fagspråk

Svensk studie: Undervisere er for dårlige i engelsk

En ny studie viser at mange svenske universitetslærere ikke er bedre i engelsk enn videregående-elever.

Hans Malmström
De dårlige engelskkunnskapene hos underviserne maner til ettertanke, mener Hans Malmström ved Chalmers tekniska högskola.

Forskere ved Chalmers tekniska högskola har undersøkt hvor godt universitetslærere som skal undervise på engelsk, selv behersker språket. 

De testet engelskkunnskapene hos 130 lærere innen teknologi, vitenskap, ingeniørfag og matematikk på tre svenske utdanningsinstitusjoner.

Det viste seg at selv om mange av underviserne forstår en hel del engelske ord, så har omtrent halvparten et ordforråd på færre enn 3000 ord som de kan godt nok til at de kan bruke dem selv, skriver tidsskriftet Universitetsläraren.

10 prosent har et ordforråd på færre enn 3000 engelske ord som de forstår, langt mindre kan bruke.

Det tilsvarer ordforrådet til en svensk videregående-elev.

Studien viser også at engelskkunnskapene ikke blir bedre med mer erfaring. Lærere med lang fartstid er ikke bedre i engelsk enn de som er ferske.

— Vi slår ikke alarm og sier at det går nedoverbakke med høyere utdanning i Sverige. En slik påstand vil jeg aldri stille meg bak. Men jeg vil si at forskningen vår maner til ettertanke, sier Hans Malmström, en av forskerne bak studien.

Lærer mindre

En tidligere studie fra samme forskergruppe har vist at svenske studenter lærer mindre, og oftere dropper ut av studiene, når undervisningen foregår på engelsk.

Malmström vil ikke si at undervisningen nødvendigvis blir mye dårligere når underviseren ikke behersker engelsk så godt.

— Det kan finnes lærere som har dårlige språkkunnskaper, men som er utrolig dyktig pedagoger og som gjennom sin pedagogikk kompenserer for svake språkferdigheter. Men alt annet likt, så er det gode grunner til å stille spørsmål ved hva dårlige kunnskaper i engelsk gjør med undervisningen, sier han til Universitetsläraren.

Powered by Labrador CMS