NTNU

Tre redaktører ber om at hele det ekstra­ordinære styre­møtet blir åpent

— Vi reagerer på at det ekstraordinære styremøtet er foreslått lukket, skriver redaktørene i Khrono, Adresseavisen og Universitetsavisa i en henvendelse til NTNUs styre og rektor Anne Borg. 

Oksholen, Lie og Kirsti Husby
Publisert Oppdatert

Rektor Anne Borg må svare for seg i et ekstraordinært styremøte på fredag klokka 09.00. Møtet strømmes. I sakspapirene til møtet står det at første del av møtet vil være åpen. Her vil rektor orientere om saken og svare på spørsmål fra styrerepresentantene. 

Deretter blir møtet lukket for å drøfte rektors håndtering. Begrunnelsen er taushetsplikt. Bakgrunnen for styremøtet er innlegget Anne Borg skrev i Dagens Næringsliv med kritikk av to NTNU-forskere, og at det deretter ble kjent at hun hadde hatt kontakt med Norsk industri om innlegget. Direktør Knut Sunde i Norsk Industri fikk lese gjennom innlegget før publisering. 

— En sak levd i offentligheten

Redaktør Tove Lie i Khrono, redaktør Tore Oksholen i Universitetsavisa og sjefredaktør Kirsti Husby i Adresseavisen ber styret om også å åpne den lukkede delen: 

I henvendelsen fra de tre mediene står det:

«Dette er et sakskompleks som har levd i offentligheten fra det første intervjuet i Dagens Næringsliv om de to rapportene om kjernekraft som begge ble publisert samme dag, mandag 27. november. Etter det har det vært debattinnlegg og intervju i ulike medier i to uker. Hele saken har foregått i offentligheten. Den samme offentligheten bør også ha tilgang til debatten i styret». 

«NTNU kan ikke leve med å diskutere ytringsfrihet bak lukkede dører», skriver de videre.

Khrono har bedt styreleder Remi Eriksen om å kommentere henvendelsen, men han har foreløpig ikke svart. 

NTNU-styret viser til paragraf 13.1 i forvaltningsloven som begrunnelse for at de kan lukke den andre delen av styremøtet.

— Handler om ytringsfrihet

I en kommentar skriver Tove Lie at NTNU bommer på ytringsfriheten igjen ved å operere bak lukkede dører. 

— Det finnes vel knapt noe mer offentlig enn en universitetsrektors mening og håndtering av spørsmål rundt akademisk ytringsfrihet. 

— At universitetsstyret på forhånd vedtar at denne delen av møtet skal holdes lukket, borger heller ikke for at landets største universitet skjønner hva denne saken handler om. Slik bommer de igjen, skriver Lie.  

— Uakseptabelt

Khrono intervjuet to juridiske eksperter tirsdag. De er begge kritiske til hvordan NTNU bruker denne paragrafen. 

— Hvis det er spørsmål om noen har gjort noe galt, er opplysninger om dette ikke taushetspliktbelagt, sa jussprofessor og ekspert på åpenhet i forvaltningen Jan Fridthjof Bernt. 

— De kan ikke tenke sånn, sa jurist Vidar Strømme. 

— Jeg mener at rektors håndtering av ytringsfriheten ikke er et personlig eller privat forhold. Det fremgår ikke av sakskartet at det skal behandles noe privat, så vidt jeg kan se, sier Strømme.

Jan Fridthjof Bernt utdypet overfor Khrono:

— Det er kun opplysning om alvorlige personlige forhold, som for eksempel psykiske lidelser og alkoholproblem, som gir grunnlag for taushetsplikt. Men ikke at hun har gjort en feil og utvist dårlig dømmekraft. 

Videre viste Bernt til at det gis anledning til å lukke styremøter når det angår personenes tjenestemessige forhold. 

— Så lenge man bare diskuterer saken, om Anne Borg har gjort noe galt — og ikke hennes tilsettingsforhold, så er det uakseptabelt å lukke dørene, sa Bernt. 

Powered by Labrador CMS