Økonomi

Sykepleierne vil også ha slettet studielån — krever samme ordning som lærerne

Norsk Sykepleierforbund ber om å bli behandlet likt som lærerne. Kunnskapsdepartementet svarer at de tar med seg innspillet.

Sykepleiere, her illustrert med et bilde fra en traumeøvelse i Fredrikstad mars 2022, har ingen ordning når det kommer til sletting av studielån utenom den generelle Nord-Norge-ordningen. Norsk sykepleierforbund ber regjeringen om å iverksette tiltak.

I 2017 etablerte regjeringen en ordning som gjør at ferdigutdannede lærere som har vært i jobb i tre år kan få slettet 106.000 kroner av studielånet sitt, uansett hvor i landet de bor.

— Noen vurderer kanskje å bli lærere, og da kan det være kjekt å vite at Lånekassen har ordninger som gjør at nyutdannede lærere kan få slettet deler av studielånet sitt, sa administrerende direktør i Lånekassen, Kjetil Moen, til Khrono før helgen.

— Svært underlig

Noe annet som flere vurderer å bli, er sykepleier. Men i fjor søkte over 3000 færre seg inn på sykepleieutdanningen enn det som var tilfelle i 2021.

Selv om mangelen på sykepleiere er vel så godt dokumentert som mangelen på lærere, både nå og i årene som kommer, finnes det ingen landsdekkende ordning når det gjelder sletting av studielån for de som velger å utdanne seg som sykepleiere.

Andre nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Kai Øivind Brenden, bekrefter overfor Khrono at de i fjor spilte inn et forslag til regjeringen om en sletting-av-studielån-ordning også for sykepleierne.

Foreløpig har de ikke fått gehør.

— Utallige rapporter og undersøkelser viser at det er et sterkt behov for å rekruttere flere sykepleiere, særlig i distriktene, og dette er også noe som politikerne erkjenner. Derfor er det svært underlig at man ikke ser ut til å ville etablere en ordning som vi vet med nær hundre prosent sikkerhet at vil ha effekt, sier Brenden.

Kai Øyvind Brenden mener definitivt at sykepleiere bør få en tilsvarende ordning som lærere når det gjelder sletting av studielån.

Differensiert ordning

Ordningen Sykepleierforbundet ser for seg er tilsvarende den lærerne har: Dersom man fullfører sykepleieutdanningen på normert tid, og arbeider som sykepleier i tre år, får man slettet deler av studielånet. Hvor mye man skal få slettet, kan differensieres ut fra hvor man velger å bosette seg og få jobb.

— Slik må det nesten være, fordi behovet for sykepleiere er større i distriktene enn i de store byene. Men ordningen bør gjelde for hele landet, slik den gjør for lærerne, sier Brenden.

Han vil ikke kalle det urettferdig at lærerne har fått på plass denne ordningen.

— Nei, det blir litt feil. Situasjonen for lærerne er slik at det er veldig forståelig at de har en slik ordning. Vi skulle bare veldig gjerne hatt en slik ordning selv også, sier Brenden.

Han varsler at Sykepleierforbundet kommer til å være tydeligere overfor regjeringen på at det bør innføres en lignende ordning for sykepleiere hvis de ikke blir hørt innen relativt kort tid.

— For oss er det åpenbart at innspillet vårt i fjor ikke har blitt gjort noe med. Så da får vi sette oss ned og vurdere var vi skal gjøre videre. Vi må nok i større grad være tydeligere på hva vi ønsker, sier Brenden.

Dette svarer departementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes statssekretær, Oddmund Løkensgard Hoel, skriver i en e-post til Khrono at Kunnskapsdepartementet merker seg innspillet fra Norsk Sykepleierforbund, og at de tar det med seg i det videre arbeidet.

Oddmund Løkensgard Hoel.

— Det er flere yrkesgrupper og organisasjoner som gjennom årene har ønsket seg at deres medlemmer får slettet gjeld, poengterer statssekretæren.

— Hensikten med ordninger for gjeldsslette til ulike yrkesgrupper er blant annet å rekruttere til bestemte utdanninger. I Norge har det tradisjonelt ikke vært like store utfordringer med rekruttering til sykepleierutdanningen som det er til lærerutdanningene, skriver Løkensgard Hoel.

Powered by Labrador CMS