universitetet i bergen

Tidligere NHO-topp ble ansatt ved UiB og fikk millionlønn, selv om avtale med UiB ble stoppet

Rektor Dag Rune Olsen jobbet for at UiB skulle inngå en avtale med eks-NHO-topp Tom Knudsen om overtakelse av et arbeidslivsportal-konsept. Men Olsen ble stoppet både av egen økonomiavdeling og Kunnskapsdepartementet. Da ble Knudsen midlertidig ansatt ved UiB – med millionlønn.

Dag Rune Oslen, her fotografert under Arendalsuka, prøvde å inngå en avtale med NHO-topp Tom Knudsen. Interne dokumenter viser at UiBs egen økonomiavdeliing underkjente avtaleforslagene med tidligere NHO-topp Tom Knudsen. Kunnskapsdepartementet var enige.i økonomiavdelingens vurderinger..
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sommer og høst satt den mangeårige toppen i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Tom Knudsen, i forhandlinger med rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, om en avtale som kunne sikre førstnevnte en gullkantet avtale som innebar at Universitetet i Bergen overtok Knudsens selskap, som satt med en idé om en arbeidslivsportal for inntil 20 millioner kroner.

Da Olsen og UiB sendte avtalen over til Kunnskapsdepartementet (KD), ble avtalen stanset. Det var Bergens Tidende (BT) som først meldte om denne saken. Nå viser interne notater Khrono har fått tilgang til at Olsen i realiteten ble stoppet av UiBs økonomiavdeling og administrasjon, før saken ble sendt til departementet for vurdering.

Saken ble kjent dagen etter at Olsen ble ansatt som ny rektor ved UiT.

Blant de best lønnede

Da avtalen Olsen hadde gått i bresjen for havarerte, ble den tidligere NHO-direktøren Tom Knudsen likevel ansatt som seniorrådgiver ved Universitetet i Bergen, i et halvt års engasjement, med en årslønn på litt over 1,1 million kroner. Det viser arbeidsavtalen mellom UiB og Knudsen, som Khrono har fått tilgang til.

Knudsen blir blant de best lønnede i UiB-administrasjonen. Snittlønn for en som er ansatt i seniorrådgiverstilling er lønnstrinn 75, i overkant av 700 000 kroner, får Khrono opplyst.

Knudsen er foreløpig ansatt i et engasjement, men det er planer om at dette skal bli en fast stilling.

«Ble ikke enige»

I et notat Khrono har fått innsyn i heter det at forlengelse vil kunne skje etter utlysning. «Ettersom det er behov for noe tid til å forberede for tilretteleggelse av et lengre engasjement, vurderes det som hensiktsmessig at utløpstidspunktet for det første engasjementet ikke kommer for tidlig, og hensyntatt dette foreslås at tiltredelsestidspunktet settes til 1/12 2020», heter det.

— Vi ble ikke enig om betingelsene, sier Dag Rune Olsen til Khrono om forhandlingene med Knudsen.

Olsen sier at selve prosjektet Knudsen hadde ideen til, er noe UiB vil kjøre.

— Det er selskapet som har rettene til ideen. Vi ble enige om å ansette Knudsen i seks måneder, med en godtgjørelse som både er lønn og penger for ideen. Det er ikke slik at UiB har rett til å utnytte ideer en ansatt har hatt før vedkommende ble ansatt.

— Men dere har tenkt å ansatte han fast?

— Stillingen skal lyses ut, med konkurranse. Men den kompetansen Knudsen har anser vi som en kompetanse vi er på jakt etter. Men det kan være andre som også har denne kompetansen, sier Olsen.

Ville sikre eierskap i konsept

Engasjementet som Tom Knudsen nå er engasjert i I tillegg til topplederstilling-elementet skulle avtalen sikre Tom Knudsen opp til 20 millioner kroner i utbetaling for hans nyopprettede selskap, skriver BT.

Avisen har fått tilgang til opplysningene gjennom dokumenter og e-poster fra Kunnskapsdepartementet. Ifølge opplysningene sendte rektor Olsen avtaleutkastet til departementet 22. september.

Knudsen hadde utarbeidet et konsept for å knytte utdanningsinstitusjoner og aktører i arbeidsmarkedet nærmere sammen. Nå ville UiB kjøpe alle aksjene i selskapet Praktikk AS for å få eierskap til konseptet, skriver BT.

En forutsetning for at pengene ble overført, var at Knudsen skulle sitte som daglig leder i Praktikk AS frem til han går av med pensjon i 2025, het det i avtaleutkastet.

Stoppet av sine egne

Rektor Dag Rune Olsen har uttrykt seg som at han la millionavtalen med tidligere NHO-direktør Tom Knudsen og hans selskap til side, etter at Kunnskapsdepartementet hadde stilt seg kritiske til prosjektet.

I korrespondansen internt på UiB om saken, kommer det frem at Olsen i realiteten ble stanset av sine egne, etter at direktør Kjell Bernstrøm ble klar over hva som foregikk og satte økonomiavdelingen på saken allerede i juni.

— Vi fanget opp saken i juni, og jeg koblet da på økonomiavdelingen for å gjøre en vurdering av de avtalealternativene som lå på bordet, sier direktør Kjell Bernstrøm.

Økonomiavdelingens gjennomgang av avtaleutkastene viser at de stilte seg svært kritisk til begge modellene for investering som lå i forslaget.

«Min vurdering er at begge modellene som skisseres i utkast til investeringsavtaler/aksjekjøpsavtaler er modeller som UiB ikke bør gå inn på», skriver en medarbeider i økonomiavdelingen i en epost den 2.juli 2019.

Eposten var stilet til direktør Bernstrøm, assisterende direktør Tore Tungodden og økonomidirektør Per Arne Foshaug.

Departementet enige

— Det var altså du og økonomiavdelingen som stoppet Dag Rune Olsens plan om å overta Tom Knudsens selskap Praktikk AS for oppimot 20 millioner kroner?

— Ja, det var den administrative ledelsen som tok tak i det og fikk økonomiavdelingens vurdering, som senere slik jeg ser det, ble stadfestet av Kunnskapsdepartementet, sier Kjell Bernstrøm

— Kunne denne avtalen vært inngått uten at dere var involverte?

— Nei, økonomifullmakten ligger hos direktøren. Og det er direktøren som presenterer saker for universitetsstyret, sier Kjell Bernstrøm

Etter to-tre måneders arbeid og kommunikasjon frem og tilbake, ble investeringsplanene på rektors initiativ oversendt Kunnskapsdepartementet for vurdering. Da hadde administrasjonen underkjent avtalen. Departementet vendte også tommelen ned.

— Slik jeg oppfatter saken deler departementet syn med UiBs administrasjon i dette tilfellet. Nå har vi fått prosjektet inn i et langt mer fornuftig spor, sier Kjell Bernstrøm.

Vært noen uenigheter

Han viser til at det er behov for en såkalt arbeidslivsportal, som var tjenesten selskapet til tidligere NHO-direktør Tom Knudsen skulle levere. Men nå er det andre aktører som er på banen for å utvikle dette.

— Nå har vi etablert kontakt med Unit i forhold til modellutvikling av en slik arbeidslivsportal. De vil også vurdere om den opprinnelige ideen til Tom Knudsens selskap har noe for seg i praksis, sier Kjell Bernstrøm.

— Hvordan har denne prosessen påvirket forholdet ditt til Dag Rune Olsen?

— Det har vært noen uenigheter, men vi er ikke på noen måte blitt uvenner av dette, sier Kjell Bernstrøm.

Departementet advarte

Kunnskapsdepartementet svarte Olsen på om avtaleutkastet tre dager etter at de mottok det, og påpekte flere elementer som UiB måtte vurdere før de gikk videre med saken.

«Vi minner om at universitetet verken direkte eller indirekte kan subsidiere en annen virksomhet, og at anskaffelser skal gjennomføres i tråd med regelverket»., skriver KD i svarbrevet til Olsen.

Olsen sier til Khrono at KD ikke stoppet noen avtale.

— Men det er noen ting de ber oss om å vurdere.

Olsen sier han gikk til innovasjonsselskapet VIS, siden han mener Knudsens ide handler om nettopp innovasjon. 26.juni kom det svar, med en advarsel: «Dersom det blir snakk om store transaksjoner før det er skapt noen verdier, samtidig som UiB skal bidra med kapital til utvikling og drift, tror jeg man fort havner på tynn is, så det er min tydeligste advarsel til dere i den videre forhandlingen med Tom. Det er også viktig at man ligger noen lunde innenfor det som er bransjestandard i slike transaksjoner, noe vi har flere eksempler på enn det som nevnes her», heter det i en epost Khrono har fått innsyn i.

— Når informerte du Bernstrøm om saken?

— Vi snakket nok om dette i etterkant av dialogen med VIS.

— Hvor vanlig er det at du som rektor går inn i en slik sak?

— Det er ikke vanlig at vi får slike henvendelser.

Endringslogg: Ingressen er endret og presisert kl 12.27 lørdag 19.desember. Khrono har fjernet ordet «tilbød» i ingressen. Dag Rune Olsen opplyser at han ikke tilbød Tom Knudsen noen avtale. Våre kilder og dokumentasjonen som er lagt fram fra Universitetet i Bergen viser at Dag Rune Olsen jobbet for at UiB skulle inngå en avtale med eks-NHO-direktør Tom Knudsen, om overtakelse av aktuelle arbeidslivsportal-konseptet, inkludert selskapet Praktikk AS. Avtaleutkastet ble formulert av Tom Knudsens advokat.

Avtaleutkastet ble stoppet av økonomiavdelingen og administrasjonen hos Universitet i Bergen og senere av Kunnskapsdepartementet. Deretter fikk Knudsen tilbud om engasjement som omtalt ved UiB, der han nå jobber med arbeidslivsportal-prosjektet.

Powered by Labrador CMS