statsbygg får kritikk

Tok ikke kompleksiteten i veterinærbygg nok på alvor

Veterinærbygget i Ås ble flere milliarder dyrere enn først antatt, og nesten to år forsinket. I en ny evaluering får Statsbygg som byggherre kritikk.

Både bygg og utstyr i det nye Veterinærbygget er blant det fremste man har i Europa innen veterinærmedisin.
Publisert Oppdatert

Prosjektet med å samlokalisere veterinærmiljøene til NMBU og Veterinærinstituttet på Ås ble i følge nye tall fra Kunnskapsdepartementet 1,3 milliarder kroner dyrere enn planlagt, og var klart til innflytting to år på overtid.

Nå peker en ekstern evaluering på at Statsbygg har undervurdert kompleksiteten, omfanget, kravene til smittevern og utgiftene, og i for liten grad sett helheten i prosjektet. Samtidig burde Kunnskapsdepartementet hatt bedre rutiner for å håndtere avvik underveis.

Det var Aftenposten og VG som først omtalte evalueringen.

Fakta

Det nye veterinærbygget på campus Ås

  • 63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget på 2.100 kvm). I tillegg: 11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)
  • Byggestart i 2013, ble ferdigstilt i 2021, etter fem forsinkelser.
  • Kostnader: 8,5 mrd. kr.
  • Statsbygg har hatt ansvaret for det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen er samlokaliseret.
  • Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.
  • Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom. Det inneholder tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m.

Kilde: Fra Statsbyggs sider om prosjektet Campus Ås

— Vi har uten tvil fått et bygg med verdensledende fasiliteter for veterinærmiljøene på Campus Ås, men regjeringen ser alvorlig på at byggeprosjektet ble betydelig dyrere enn planlagt. Det er viktig at vi har god kontroll på hvordan vi bruker skattebetalernes penger. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått en ekstern evaluering av prosjektet. Evalueringsrapporten gir oss mange gode anbefalinger som vi kan lære av og ta med oss inn i andre byggeprosjekter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, i en pressemelding.

Europas ledende veterinærbygg

Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Hun erkjenner at Dovre har rett i at Statsbygg undervurderte kompleksiteten rundt det nye veterinærbygget.

— Men så skal vi altså huske på at vi snakker om det mest avanserte veterinærbygget Europa sett. På mange områder er det rent nybrottsarbeid, understreker Aschim, overfor Khrono.

Kommunikasjonsdirektør i statsbygg, hege Njaa Aschim.

Hun legger også til:

— Vi ser og vet også at mange studenter og ansatte er superfornøyd med det nye bygget og fasilitene man har rundt seg.

Ifølge Aschim er det fortsatt noen små tekniske detaljer som står igjen, men det meste er knyttet til laboratorier som tilhører Veterinærinstituttet som er samlokalisert med Veterinærhøgskolen og det nye dyresykehuset i praktbygget i Ås.

Jobber hardt for å bli ferdig

Lars Atle Holm er univesritetsdirektør ved NMBU.

I en kommentar til Khrono sier han at det nå legges nå ned en stor innsats hos alle parter for å planlegge hvordan vi mest mulig effektivt kan bruke de 75 millionene som Stortinget bevilget for å løse arbeidene som gjenstår på bygget.

Han legger til at det ikke enda er avtalt noen overtakelsesdato.

— Etter tidsplanen skal hoveddelen av dagens kjente utfordringer være ferdig løst i mai 2022, med noe etterslep som er planlagt ferdig i september. Det finnes flere saker hvor brukerne og Statsbygg er uenige om status, altså om de er ferdige eller ikke. Disse ligger ikke inne i planen foreløpig, forteller Holm.

Milliardsprekk

Opprinnelig var Campus Ås estimert til å koste rundt 7,2 milliarder kroner i dagens priser, mens byggeprosjektet har endt opp med å koste mer enn 8,5 milliarder kroner.

Ved den tidligste estimeringen av prisen for å flytte Veterinærhøgskolen til Ås og NMBU i 2008 var ikke prosjekteringen gjennomført. Prislappen ble anslått til 2,3 milliarder. Da prosjektet ble vedtatt av Stortinget, ble det satt en kostnadsramme på 6,3 milliarder kroner.

Det var Finansavisen som først dro opp de historiske tallene.

I tillegg er det investert i nytt utstyr for om lag 1,2 milliarder kroner.

Stortinget gav klarsignal til å realisere nybygget på Campus Ås i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013. I de opprinnelige planene skulle bygget være ferdigstilt og tas i bruk til høstsemesteret 2019, men innflyttingen ble to år forsinket. Forsinkelsen og sluttfasen har vært og er krevende for alle som er involvert i prosjektet, ikke minst for brukerne.

Undervurderte kostnader og for stram tidsplan

Forsinkelsene og kostnadsoverskridelsene er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 bestilte en ekstern evaluering av prosjektet, med hovedvekt på gjennomføringsfasen. Nå har Dovre Group levert sin rapport.

I pressemeldingen blir det trukket fram at evalueringen peker på at det meste i prosjektet har blitt dyrere enn planlagt. Spesielt prosjekteringen og elektrodelen av prosjektet har vært sterkt underdimensjonert. Her ble de faktiske kostnadene betydelig høyere enn budsjettet.

Departementene skriver også at Statsbygg i for stor grad basert styring og rapportering på informasjon fra hver enkelt kontrakt, og ikke tilstrekkelig ivaretatt helheten og forhold som virker på tvers.

I rapporten peker Dovre også på at prosjektet var lagt opp med en for stram tidsplan, ingen eller lite med tidsreserver, manglende helhetsplanlegging og for liten oversikt over alt som skulle gjøres i sluttfasen.

Det poengteres også, som Statsbygg selv har vektlagt, at koronapandemien har hatt betydelig forsinkende effekt i siste fase av prosjektet.

— Rapporten peker på en rekke punkter som kan forbedres i Statsbyggs prosjektgjennomføring. Statsbygg har allerede startet sitt arbeid med forbedringer i tråd med rapportens anbefalinger. Departementet vil følge opp Statsbyggs forbedringsarbeid i den løpende styringsdialogen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, i pressemeldingen.

Endringslogg

07.01.2022, kl 12.05: Oppdatert med kommentarer fra NMBU.

Powered by Labrador CMS