NMBU

To prorektorer og en viserektor ansatt ved NMBU

Som ekstraordinær sak på dagens styremøte ved NMBU ble det ansatt prorektor for utdanning og forskning, samt utnevnt viserektor for bærekraft.

Elise Norberg er ny prorektor for utdanning på NMBU.
Publisert

NMBU har ansatt Finn-Arne Weltzien som prorektor for forskning og innovasjon og Elise Norberg som prorektor for utdanning. Astrid Sinnes blir viserektor for bærekraft, som er en nyopprettet funksjon.

— Det har vært stor interesse for stillingene både internt og eksternt. De tre som nå er valgt ut, har vært med og utviklet NMBU over flere år. I sine nye roller kan de ta innsatsen og engasjementet videre. De har spennende tanker, særlig om kvalitet, tverrfaglighet og NMBUs bærekraftsoppdrag, sier rektor Curt Rice ved NMBU, i en pressemelding fra universitetet.

Fakta

Søkerlista prorektor for forskning, NMBU

 • Luciano Patruno (40), Research and Development Manager i N2 Applied
 • Jörn Klein (46), professor ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tomas Willebrand (62), prorektor forskning ved Høgskolen i Innlandet, professor anvendt økologi
 • Elin Røssvoll (40) veterinær, Norsk Mat
 • Per Martin Norheim-Martinsen (43), viserektor for forskning og utvikling, OsloMet - Storbyuniversitetet
 • Trond Einar Pedersen (53), spesialrådgiver ved Norges forskningsråd
 • Annegreth Dietze (48), professor, prodekan for forskning, fakultet for landskap og samfunn, NMBU
 • Finn-Arne Weltzien (52), professor, instituttleder og forskningsleder, NMBU

Kilde: NMBU

Ny viserektor for bærekraft

Astrid Sinnes, professor ved Fakultet for realfag og teknologi, blir viserektor for bærekraft, en helt ny funksjon ved NMBU.

— Bærekraft er integrert i hele NMBU-ledelsens arbeid. Likevel er det viktig å ha en person i toppledelsen som har det som sitt primære fokusområde, sier Rice.

Funksjonen tilsvarer en halv stilling, og Sinnes vil fortsatt være tilknyttet NMBUs lektorutdanning, hvor hun i mange år forsket på hvordan skole og lærerutdanning kan fremme utdanning for en bærekraftig utvikling.

Det har vært endel diskusjoner rundt denne nye funksjonen, både i styret, men også blant de ansatte og tillitsvalgte, men rektor Curt Rice har landet på at han mener dette er den beste løsningen for å løfte bærekraft.

Lederansvar for bærekraft på NMBU

Viserektoren vil få et særskilt lederansvar for bærekraft, og skal bidra til å identifisere satsinger og prosjekter som skal prioriteres.

— På NMBU skjer det så mye bra innen bærekraft, både på forskning, i undervisning og blant studentene. Spørsmålet er hvordan kan vi optimalisere dette og få folk til å jobbe enda mer sammen. For å løfte oss ytterligere, må vi kanskje åpne for diskusjoner om å gjøre ting på nye måter. En av de spørsmålene det blir viktig å kartlegge framover, er hva bærekraft betyr for folk på NMBU. Hvordan kan vi jobbe enda bedre med det og få enda større impact? En annen diskusjon vi må inn i er hvordan vi kan bli enda flinkere til å feie for egen dør når det gjelder vår egen drift, sier Sinnes.

Ønsker mer samarbeid på tvers

Finn-Arne Weltzien bli ny prorektor for forskning og innovasjon. Han gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

Fakta

Søkerlista prorektor for utdanning, NMBU

 • Elin Røssvoll (40) Veterinær, seniorrådgiver ved Stiftelsen Norsk Mat med tilhold i Ås.
 • Janicke Rasmussen (57), Dean MSc BI Norwegian Business School
 • Ingar Pareliussen (50) Prorektor FoU og oppdrag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH).
 • Elise Norberg (49) Instituttleder og prodekan, ved Fakultet for biovitenskap og Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, ved NMBU

Kilde: NMBU

— Å lære av hverandre gir økt kvalitet på forskningen og bedre grunnlag for innovasjon. Mange av svarene på store spørsmål innen bærekraft ligger ofte i skjæringspunktet mellom ulike fagområder, sier han.

Weltzien er professor i fysiologi, har jobbet ved Veterinærhøgskolen siden 2008, de siste to årene som leder for Institutt for prekliniske fag og patologi. Han har også lang fartstid fra NMBUs forskningsutvalg. Han ønsker større grad av samarbeid på tvers av fakultetene.

Elise Norberg blir prorektor for utdanning. Hun er i dag instituttleder ved Institutt for husdyr- og akvakulturkunnskap og prodekan for utdanning ved Fakultet for biovitenskap.

— Våre studenter skal bidra til å løse de enorme utfordringene vi står overfor når det gjelder klima, miljø og produksjon av nok og trygg mat. Det krever høy kvalitet i undervisningen og en tverrfaglig tilnærming, sier hun.

Norberg har vært ansatt ved NMBU siden 2017 og har grunnutdannelsen sin fra daværende Norges Landbrukshøgskole. Hun har også vært ansatt ved Aarhus universitet. Der var hun med og etablerte ph.d.-utdannelsen ved Det jordbruksvitenskapelige fakultet. Hun mener NMBU har en unik faglig profil som gjør oss i stand til å bidra signifikant i arbeidet mot en mer bærekraftig framtid.

Powered by Labrador CMS