Sykepleie er en krevende utdanning. For fremtiden bør det være krav om tilstrekkelig språkkunnskap før studentene starter på utdanningen, skriver dosent Anne Valen-Sendstad Skisland. Foto: Mina Ræge

Universitetene må ta ansvar for minoritetsspråklige studenter

Minoritetsspråklige. Det er et stort nederlag å komme inn på en utdanning uten å ha forutsetningene for å kunne klare å gjennomføre på grunn av språk og kulturutfordringer, skriver Anne Valen-Sendstad Skisland.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Under den store flyktningkrisen i 2015 kom det mange unge håpefulle mennesker til Norge. Nå er disse på full fart inn i høyere utdanning. Ved Universitetet i Agder har vi i år omlag 40 minoritetsspråklige studenter i 1.studieår på sykepleierutdanningen.

Sykepleie er en krevende utdanning. Studentene skal utvikle både lingvistisk og kommunikativ kompetanse og praksisveiledere beskriver store utfordringer i veiledningen av minoritetsspråklige studenter.

Muligens bør en gjøre intervjuer før opptak på studiene for å vurdere språkkunnskapene.

Anne Valen-Sendstad Skisland

Samtidig er minoritetsspråklige studenter våre medborgere, venner og kolleger. Utdanning er avgjørende for integrering, og det gir minoritetsspråklige en mulighet for å skaffe seg arbeid og fellesskap.

Hvordan håndterer vi dette, og hvilket ansvar har utdanningsinstitusjonene?

Sammen med førstelektor Sylvi Flateland, førstelektor Anne Tønsberg og professor Ulrika Söderhamn gjennomførte vi nylig en studie for å kartlegge situasjonen for minoritetsspråklige studenter, og deres behov for ekstra oppfølging i studiene. Praksisveiledning av minoritetsspråklige sykepleierstudenter krever mer tid og tilrettelegging.

Vi konkluderer med at minoritetsspråklige sykepleierstudenter trenger mer tid til veiledning. Det er svært viktig at utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet samarbeider for å skape en god læresituasjon for de minoritetsspråklige studentene.

På sykepleierutdanningen ved Universitetet i Agder har vi erfart at det er nødvendig å være tett på, for at studentene skal se betydningen av å takke ja til ulike tilbud.

Vi arrangerer språkkurs, språkkafe og gir ekstra hjelp til innføring i bibliotektjenester og ulike studentprogrammer. I tillegg vil alle minoritetsspråklige studenter i løpet av høsten bli invitert til samtale om sin studiesituasjon.

I fremtiden bør det være krav om tilstrekkelig språkkunnskap før studentene starter på utdanning. Samtale med godt integrerte studenter som mestrer norsk anbefaler at studenter bør ha et obligatorisk 3 måneders intensivt norskkurs før de starter på universitetet. Det vil gjøre hverdagen lettere både for minoritetsstudentene og undervisere.

Jeg er enig med mine kollegaer Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek fra OsloMet at det bør lages alternative løp, eller forkurs for at studentene skal oppleve at de lykkes med å fullføre sin utdanning.

Muligens bør en gjøre intervjuer før opptak på studiene for å vurdere språkkunnskapene. I tillegg bør det, som Jonsmoen og Greek foreslår, legges til rette for at disse studentene kan få mulighet til å bruke noe lenger tid på studiet. Det er bra at regjeringen har bestemt seg for å kreve at potensielle sykepleiere skal ha minimum karakter 3, i både matematikk og norsk fra høsten 2019. Tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, har allerede gode erfaringer med norskkravet.

Jeg tror ikke dette alene holder for å øke norskkompetansen, men sammen med andre gode tiltak tror jeg det kan bidra til noe bedring.

Muligens vil en ved en mer individuell vurdering før de starter kunne gjøre en vurdering av norskkunnskapene. Det er et stort nederlag å komme inn på en utdanning uten å ha forutsetningene for å kunne klare å gjennomføre på grunn av språk og kulturutfordringer.

Disse tiltakene vil kreve økte midler, men det er en god investering.

(Ved en inkurie kom vi i skade for å publisere en feil versjon av dette innlegget. Det er en oppdatert og korrekt versjon som nå er publisert. Red.mrk.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS