koronaopptak

Tok inn 76 studenter til 10 studieplasser

Universiteter og høgskoler har overbooket sine studietilbud med 107 prosent høsten 2020. Det er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2019.

Børre Bang, Instituttleder Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, UiT Narvik. De droppet inntaksgrensa på en bachelorutdanning og økte fra 10 til76 studenter, etter innspill fra regjering mv knyttet til koronapandemien.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universiteter og høgskoler har i høst 64.431 studenter totalt på sine utdanninger som er tilbudt gjennom Samordna opptak. Det er en overbooking på 107 prosent.

På samme tid i 2019 var overbookingen på 103 prosent.

Samordna opptak har talt opp hvor mange som har møtt opp til de studieplassene som tilbys gjennom samordna opptak.

Fakta

Opptaksreglene

  • Gjennom Samordna opptak kan du søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler. Søknadsfristen er 15. april.
  • Slik regnes poengsummen din ut (hentet direkte fra hjemmesidene til samordna opptak):

Karakterpoeng

+ realfagspoeng

+ språkpoeng

+ kjønnspoeng

+ poeng for opptaksprøver

= Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål)

+ tilleggspoeng

+ alderspoeng

= Konkurransepoeng (ordinær kvote)

  • Skolepoeng er den poengsummen du har før vi har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.
  • Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
  • I tillegg til dette kommer lokale opptak til masterutdanninger og etter- og videreutdanning.
  • Lokalt har man også opptak vi det man kaller TRESS/Y-vei , noe som særlig er aktuelt på endel ingeniørutdanninger. Disse opptakstallene kommer ikke fram av de ordinære opptakstall og frammøte tall fra Samordna opptak.

Kilde: Hentet direkte fra hjemmesidene til Samordna opptak

I disse tallene er ikke lokale opptak inkludert, det være seg fra andre opptaksmåter til bachelor, master og etter og videreutdanning.

Størst overbooking i Narvik

732 av 1284 utdanningstilbud har i høst en oppmøteprosent på over 100 prosent.

I 2019 var dette tallet 664. Til disse 732 utdanningene møtte det opp 7617 flere enn det de høyere utdanningsinstitusjonene hadde planlagt for. I snitt en overbooking på 20 prosent, når vi bare ser på de utdanningene som har overbooket.

Det er 68 flere utdanninger som har overbooket i 2020 sammenlignet med 2019.

23 utdanninger har overbooket med 200 eller mer prosent. Størst prosentvis overbooking er det ved UiT Narvik, ingeniør, datateknikk.

Her har de 10 studieplasser og 76 oppmøte studenter, en overbooking på 760 prosent.

Rolf Håkon Rensaa er studiesjef ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) i Narvik.

I en e-post til Khrono bekrefter Rensaa at det stemmer at de har 76 oppmøtte og antall studieplasser til dette studiet var i utgangspunktet 10.

Koronatiltak

— I år har vi dog fått ekstra tildelte studieplasser for dette studiet. Dette skyldes regjeringens «korona-tiltak» med tildeling av nye studieplasser til universiteter og høgskoler, som insentiv og botemiddel mot arbeidsledighet grunnet korona-pandemien etc. I den forbindelse ble adgangsbegrensningen for denne utdanningen fjernet under årets studentopptak. Resultatet ble 76 møttregistreringer, forklarer Rensaa.

Et nettbasert studium i IT ved Høgskolen i Molde har også godt oppmøte, en overbooking på 505 prosent, mens bachelorutdanning i drama og teaterkommunikasjon ved OsloMet har 50 oppmøtte studenter til 12 planlagte studieplasser, en overbooking på 417 prosent. Men her avviser man at det bare var planlagt 12 plasser.

— Fungerer med bruk av teknologi

Børre Bang er instituttleder og ansvarlig for studiet i Narvik der de har fått overveldende mange studenter, og innehar en slags norgesrekord i overbooking.

— Hvordan løser dere utfordringene med så mange flere studenter?

— Med utstrakt bruk av teknologi, studentassistenter og strukturert arbeid. Instituttet har et veldig godt team på som har vært villig til å strekke seg langt for å møte utfordringene som både dette spesielle opptaket og koronatilpasninger forøvrig har medført i år.

— Føler dere at studentene får et forsvarlig studietilbud?

— Ja. Vi har tilbudt dette studiet nettstøttet over noen år og har opparbeidet oss en viss erfaring. Forventningsavklaring mot studentene brukes det en del tid på, og erfaringsmessig tar det en stund før det synker inn at dette er et krevende fulltidsstudium, svarer Bang i en e-post til Khrono, som legger til at nå foregår undervisningen i all hovedsak digitalt.

— Har dere blitt tilført nok ressurser til å håndtere situasjonen?

— Veiledning 1 til 1 over nett er tidkrevende. Og vi skulle gjerne hatt mer tid til å se den enkelte student. Forhåpentligvis kan vi oppbemanne noe på undervisningssiden i løpet av senhøsten, for blant annet å ivareta dette kullet også videre framover, understreker Bang.

— Hva med eksamen?

— Eksamen og evaluering foregår på digitale plattformer, delvis basert på mappeevalueringer men også tradisjonelle eksamensformer. Vi tilpasser og endrer knyttet til koronasituasjonen. Vi har også med egenutviklede e-tester i enkelte emner, forteller Bang.

OsloMet: Ikke så mye overbooking

Niels Peter Underland er dosent på drama og teaterkommunikasjon ved OsloMet, og har vært på denne utdanningen siden 1992. Underland forteller at dette tallet på 12 planlagte studieplasser som Samordnet opptak opererer med ikke er korrekt.

— I vår rammeplan har vi 28 studenter. Vi har som alle andre utdanninger en del frafall de første ukene og normalt tar vi inn mellom 30 og 40 studenter for å kompensere for frafallet, forklarer Underland.

Antall studieplasser Underland trekker fram gjør at overbookingen på dette faget fra OsloMet sin side bare er på 79 prosent, ikke 417 prosent.

— Men i år har dere 50 studenter som er i gang med studiene?

— Jeg tror kanskje det er noe færre nå, men ja det er mange, og det har innebåret utfordringer for oss lærere, bekrefter Underland.

Han forteller at det også ble tatt inn ganske mange i fjor høst, og at overraskende mange har fortsatt.

— Vi har mange flinke studenter og de har også bidratt positivt for å finne løsninger på undervisningsituasjonen, forteller Underland.

Han trekker fram at utdanningen på OsloMet har fått mange nye og private konkurrenter og det er noe av bakteppet for at man prøver seg fram med opptaket.

— Likevel: Nå er det mange her, og vi ansatte har tatt opp behov for tilpasninger, og kanskje reduksjon til neste år, forteller Underland.

Noen studier helt uten studenter

18 av de 1284 studietilbudene hadde 20 prosent eller mindre frammøte i høst.

I bunnen av listene som viser over 732 utdanninger med overbooking finner vi tre utdanningstilbud som ikke har noen studenter.

Ett av disse er studieretning for yrkesfaglærere, elektrofag på NTNU. Her hadde universitetet 10 planlagte studieplasser, men ingen frammøtte studenter.

— I utgangspunktet skulle det starte opp noen få studenter på elektrofag, men av ulike årsaker trakk de seg før oppstart. En student startet opp, men trakk seg rett etter oppstart, forklarer seniorrådgiver Ingrid Goldmann, på bachelor yrkesfaglærer på NTNU.

Et annet utdanningstilbud uten studenter er yrkesfaglærer, informasjonsteknologi på OsloMet. Også her var det satt opp 10 studieplasser.

OsloMet forklarer at grunnen til at det er få kvalifiserte søkere her, og etterhvert ingen studenter, er at det er få søkere og svært få fagbrev som hører til denne studieretningen.

Det samme gjelder et utdanningstilbud for nordiske språk og litteratur og historie som er satt opp ved UiT med 10 studieplasser. Heller ikke her er det noen studenter.

(Om grafen: For mange ingeniørprogram som er med på listen kommer lokale opptak basert på TRESS/Y-vei i tillegg til opptaket gjennom samordna opptak. Tallene reelt er dermed for HVL: Ingeniør, automatisering med robotikk, Førde, 53,3, Ingeniør, maskin, Haugesund, 51,4 % Ingeniør, automatisering med robotikk, Haugesund, 73,3 %).
Powered by Labrador CMS