Universitetet i Oslo

Svarer på kritikk om rovdrift: — Undervisning er ikke nedprioritert

Dekan Anne Julie Semb kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen stipendiat Hannah Løke Kjos gir av arbeidsvilkårene ved Universitetet i Oslo.

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, Anne Julie Semb, mener undervisning ikke blir nedprioritert ved universitetet.
Publisert

«Hvor mye skal jeg jobbe gratis?» spurte stipendiat Hannah Løke Kjos i et debattinnlegg i Klassekampen, og senere i et intervju med Khrono.

Formålet var å belyse hvor lite tid hun opplever at hun og andre undervisere får til å forberede semesteret som emneansvarlig.

«I sum har vi å gjøre med en stor statlig aktør som driver rovdrift på sine ansatte, med tidsregimer det er umulig å leve opp til», skrev Kjos i innlegget.

Kjos hører til Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Dekan Anne Julie Semb er ikke enig med Kjos i at det settes av for lite tid til undervisningsoppgaver.

—De konkrete satsene i undervisningsregnskapet indikerer en normal arbeidsinnsats for de ulike oppgavene. Det faktiske arbeidet med én bestemt oppgave kan avvike fra timesatsen, men over tid og i gjennomsnitt skal imidlertid arbeidsinnsatsen være på linje med timesatsene, sier Semb.

— Ikke perfekt

Semb er tydelig på at undervisning ikke er nedprioritert ved UiO, og at det jobbes kontinuerlig med å bedre utdanningstilbudet.

— Men det er utfordrende å finne frem til systemer som sikrer en god balanse mellom de to hovedoppgavene som inngår i de ansattes arbeidsplikt, undervisning og forskning, og like ansettelsesvilkår for ansatte i samme stillingskategori, sier Semb.

Ved SV-fakultetet, og mange andre fakulteter, opereres det med et undervisningsregnskap, også kalt timeregnskap. Her angir man «takster» eller uttelling for ulike oppgaver knyttet til undervisning, stillingsbedømmelser og andre oppgaver som ikke er forskningsoppgaver.

— Som system er undervisningsregnskapet på ingen måte perfekt. Det å ikke ha et slikt undervisningsregnskap skaper også problemer. For tiden diskuterer vi både undervisningsregnskapet som styringsredskap og noen av de konkrete satsene, sier Semb.

Doktorgradsstipendiat Hannah Løke Kjos etterspør en kartlegging for å se hvor mye tid ansatte faktisk bruker på undervisningsoppgaver.

Overskudd

Semb sier at et flertall av deres ansatte i faste vitenskapelige stillinger har et overskudd på sine undervisningsregnskap.

— Kjos spør hvor mye hun skal jobbe gratis. Så jeg spør dere: Er det forventet at en fersk stipendiat bruker mer tid enn mer erfarne undervisere og dermed må jobbe utenfor arbeidstida?

— Undervisningsregnskapet hos oss gir stipendiater og andre midlertidig ansatte ekstra uttelling for nye undervisningsoppgaver. Vi gir også stipendiater undervisningsfri i inntil to semestre knyttet til utenlandsopphold, feltarbeid eller lignende. Dette reduserer stipendiatenes totale undervisningsplikt.

— Det er viktig at lokal arbeidsgiver har en god dialog med stipendiatene om innholdet i undervisningsplikten, slik at arbeidsinnsatsen over tid er på linje med satsene i undervisningsregnskapet og at vi ikke ender opp med stressende krysspress og urettferdighet på individnivå, sier Semb.

Denne saken var også tema i Dagsnytt 18 denne uka. Se debatten her.

Etterspør kartlegging

I Khrono-intervjuet etterlyste Kjos en kartlegging av satsene. Hun uttalte at et fåtall av dem hun har snakket med klarer å møte tidskravene, enten det er ferske stipendiater som henne eller mer erfarne undervisere.

Semb sier at nye oppgaver gjør at fakultetet tar en løpende vurdering av satsene og trekker fram at undervisningsregnskapet har eksistert ved SV-fakultetet i mange år.

Powered by Labrador CMS