ARBEIDSFORHOLD

Timeregistrering er på bordet for danske forskere. Ikke ønsket, sier norske fagforeninger

En ny lov kan bety at vitenskapelige ansatte i likhet med andre dansker må skrive ned hvor lenge de jobber. Norske forskere ønsker ikke det, sier Forskerforbundet. 

Våre medlemmer gir klar tilbakemelding om at dette sporet ikke er det de ønsker, sier Guro Lind i Forskerforbundet.
Publisert

Det danske folketinget vedtok i forrige uke en ny lov om registrering av arbeidstid. Det kan bety at vitenskapelige ansatte må registrere antall timer de jobber. Det skriver Forskerforum.

Endringen har sammenheng med en EU-dom fra 2019 mot uregistrert arbeidstid. 

Fra 1. juli må danskene, dersom de ikke fritt disponerer sin arbeidstid, registrere sine timer. Siden forskere kan bli pålagt undervisning eller andre oppgaver, har de ikke en fri arbeidstid. Da må de enten få individuelt unntak eller registrere timer. 

En dansk fagforening påpeker at uten timeregistrering er det sannsynlig at mange akademikere jobber gratis. 

— Vi forskere jobber mer enn vi burde, som betyr at staten får mer ut av lønnskronene enn den betaler for, sier Brian Arly Jacobsen i den danske fagforeningen DM til danske Forskerforum

I snitt 46 timer

Guro Lind, som er leder av Forskerforbundet, sier til Khrono at det stemmer med situasjonen i Norge.

— Bakteppet er det samme her hjemme. Vitenskapelig ansatte jobber stadig mer, og i snitt 46 timer i uken, stort sett uten noen form for kompensasjon. Paradokset er at tiden til forskning samtidig går ned. Denne situasjonen er uholdbar, og noe som må tas tak i politisk, mener hun. 

Ønsker ikke registrering

Lind sier at fire av fem forskere bruker mer fritid enn ønskelig på jobb, og at det er stort merarbeid i kombinasjon med utrygge jobber som er hovedgrunnen til at så mange forskere vurderer å slutte i akademia. 

Hun mener at tiden for timeregistrering ikke er moden i Norge.

— Våre medlemmer gir klar tilbakemelding om at dette sporet ikke er det de ønsker. Når vi vet at gratisarbeidet de vitenskapelig ansatte gjør hvert år er beregnet til rundt to milliarder kroner, burde også ledelsen ved institusjonene gjøre mye mer for å begrense merarbeidet. Jeg tror ikke de heller ønsker seg en dansk modell, sier hun.

Nestleder i Akademikerne Morten Wedege sier at deres foreninger heller ikke har gitt noen signal om at forskerne ønsker å føre timer. 

— Vi ser derfor ikke behovet for å endre dagens praksis. Før man eventuelt vurderer slike omfattende endringer i Norge, må vi involveres i forkant, sier Wedege. 

I Norge er det heller ikke sikkert noe vil endre seg som følge av danskenes endring, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Forskerforum. Etter arbeidsmiljøloven § 10—7 om oversikt over arbeidstiden er det allerede en plikt til å registrere arbeidstid. «Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte», står det i loven. 

Powered by Labrador CMS