UiT

Tilsyn avdekket fem avvik ved flyskolen i Bardufoss

Universitetet i Tromsø kunne verken dokumentere at ansatte opprettholder sin kompetanse eller at studentene får nok undervisning da Luftfartstilsynet kom på besøk i slutten av november.

At solen skinner over flyskolen i Bardufoss ble behørig dokumentert, men at de ansatte opprettholder sin kompetanse har det vært litt vanskeligere å dokumentere for flyskolen i Bardufoss.
Publisert

Fem avvik «som kan true flysikkerheten» ble resultatet da Luftfartstilsynet på tampen av november besøkte UiT Norges arktiske universitet sin flyverskole i Bardufoss, UTSA, for det årlige tilsynet.

Flyverskolen er den eneste statlige utdanningen av piloter i Norge.

I tilsynsrapporten skriver tilsynet at flyverskolen:

  • … ikke kunne dokumentere at ledende personell opprettholder sin kompetanse.
  • … ikke kunne fremvise at det eksisterer en oppdatert kompetansemappe for ledende personell.
  • … ikke kunne fremvise at gjennomførte antall timer i klasseromsundervisning var i samsvar med treningsmanualen.
  • … ikke kunne fremlegge at maksimalt antall bytter av instruktør praktiseres i henhold til gjeldende regelverk og manual.
  • … bruker begreper som ikke er i samsvar med begrepstabellen.

Universitetet har fått frist til 19. mars for å rette opp, samt finne forklaringer på hvorfor det har endt som det har.

— Skjevfordeling

— Funnene er blitt klassifisert som nivå 2. Det vil si at det har blitt avdekket forhold som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk, men funnene anses ikke som såpass alvorlige at flysikkerheten blir direkte truet, sier Erwin Langejan, inspektør i Luftfartstilsynet.

— Dette kommer vi til å svare ut raskt, sier Stig Larsen, avdelingssjef ved UTSA.

Hva dokumentasjon av kompetanse angår er det bare dokumentasjonen som mangler, kompetansen er på plass, sier han. Et av problemene var å finne en måte å lagre data på som stemmer overens med personvernforordningen. Det har de nå funnet en vei rundt.

Når det gjelder antallet timer undervisning derimot, er det ikke dokumentasjonen som er problemet.

— Vi har hatt en skjevfordeling. Våre studenter har mer klasseromsundervisning enn hva det felles europeiske lovverket legger opp til, men i noen enkeltemner har det vært litt for få timer. Så dette må vi justere på nå, sier Larsen.

— God konsulentbistand

Når det kommer til begrensningen på hvor mange instruktører en student kan ha i løpet av et utdanningsløp har de nå lagt inn sperrer som hindrer regelbrudd, sier Larsen. Det gjør de blant annet ved å legge inn grenser i datasystemene slik at det ikke går an å registrere flere instruktører enn tillatt.

— Hva begrepsbruken angår er det oppdateringen av manualer som henger litt etter. Det er stadig organisatoriske endringer, og stillinger som endrer navn, og vi har ikke vært flinke nok til å følge opp dette alle steder i manualen, sier avdelingssjefen og legger til:

— All ære til Luftfartstilsynet. De var tre inspektører her i tre dager for å gå gjennom alt. For oss er dette god konsulentbistand som vi får hvert år, sier Larsen.

Powered by Labrador CMS