NTNU

To forslag til ombygging er laget. NTNU og Statsbygg vil ha hvert sitt

Statsbygg og NTNU er nok en gang uenige i byggesak i Trondheim.

NTNU og Statsbygg er uenige om hva som bør skje med hovedbygningen når NTNU skal samle sine campus i Trondheim.
Publisert

Statsbygg ønsker en større ombygging av hovedbygget enn NTNU i ny campus. Med Statsbyggs forslag vil 221 ansatte bli flyttet ut av hovedbygget, skriver Universitetsavisa.

Fakta

NTNU Campussamling

  • NTNU skal samle alle fagmiljøene i Trondheim i området på og rundt Gløshaugen.
  • Den nye bevilgningen innebærer at fagmiljøene på Dragvoll flyttes til Gløshaugen, og samlet areal vil bli rundt 91 000 kvadratmeter.
  • Fagmiljøet for musikk (IMU) og Kunstakademiet i Trøndelag (KIT) vil fortsette å ha campus andre steder i Trondheim sentrum.
  • Statsbygg er byggherre.
  • Samlokaliseringsprosjektet hadde inntil den nye bevilgningen en prislapp på 11,8 milliarder kroner, men dette budsjettet er nå halvert.
  • NTNU har også campus i Ålesund og på Gjøvik.

De to nye forslagene har fått navnene 2A og 2B. Saken ble behandlet i NTNU sitt styre i mai, og man gikk da for en løsning som ligger nærmest det som i dag heter 2A. Statsbygg på sin side anbefaler 2B.

— I begge alternativene er det planlagt å bygge på et tilbygg på baksiden av hovedbygget og en ombygging av 3.800 kvadratmeter inne i hovedbygget, sier Hanna Maria Jones, konstituert prosjektdirektør for NTNUs campusutvikling, til avisa.

Statsbygg argumenter for å velge 2B er at det er billigere med ombygging enn med nybygg. Og at det i forslag 2B er foreslått at man bygger om 5.300 kvadratmeter ekstra i hovedbygget. Med denne ekstra ombyggingen, vil det bli plass til et felles læringsareal og knutepunkt i hovedbygget.

NTNU vil ikke hive bort ansatte

Men denne ombyggingen, som vil medføre at mange ansatte må forlate hovedbygningen, er NTNU selv skeptiske til.

— Utfordringen med 2B er at hovedbygningen i dag er i bruk. Det sitter mennesker i disse lokalene som må få en ny plass å være ved en ombygging. Statsbygg har regnet ut at vi trenger 2.600 kvadratmeter for å få plass til dem. Ett forslag er at disse arealene plasseres sammen med Dragvoll-biten av Institutt for musikk, ved Grensen, forteller Jones.

NTNU trekker også fram at denne flyttingen kan gi en dyrere pris enn det Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn, og da er man redd for at det vil gå på bekostning av ansatte.

221 kan bli flyttet ut av hovedbygget

Ifølge beregninger gjort av Statsbygg, vil 221 arbeidsplasser i hovedbygget måtte flyttes med alternativ 2B.

Samtidig som NTNU er skeptisk til Statsbyggs ønsker, ser de også fordeler med forslaget.

Jones trekker fram at de med Statsbyggs forslag vil få et felles læringsareal og knutepunkt for alle studentene, og det er positivt miljømessig med ombygging istedenfor nybygg.

Likevel:

— Vi har hatt saken oppe i rektoratet og dekanmøtet, og med hovedbrukergruppa og i Sesam. Det er bred enighet om at 2A er det beste alternativet for NTNU, sier Jones, til Universitetsavisa.

Nå ligger saken på bordet til Kunnskapsdepartementet, som vil ta avgjørelsen om hvorvidt det blir 2A eller 2B. NTNU håper på en rask avklaring.

Tillitsvalgte ønsker også 2A

Ifølge Universitetsavisa støtter de tillitsvalgte også synspunktene til NTNU sin ledelse.

— Å pusse opp østfløya i hovedbygget kostet mye penger. Det er nærliggende å tenke at dette prosjektet også blir dyrere enn man anslår. Vi ønsker også mest mulig nytt areal, og det er mange som har Hovedbygget som arbeidsplass i dag, sier Thomas Ferstad, nestleder i NTL.

Powered by Labrador CMS