STREIK

Sykepleiestudenter må vente på autorisasjon på grunn av streiken

Ved flere utdanningsinstitusjoner rammes eksamen for studenter som skulle vært ferdig utdannede sykepleiere til sommeren. 

Tre menn står med refleksvest med teksten 'Unio Streikevakt' foran et bygg med logoen til 'OsloMet' med gul bakgrunn
På OsloMet tas stadig flere ut i streik. Det påvirker sykepleiestudenter som ikke får godkjent utdanningen sin til planlagt tid.
Publisert

Unio varslet onsdag at streikeuttaket for neste uke spesielt vil gå ut over lærer- og sykepleierutdanningene.

Med tredje streikeuttak er det totalt 94 ansatte ved OsloMet som vil være i streik fra neste uke. Fra før av streiker 9 ansatte ved universitetets sykepleieutdanning, og ingen flere vil bli tatt ut mandag. Likevel blir studentene ved OsloMets sykepleieutdanning påvirket av streiken, opplyser universitetet til Khrono. 

Fakta

Tredje fase av streiken for sykepleiere

Ved disse stedene tas sykepleiere ut i streik mandag:

  • Høgskolen i Østfold: 39
  • Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitenskap: 11
  • NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie: 10
  • Kunnskapsdepartementet: 1
  • NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap: 6
  • Universitetet i Stavanger: 11
  • Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold: 10
  • Kilde: Sykepleien

— Sykepleiestudenter i kompletterende utdanning vil bli rammet, opplyser Ingrid Ruud Knutsen, som er instituttleder ved InPstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Kompletterende utdanning er en ettårig utdanning for sykepleiere med utdanning fra utenfor EU/EØS. Deres praktiske eksamen blir foreløpig utsatt en uke. Det kan ramme både ferieplaner og oppstart i ny jobb for studentene.

— Vi vet jo ikke hvordan streiken utvikler seg ennå, og da er det vanskelig å planlegge en praktisk eksamen. Det er selvfølgelig leit for dem det gjelder, sier Knutsen.

OsloMet opplyser at det så langt er 71 sykepleiestudenter som ikke får avlagt fagprøve før streiken er over. 

Rammer hundrevis av sykepleiestudenter

Det er totalt 88 ansatte på sykepleieutdanningene i universitets- og høgskolesektoren som tas ut i den tredje fasen av streiken, skriver Sykepleien (se oversikt i faktaboks). Av dem er det Høgskolen i Østfold som rammes hardest, der 39 går ut i streik mandag.

Tore Petter Engen, informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold, forteller til Khrono at det fra torsdag morgen jobbes med å kartlegge hvordan undervisning og eksamen blir påvirket av streikeuttaket. Før onsdag kveld var ingen tatt ut i streik hos høgskolen, og de vil gi informasjon til studentene så snart den er klar. 

Tore Petter Engen ved Høgskolen i Østfold sier studentene skal få god informasjon om eksamensavvikling og streik.

Tidligere i uken ble det kjent at 300 sykepleiestudenter ved NTNU ikke får godkjent utdanningen sin før streiken er slutt. Sensur på eksamen er forsinket, og uten den får ikke sykepleierne gyldig autorisasjon. 

Umulig å unngå streik

Daniel Tørresvoll Stabu, som er leder av Norsk Sykepleierforbunds studentkontor, sier til Khrono at han forstår at dette er surt for de studentene som rammes.

— Samtidig mener vi at staten gjør det umulig for oss å ikke gå ut i streik. Dette handler vel så mye om mulighetene til fremdeles å ha sykepleieutdanning av god kvalitet.

Stabu påpeker at underviserne i universitets- og høgskolesektoren tjener 100.000 kroner mindre enn om de hadde jobbet i videregående skole. 60 prosent av de fagansatte på sykepleieutdanningene med førstekompetanse kan gå av med pensjon innen fem år. 

— Vi har store utfordringer med å rekruttere. Det er dramatisk for sykepleieutdanningen, sier Stabu.

— Det er synd når en tredjepart rammes av streik, men dette er statens ansvar.

Lærerstudenter rammes også

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det mange lærerstudenter som har blitt og kan bli rammet. 

— Før det tredje streikeuttaket på mandag vil det totalt være 200 lærerstudenter på Fakultet for lærerutdanning som får utsatt praktisk eller muntlig eksamen denne uken og neste. Vi har ikke oversikt enda over hva tallet er hvis streiken fortsetter. Hvis streiken avblåses neste uke kan studentene få eksamen, men da får de beskjed senest klokken 20 dagen før, sier Gunhild Raunsgard, som er leder for enhet for eksamen ved HVL. 

Neste uke kan praktiske og muntlige eksamener ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitenskap ved HVL også bli utsatt. Hvor mange studenter som kan bli påvirket av dette er ikke klart ennå. 

Powered by Labrador CMS