skatteregler

Therese ble overrasket etter disputasen: Plutselig var skattefradraget fjernet

Stipendiater kan ikke lenger be om fradrag for utgifter til doktormiddager. — Et kutt som kan ramme skjevt, mener Therese Dwyer Løken.

Therese Dwyer Løken er avbildet med sine to døtre Hennie og Charlotte på en restaurant.
Therese Dwyer Løken (i midten) feiret 9. februar sin disputas med familie, venner og kolleger. Her avbildet med døtrene Hennie (til v.) og Charlotte på doktormiddagen.
Publisert Oppdatert

9. februar hadde Therese Dwyer Løken sin disputas i doktorgradsprogrammet i «Personorientert helsearbeid» ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). I etterkant holdt hun, tradisjonen tro, en doktormiddag. Blant de 28 gjestene var det 11 veiledere, medforfattere, opponenter og ledere, i tillegg til familie og venner.

Som alenemor med to barn hadde hun gjort seg flid med å sjekke reglene i forkant. Da hun sjekket Skatteetatens nettside i desember, sto det klart at «når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking, reising og doktorgradsmiddag».

Bildet viser Therese Dwyer Løken som står bak en pult og disputerer for sin avhandling Therese Dwyer Løken disputerte 9. februar med sin avhandling om integrering av kommunale helse- og velferdstjenester, og hvordan ansatte og ledere tilpasser seg og operasjonaliserer statlige retningslinjer som regulerer tjenesteintegrering.
Therese Dwyer Løken disputerte 9. februar med sin avhandling om integrering av kommunale helse- og velferdstjenester, og hvordan ansatte og ledere tilpasser seg og operasjonaliserer statlige retningslinjer som regulerer tjenesteintegrering.

— Jeg har lønnen til en høgskolelektor, og merker som mange kostnadsøkningen i samfunnet. Da jeg planla middagen, var det et stort spørsmål hva jeg hadde råd til, og hva jeg kunne få tilbake på skatten, sier Løken. 

Hun har jobbet som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold de siste ni årene.

Da hun gikk inn på Skatteetatens nettside på nytt etter disputasen, var derfor overraskelsen stor: «Fradrag for utgifter i forbindelse med doktorgrad fjernes fra inntektsåret 2023. Endringen gjelder for kostnader i 2023 eller senere», sto det nå.

— Kan ramme skjevt

Løken er kritisk til endringen. 

— I det store og det hele tror jeg ikke staten sparer all verden på denne endringen. Det gjelder forholdsvis få stipendiater, og det handler ikke om mange tusen i fradrag. Men det er et kutt som kan ramme skjevt. Vi har mange internasjonale ph.d.-kandidater som bor dyrt og tjener lite. Det vil skape sosiale ulikheter der noen kan slå på stortromma, mens andre må droppe hele middagen. 

Regningen for middagen hennes kom på 25.600 kroner, og Løken hadde regnet med å få fradrag for 11 personer i middagsselskapet. 

Ifølge Skatteetatens gamle regelverk kunne en stipendiat trekke fra inntil 28.540 kroner for middagen, med en maks pris på 1427 kroner per kuvert. 

Regelverket åpnet kun for fradrag for middagen til veiledere, opponenter og liknende. «Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner», poengterte Skatteetaten.

Fradragene for kostnader til doktorgrad kommer i tillegg til minstefradraget.

Bør gi beskjed

Ved universitetet hun har disputert ved, Universitetet i Sørøst-Norge, er det valgfritt om man ønsker å ha en doktormiddag. 

Fakta

Doktormiddag ved USN

Universitetet i Sørøst-Norge skriver dette på sin nettside: 

Det er valgfritt for doktoranden å arrangere en middag eller sosial samling etter at disputasen er gjennomført. Du står fritt i hvordan du legger opp arrangementet; fra en stor middag i kjole og hvitt, til et koldtbord i forlengelsen av disputasen, eventuelt til ingen doktormiddag i det hele tatt.

Det mest vanlige er en middag med pent antrekk, der også disputasens leder, bedømmelseskomitéen og veileder(ne) samt instituttleder blir invitert. Doktoranden kan også invitere familie og venner. Middagen er offisiell, men kan ha en mindre offisiell siste del.

Doktoranden betaler selv for arrangementet, og noen av utgiftene kan trekkes av på skatten.

Hvis du ikke ønsker å arrangere en formell doktormiddag, bør du gi beskjed om dette til ph.d.-ansvarlig, slik at disputasleder, komitémedlemmene og veileder(ne) er forberedt på det.

USN poengterer også at driftsmidler til prosjektet ikke skal brukes til middagen. 

«Det mest vanlige er en middag med pent antrekk, der også disputasens leder, bedømmelseskomitéen og veileder(ne) samt instituttleder blir invitert», står det på nettsiden.

Det står også at det bør gis beskjed om man ikke ønsker å arrangere en formell middag. 

Løken tror færre doktorgradsstipendiater vil ta seg råd til en middag etter endt disputas med de nye skattereglene. 

— Det handler utelukkende om hva man har mulighet til. Det finnes en skjevhet allerede, og nå kan det være at dette blir forbeholdt dem som har mulighet til å betale for det. Jeg tror ikke at det nødvendigvis er en praksis som blir borte, men det blir større ulikheter mellom hvem som kan ta seg råd til det, sier Løken. 

Leder av Stipendiatorganisasjonene i Norge, Ingvild Bergom Lunde, var heller ikke klar over skatteendringen, og mener det har blitt dårlig kommunisert utad.

— Det har vært lang tradisjon for å arrangere en doktormiddag, og det er noe mange gleder seg til i flere år. At fradraget blir fjernet, kan gjøre at det blir forskjell på hvem som har mulighet til å fortsette tradisjonen.

Lunde er ikke sikker på hvor kjent fradraget var til å begynne med, men hun har selv oppfordret stipendiater til å benytte seg av det.

— Noen blir overrasket og lettet når jeg forteller dem at de kan få skattefradrag for utgiftene, mens andre har hørt om det. Det er vanskelig å si hvor godt kjent det er.

I strid med EØS-reglene

«Skylden» for endringen kan plasseres hos EØS.

Seksjonssjef i Skatteetaten, Lene M. Ringså, opplyser at paragrafen i Skatteloven som regulerte fradraget, ble opphevet med virkning fra 1.1.2023. 

— Bestemmelsens begrensing til norske universitet og høyskoler ble ansett å være i strid med EØS-reglene og bestemmelsen ble derfor opphevet med virkning fra inntektsåret 2023, skriver Ringså i en e-post til Khrono. 

Loven har altså vært opphevet i godt over ett år, men det ser ikke ut til å ha nådd ut til folk flest. Flere universiteter skriver på sine nettsider om fradraget. 

Det kan ha sammenheng med at Skatteetaten ikke oppdaterte nettsiden sin med lovendringen. Løken leste ikke feil da hun sjekket regelverket hos Skatteetaten i desember og så omtalt reglene som gjaldt før. 

— Denne artikkelen ble ved en feil dessverre for sent oppdatert med informasjon om at regelen om fradragsrett ble opphevet fra 1.1.2023. Artikkelen ble endret i februar 2024 og Skatteetaten beklager at dette ikke skjedde før, skriver Ringså.

Alminnelige skatteregler

Endringen er omtalt i statsbudsjettet for 2023, i proposisjonen om skatter, avgifter og toll:

«EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har mottatt en klage mot Norge som gjelder skatteloven § 6—43. Begrensningen til norsk universitet eller høyskole er problematisk etter EØS-reglene, og departementet vurderer det slik at bestemmelsen må endres», står det i proposisjonen.

Finansdepartementet vurderte det dit hen at kostnader til doktorgradsarbeid burde følge skattelovens alminnelige regler. 

«Etter alminnelige regler vil fradragsberettigede kostnader knyttet til doktorgradsarbeid inngå i minstefradraget. Forslaget vil derfor innebære en innstramming for ansatte doktorgradsstipendiater i Norge», skriver departementet.

Powered by Labrador CMS