styremøte UiA

To nye får status som toppforskningsenter

Universitetet i Agder har utpekt to nye prioriterte forskningssentre, et innen krisehåndtering og et annet innen maskinlæring.

Styret ved Universitetet i Agder har vedtatt å gi status som toppforskningssenter til to nye sentre, slik at universitetet i alt nå har åtte slike.
Styret ved Universitetet i Agder har vedtatt å gi status som toppforskningssenter til to nye sentre, slik at universitetet i alt nå har åtte slike.
Publisert

Styret ved Universitetet i Agder (UiA) har vedtatt å gi to nye sentre status som prioritert forskningssenter.

De to er Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) og Senter for intelligent signalprosessering og trådløse nettverk (WISENET).

UiA har fra før seks slike toppforskningssentre.

Får penger og stipendiater

Statusen betyr ekstra finansiering på 10 millioner kroner over fem år og to rekrutteringsstillinger, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. De får også midler til infrastruktur. Målet er å styrke sentrene slik at de kan hente inn mer eksterne midler og sikte seg inn mot nasjonale prestisjeordninger som Senter for fremragende forskning eller Senter for forskningsdrevet innovasjon.

Sju søkere

Det var i alt sju fagmiljøer som søkte om å få status som prioritert forskningssenter. I vedtaket som ble gjort onsdag understreker universitetsstyret at konkurransen i årets utlysning har vært svært høy.

­– Søknadene har holdt et veldig høyt nivå og flere har vært kvalifisert i forhold til kriteriene. Styrets jobb var å prioritere to av dem ut fra både eksterne og interne evalueringer, sier rektor og styreleder Sunniva Whittaker.

Krisehåndtering og maskinlæring

Senter for integrert krisehåndtering ved Fakultet for samfunnsvitenskap forsker på hvordan teknologisk innovasjon og nyskaping kan forbedre beredskap og krisehåndtering. Målet er å bidra til samfunnssikkerhet og kraft til å motvirke kriser, ved å utvikle og tilpasse nye teknologiske løsninger og metoder for beredskapsaktører.

Senter for intelligent signalprosessering og trådløse nettverk (WISENET) ved Fakultet for teknologi og realfag arbeider med dataanalyse og maskinlæring.

Forskningen dreier seg om hvordan man kan hente meningsfull informasjon og utføre forskjellige typer intelligente oppgaver ut fra enorme mengder sensordata, heter det i universitetets omtale av senteret.

Powered by Labrador CMS