det på kroppen, med leiepriser som øker og regnestykker som viser at de går 5000 kroner i minus hver måned.

Selv foreslo de å øke studiestøtten til 1,3G i sitt alternative budsjett i vår, som er det de ønsker å få til nå. Målet er å få opp studiestøtten til 1,5G i løpet av stortingsperioden, som er det samme blant annet Norsk studentorganisasjon har ønsket. I dag tilsvarer 1,5G 159.599 kroner i året. Studiestøtten er på 126.357 kroner. 1.3G tilsvarer 144.920 kroner.

— Det er viktig at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet (G) slik at ikke studentene faller fra og får svekket kjøpekraft, sier Sjalg Unneland.

Gir regjeringen stryk

Sjalg Unneland er også provosert over de siste dagers debatt om studentboliger. Der har statsråd Ola Borten Moe (Sp) sagt at samskipnadene kunne ha bygd mange flere boliger hvis de hadde ønsket.

— Det er ansvarsfraskrivelse fra ansvarlig statsråd. Jeg syns det er skamløst å rette pekefinger mot studentsamskipnadene. Spør du meg så står denne regjeringen og Borten Moes innsats for landets studenter til stryk.

Staten gir i dag bare økonomisk støtte til boligprosjekter der hver enhet koster mindre enn drøye én million kroner. Samskipnadene får da dekket rundt en tredjedel av utgiftene. Men tomtepriser og økte byggekostnader kan gjøre det vanskelig å holde seg innenfor dette. Den kostnadsrammen før noen ganger til at samskipnadene velger å bygge studentboliger uten statsstøtte, men også droppe eller utsette prosjekter.

Sjalg Unneland mener mangelen på studentboliger kan løses med å øke denne kostnadsrammen for å sikre at det blir bygget flere studentboliger.

— Vi har en veldig rigid tilskuddsordning i dag. Det er den som hindrer bygging av flere boliger. Det sier studentsamskipnadene og det vet statsråden også. Om man ikke er villig til å gjøre grep på det så sender man studentene rett i kjeften på bolighaiene. Det er rekordhøye leiepriser i norske byer, men det virker som regjeringen syns det er greit å stå og se på det, sier stortingspolitikeren.

— Vil SV gjøre noe med dette?

— Om ikke regjeringen selv kommer på banen, så vil vi fremme forslag på Stortinget som sørger for at kostnadsrammene blir endret. Man kan også se på andre verktøy. Kan man gjøre noe med plan- og bygningsloven for å sikre at studentboliger blir bygget? Kan man sørge for at tomtekostnadene blir dekket og gi samskipnadene positiv forskjellsbehandling slik at det blir billigere? Det er snakk om små endringer og politisk vilje, sier han og legger til:

— Jeg blir provosert av debatten. Man kunne heller sagt at man ikke vil prioritere dette enn å si at studentsamskipnadene er problemet.

Slik svarte statssekretæren

I et skriftlig svar til Khrono tidligere denne uken, ville ikke Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) i Kunnskapsdepartementet si om det kunne være aktuelt å heve grensen for statsstøtte til studentboliger.

– Jeg er klar over at byggekostnadene har økt for hele byggesektoren etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i år, og at det er mye usikkerhet og forsinkelser knyttet til leveranse av byggevarer. Jeg kan imidlertid ikke kommentere hva som kommer i statsbudsjettet for 2023 når det gjelder tilskudd eller kostnadsramme for studentboliger, sa han.

Powered by Labrador CMS