Avtale om samarbeid

To høgskoler inngår et formalisert samarbeid

Politihøgskolen og Høgskolen i Innlandet (HiNN) har inngått en avtale om å samarbeide om utdanning og forskning.

Avtalen ble signert 3. mars av assisterende rektor Kjell Erik Mortensen ved Politihøgskolen og rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.
Avtalen ble signert 3. mars av assisterende rektor Kjell Eirik Mortensen ved Politihøgskolen og rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

— Vi har hatt et samarbeid i en årrekke ved den tidligere Høgskolen i Hedmark. Etter fusjonen i 2018 har vi fått et enda sterkere og bredere miljø innenfor områder som er interessante for begge parter, blant annet juss, psykologi og etikk, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) til Khrono.

Nå blir et mangeårig samarbeid formalisert. Avtalen er overordnet og vil bli utdypet med egne avtaler for konkrete samarbeidsprosjekt, heter det i ei pressemelding fra HiNN.

Satsing på samfunnssikkerhet

Videre peker Svenkerud på at høgskolen har et bredt fagmiljø knyttet til krise, beredskap og samfunnssikkerhet. Dette er et prioritert område når de skal inngå strategisk samarbeid. Avtalen som nå er inngått, er en del av høgskolens satsing på samfunnssikkerhet.

— Gjennom årene har samarbeid med Politihøgskolen resultert i lederutdanning og fleksible studietilbud for politiet, og vi har enkelte medarbeidere som har vekslet mellom de to institusjonene. Vi har tro på at avtalen skal styrke samarbeidet om utdanning framover, sier han i pressemeldinga.

— Relevante fagmiljø

Politihøgskolen vurderer samarbeidsavtalen som viktig.

— Vi blir sterkere sammen. Politiet og andre etater står overfor store utfordringer for å løse samfunnsoppdragene. Det er flere svært relevante fagmiljø ved Høgskolen i Innlandet som gjør de til en attraktiv samarbeidspartner for oss, sier assisterende rektor Kjell Eirik Mortensen.

Nå blir det satt ned ei samarbeidsgruppe med deltakere fra begge institusjonene, som skal koordinere det videre arbeidet.

Powered by Labrador CMS