matematikk

Tok tak i matten og fikk lavest strykprosent i landet

Lærerstudenter ved Universitetet i Agder har den laveste strykprosenten i landet på nasjonal deleksamen i matematikk. Viserektor viser til systematisk og langsiktig arbeid med faget.

Universitetet i Agder har et drop-in-tilbud der studenter kan få hjelp med matematikk. Nå viser viser nye nasjonale resultater at innsatsen gir resultater, også for studenter som skal bli lærere for de yngste elevene. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert

På nasjonale prøver i matematikk for høsten 2023 strøk nesten 3 av 10 grunnskolelærerstudenter.

Blant de som skal bli lærere for de yngste elevene, trinn 1—7, strøk 29,2 prosent av studentene. Det var likevel bedre enn høsten 2023, da 40,6 prosent av disse studentene strøk. 

Fakta

Nasjonale deleksamener

  • Nokut gjennomfører nasjonale deleksamener for sykepleieutdanningene, grunnskolelærerutdanningene og barnevernsfaglige masterutdanninger.
  • For grunnskolelærerstudenter gjennomføres eksamen i matematikk for trinnene 1–7 og 5–10 to ganger i året. Her er det ca. 1600 studenter fordelt på 12 institusjoner og 22 studiesteder.
  • Nasjonal deleksamen i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi arrangeres to ganger årlig for rundt 5500 sykepleiestudenter på 13 institusjoner og ca. 30 studiesteder.
  • Nasjonal eksamen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid gjennomføres to ganger i året ved 13 institusjoner for anslagsvis 500 studenter. Eksamen i juridisk metode er felles for masterprogrammene i barnevernsfaglig arbeid og barnevern. 
  • Det er Kunnskapsdepartementet som bestemmer hvilke studieprogram og emner som skal ha en nasjonal eksamen.

Kilde: Nokut

Svake matteresultater blant lærerstudenter har skapt bekymring over tid. På eksamen skal studentene vise at de både kan løse algebraoppgaver og lære det bort til elever. Historisk sett har algebra vært et emne som norske studenter sliter med, ifølge Nokut, som gjennomfører de nasjonale deleksamenene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Best i landet

Ved Universitetet i Agder (UiA) var det derimot gladstemning da sensuren fra høstens nasjonale deleksamen i matematikk for grunnskolelærerstudenter trinn 1—7 ble kjent før helgen. Resultatene er de beste i landet med en strykprosent på bare 11,3 prosent.

Ved UiA var det kun lærerstudenter på trinn 1—7 som avla eksamen i høst, i alt 80 studenter.

Våren 2023 var resultatene også gode. Da var det lærerstudenter på trinn 5—10 som avla eksamen ved UiA og kun 5 prosent strøk, sammenlignet med 20,6 prosent nasjonalt på dette studieprogrammet.

Berømmer fagmiljøet og studentene

Viserektor for utdanning ved UiA, Hilde Inntjore, sier at de er veldig, veldig glade for resultatene.

— Vi er spesielt glade for at de gode resultatene fra våren 2023 står seg. Det er bare å berømme fagmiljøet som har jobbet systematisk og langsiktig for å forbedre studentenes resultater i matematikk, blant annet ved å utvikle studentaktive læringsformer og problemløsende metodikk. Det har også vært et godt samarbeid på tvers mellom de to studieprogrammene for grunnskolelærere, GLU 1—7 og 5—10, sier Inntjore.

Hilde Inntjore, viserektor for utdanning ved UiA.

Hun sier videre at UiA har vært tydelig på algebraisk tenkning, som mange studenter erfaringsmessig sliter med.

Viserektoren vil også berømme studentene som har jobbet med matematikken og blant annet benyttet seg av et drop-in-senter som er et lavterskeltilbud for studenter fra ulike utdanninger som ønsker hjelp med matematikk. Det arrangeres egne workshops og universitetet har mentorordninger der studenter hjelper hverandre. 

Dette har vært i regi av MatRIC, et senter for fremragende utdanning i matematikk ved universitetet.

— Studentene har vært flinke til å benytte seg av strukturer på siden av den vanlige undervisningen, sier Inntjore.

Nest flest kandidater

Med 80 studenter UiA hadde nest flest studenter som avla nasjonal deleksamen i matematikk høsten 2023. Bare Høgskulen på Vestlandet hadde flere med 191 lærerstudenter på trinn 1—7 i Bergen, Sogndal og Stord som avla eksamen, og her ble strykprosenten 35,6 prosent.

Det var i alt i landet 748 grunnskolelærerstudenter på trinn 1—7 og 5—10 som avla hver sin nasjonale deleksamen i matematikk i slutten av november. 574 av dem var studenter på grunnskolelærer trinn 1—7 og 174 på trinn 5—10.

Strykprosent for de to ulike gruppene lærerstudenter var 29,3 prosent for lærerstudenter på trinn 1—7 og 23 prosent for studentene på trinn 5—10.

Totalt strøk 208 studenter eller 27,8 prosent.

Powered by Labrador CMS