rettssak

Tatt for fusk i tre instanser — likevel strøk de

To Universitetet i Agder-studenter ble tatt i å samarbeide på en hjemmeeksamen. Til tross for samarbeidet strøk begge. Studentene saksøkte og nå er dommen klar.

To studenter ved Universitetet i Agder er utestengt i to semestre for å ha fusket på en hjemmeeksamen våren 2021.
Publisert Oppdatert

To mannlige studenter ved Universitetet i Agder (UiA) har nylig fått saken sin prøvd i rettssystemet.

Studentene ble utestengt i to semestre etter at den lokale klagenemnda og Felles klagenemnd mente at studentene hadde kommunisert underveis i en hjemmeeksamen våren 2021 - i strid med regelverket.

Studentene bedyret at saken var langt mer uskyldig enn som så.

I deres forklaring hevdet studentene at den ene studenten sendte deler av oppgaveteksten til den andre studenten på grunn av «språkforvirring».

Men det mistenkte samarbeidet styrket ikke oppgaven for studentene, snarere tvert imot. Begge studentene strøk på den aktuelle eksamenen.

Agderposten omtalte dommen først.

Kommuniserte på WhatsApp

Mistanken mot de to studentene oppsto da sensor gikk gjennom eksamensbesvarelsene og fant at studentene hadde gjort samme feil på en rekke oppgaver.

Når studentene i tillegg unnlot å svare på de samme spørsmålene og det ble påvist 17 prosent tekstlikhet mellom oppgavene, styrket mistanken om fusk seg.

I retten innrømmet studentene å ha kommunisert via talemeldinger på WhatsApp underveis i hjemmeeksamen, men mente at det ikke var snakk om bevisst fusk. Studentene forklarte at den ene studenten sendte deler av oppgaveteksten til medstudenten og spurte hvor stoffet var behandlet i forelesning. Han ble henvist til forelesningene i faget generelt

Regelverket sier at kommunikasjon med andre om oppgaven, distribuering av oppgaveteksten eller utkast til svar er ikke tillatt.

En av studentenes advokater, Edeline Johansen Tveiten, argumenterte med at det å sende selve oppgaveteksten, som den andre kandidaten allerede har tilgang til, ikke gir noen uberettiget fordel på eksamen. Derfor kunne ikke kommunikasjonen anses som fusk, mente hun.

Begge studentene mener at likhetene i oppgaven ikke er nok til å bevise at de har samarbeidet underveis i eksamen.

Denne uka falt dommen i rettssaken. Studentene får ikke medhold og tapte saken.

«Påfallende»

At studentene hadde kommunisert om oppgaven, om enn bare for å gi enkel hjelp til hverandre, er likevel et brudd på det interne regelverket til UiA som har vært lett tilgjengelig for studentene, slår dommeren fast.

Retten finner det også «særdeles påfallende at de begge har unnlatt å svare på de samme oppgavene».

I dommen la tingrettsdommer Øyvind Strand stor vekt på at det var snakk om en avgjørende eksamen og at studentene hadde studert ved UiA siden 2019 og ikke var uerfarne studenter.

Fordi begge studentene strøk på eksamen ble ikke spørsmålet om studentene hadde tilegnet seg en fordel under eksamen og dermed burde få eksamen annullert, behandlet.

Dermed var det kun spørsmålet om studentene burde bli utestengt fra studiet i to semestre som ble behandlet i retten.

«Allmennpreventive hensyn taler for at det gis en markant reaksjon», slår dommeren fast i en fersk dom.

Straffen om en utestengelse på to semestre ble derfor stående for de to studentene.

Powered by Labrador CMS