82 prosent av lærerkstudentene fra Høgskolen i Oslo og Akershus har fått jobb før de er ferdig utdannet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ni av ti får relevant jobb

Over 90 prosent får relevant jobb og hele 63 prosent av studentene på Høgskolen i Oslo og Akershus får jobb før de er ferdig utdanna. Men lærere og sykepleiere mener de er dårlig forberedt for yrket.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Grafikken i denne saken er interaktiv, bruk musepeker for å få mer informasjon ut av presentasjonene)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har gjennom 2014 og 2015 gjennomført en undersøkelse blant kandidatene på alle sine 55 bachelorutdanninger.

Noen av resultatene ble presentert i 2014, mens nå foreligger resultatene for alle utdanningene samlet, og inntrykket fra 2014 står fast: 63 prosent har jobb før de er ferdig på HiOA, og etter en tid har 9 av 10 relevant arbeid i forhold til utdanningen de har tatt.

Les også: 6 av 10 får jobb før de er ferdige med studier

Lærere og sykepleiere ikke fornøyd

I undersøkelsen blir de tidligere studentene som har relevant jobb blant annet spurt om:

«Alt i alt, hvor godt synes du utdanningen har forberedt deg for oppgavene du utfører i din nåværende jobb?»

Kandidatene svarer på en skala fra 1-4 der 1 er ikke godt og 4 er svært godt.

Undersøkelsen viser at studentene på noen av høgskolens største utdanninger, og de gruppene som raskest og enklest får jobb, samtidig er mest misfornøyd med utdanningens relevans: Lærer, førskolelærer og sykepleiere er de som mener at de er aller dårligst forberedt til å møte arbeidslivet. 

Snittsvaret for disse utdanningene er 2,2 og 2,3, og de svarer altså at de bare er delvis godt forberedt for oppgavene i arbeidslivet.

— Vi har en jobb å gjøre

Snittsvaret for hele høgskolen er 2,6, noe som også er snittet for tre av fire fakulteter. Fakultet for samfunnsfag skårer dårligere enn de andre fakultetene på endel andre spørsmål, men akkurat på dette spørsmålet ligger de et lite hestehode foran med snittskår på 2,7.

Marianne Brattland er studiedirektør på HiOA, og er svært godt fornøyd med at den totale kandidatundersøkelsen nå foreligger.

— Et slikt kunnskapsgrunnlag er uhyre viktig for oss når vi skal planlegge framtidens studier og ikke minst utvikle kvaliteten vår, sier Brattland og legger til:

— Tilbakemeldingene på dette spørsmålet er veldig viktig for utdanningene, og utdypende tilbakemeldinger er sendt til de aktuelle utdanningene. Det er ikke tvil om at vi har en jobb å gjøre på flere områder, understreker Brattland.

Fornøyd med hovedtallene

— Hovedtallene viser at  HiOA utdanner etterspurt og viktig arbeidskraft, sier Nina Waaler (bildet under), prorektor for utdanning på høgskolen.

— Vi jobber systematisk med utdanningstilbudet for å sikre at vårt studietilbud er relevant for arbeidslivet.

84 prosent av lærerne har fått jobb mens de studerer, og 93 prosent av sykepleierstudentene har jobb innen 2 måneder, viser undersøkelsen.

Undersøkelsen dekker alle 55 bachelorutdanninger, samt den fireårige lærerutdanningen ved høgskolen. 2723 tidligere studenter har svart på undersøkelsen, som dels er gjennomført av høgskolen selv, dels med hjelp av TNS Galllup (2015).

Utfordrer NOKUT

— Hvordan ligger HiOA ann i forhold til andre studiesteder?

— Det vet vi faktisk lite om, forteller studiedirektør Brattland, og legger til:

— Dette fordi det er få som gjennomfører så systematiske undersøkelser som vi har gjort her. Universitet i Oslo er en av dem, men vi vil gjerne utfordre NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) til å gripe fatt i dette slik at NOKUT enten kan kreve, definere og/eller gjennomføre et standardopplegg rundt slike undersøkelser, sier Brattland.

Jobber på mange ulike felter

Knut Patrick Hanevik er dekan på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Han er dermed sjef for to av de utdanningene som på den ene siden gir de mest attraktive kandidatene fra HiOA, på den andre siden har kandidater som ikke er spesielt fornøyd med yrkesrelevansen i studiet.

— Vi jobber kontinuerlig for å bedre utdanningen vår og samspillet mellom praksis og utdanning, sier Hanevik, og nevner som et eksempel:

— Blant de ansatte på GFU har vi nå utlyst praksisstipend, slik at de ansatte kan få noen uker ute i skolevirkeligheten, og dette har blitt tatt i mot med åpne armer av de ansatte.

Ulike skolehverdager landet rundt

I tillegg forteller Hanevik (bildet under) at de jobber tett opp mot en av sine største samarbeidspartnere på praksisområdet, nemlig Oslo kommune, for å utvikle og forbedre praksisen og oppfølgingen av studentene når de er ute i praksis.

— Jeg tror forøvrig disse utfordringene ikke er spesielle for vår utdanning, men er utfordringer du finner på alle lærerutdanninger, og det er ingen enkel forklaring på hvorfor det er sånn. Vi kan stadig forbedre oss, og det jobber vi hardt med, sier han.

Hanevik trekker også fram at skolehverdagen er ganske forskjellig i ulike kommuner.

— Vi må forberede våre studenter til å kunne møte alle typer opplegg, og være kompetente over tid. Dette kan være en av mange forklaringer på hvorfor studentene opplever og svarer slik de gjør på yrkesrelevans, sier Hanevik.

Men studentene hans er altså også fornøyde. De får kjapt jobb og svarer at de gjerne hadde tatt samme utdanning om igjen, og gjerne valgt HiOA en gang til. 

Mange ulike spørsmål

I undersøkelsen kartlegger HiOA også om deres tidligere studenter er fast eller midlertidig ansatt, om de studerer videre og om om de har relevant jobb og når de fikk jobbtilbud. Kandidatene blir spurt om de vil komme tilbake til HiOA å studere og om de er fornøyd med utdanningen sin. mange svarer at de vil tilbake og mange sier de er fornøyd,s elv om de mener relevans i forhold til arbeidslivet ikke er den beste.

Se mer:

Undersøkelsen viser at etter ett år er 47 prosent i fast arbeid, mens etter to år har denne andelen økt til 63 prosent.

99 prosent av sykepleierstudentene får relevant jobb, 97 prosent av lærere og barnehagelærere, 81 prosent av kandidater utdannet innen sosialt arbeid og 91 prosent av ingeniørene.

Ingen oljekrise på HiOA

Undersøkelsen viser at alle ingeniørene fra HiOA, med unntak av bio- og kjemiingeniører raskt og enkelt får seg relevant jobb.

Ingeniørene fra HiOA blir altså foreløpig ikke rammet av oljekrisen slik man ser situasjonen på flere andre av landets ingeniørutdanninger.

(Undersøkelsen ble presentert på HiOA torsdag. I panelet satt (fv): Olav Wendelbo Kvam, Spekter, Dag Ekelberg, NHO Service, Haakon Hertzberg, NAV, Anette Magnussen, nestleder Studentparlamentet ved HiOA og prorektor for utdanning, Nina Waaler. Foto: HiOA)

Meget positive vernepleiere

Hvis man ser på alle svarene til kandidatene er det ett instituttet som stikker seg litt fram med gode svar på absolutt alle områder, og det er de ulike vernepleierutdanningene på Institutt for atferdsvitenskap på Fakultet for helsefag.

Vernepleierne fra HiOA er veldig godt fornøyd med utdanningen sin, godt fornøyd med relevans til arbeidslivet og de hadde valgt samme utdanning igjen og de kommer gjerne tilbake og studere mer på HiOA.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS