rektorvalg

Trekamp om rektorjobben i Molde

Molde-rektor Steinar Kristoffersen vil gjerne lede et universitet, mens de to andre rektorkandidatene er mer avventende til å søke universitetsstatus.

Steinar Kristoffersen (t.v.); Elin Mordal og Johann Roppen kjemper om rektorjobben ved Høgskolen i Molde.
Steinar Kristoffersen (t.v.); Elin Mordal og Johann Roppen kjemper om rektorjobben ved Høgskolen i Molde.
Publisert Oppdatert

Steinar Kristoffersen ønsker seg en ny periode som rektor ved Høgskolen i Molde, men møter motstand fra en annen sittende rektor og en av sine egne ansatte.

Onsdag møttes Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Volda, Johann Roppen, og førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde, Elin Mordal til valgdebatt.

Debatten avdekket ingen svært tydelige skillelinjer mellom de tre. Steinar Kristoffersen er tydeligere enn de andre på at høgskolen bør bli universitet, mens alle tre lover å lytte til fagmiljøene og studentene.

To med rektorerfaring

Fakta

Dette er kandidatene

  • Steinar Kristoffersen (56): Snart 6 år som rektor ved Høgskolen i Molde, ph.d i informatikk, har jobbet i instituttsektoren, som post doc ved UiO, programmerer, gründer og professor i informatikk ved Høgskolen i Østfold.
  • Elin Mordal (53): Førsteamanuensis ved avdeling for helse- og sosialfag. Utdannet sykepleier med spesialutdanning som jordmor. I 2022 fullførte hun en doktorgrad i helse og sosialfag. Har vært ansatt ved høgskolen siden 2008.
  • Johann Roppen (55), medieviter og professor i journalistikk. Har vært rektor ved Høgskulen i Volda i 8 år til sommeren. Tidligere forskningsleder ved Møreforskning i Volda.

Kristoffersen la vekt på verdien av å ha en erfaren rektor, slik han selv er etter snart seks år i stolen.

— En stor fordel med en lang rektorperiode er at man kan lære av sine feil, i tillegg til at man kan få mer innflytelse i sektoren. Som en erfaren rektor har jeg kommet i posisjon blant annet i UHR-utdanning og som medlem av universitetsakkrediteringsutvalget, sa han.

Johann Roppen er i samme båt med åtte år som rektor ved Høgskolen i Volda.

— Jeg har ikke innsideperspektivet, men har heller ikke så mye bagasje og fartstid ved et av fagmiljøene og det tror jeg kan være en fordel, sa Roppen, som lovet å være synlig, lyttende og tydelig, i den rekkefølgen.

Elin Mordal mente det er avgjørende med en rektor som kjenner høgskolen godt.

— Jeg er en lyttende person og hvis jeg blir valgt vil jeg lede i tett samarbeid med dekanene og lytte til de ansatte, studentene og omgivelsene, sa hun.

Rektordebatt ved Høgskolen i Molde samlet, om ikke fullt auditorium, så i hvert fall en del ansatte og noen få studenter.
Rektordebatt ved Høgskolen i Molde samlet, om ikke fullt auditorium, så i hvert fall en del ansatte og noen få studenter.

Avventende om universitet

Høgskolen i Molde har status som vitenskapelig høgskole i logistikk og har derfor de samme fullmaktene på dette området som et universitet.

Et av spørsmålene var om rektorkandidatene ønsker at høgskolen skal søke om universitetsstatus, hvis nye kriterier åpner for det.

— Det er et spørsmål jeg vil sette på dagsorden i forbindelse med vårt strategiarbeid. Vi kan bli et universitet med en helt unik profil, og har slik en fordel framfor de fusjonerte institusjonene, sa Kristoffersen.

Han viste til signaler han har fått om at de andre vitenskapelige høgskolene i landet vil søke universitetsstatus, først og fremst fordi forskningsmidler kanaliseres til universitetene.

Elin Mordal sa at hun ikke har bestemt seg angående universitetssøknad, men ønsker å se an hvilke kriterier for universitet som vil bli gjeldende framover. Samtidig pekte hun på at det norske systemet med høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter er vanskelig å forstå internasjonalt.

Roppen viste også til at arbeidet med universitetskriterier pågår, og at det uansett ville være helt feil å gå ned i status og bli en vanlig høgskole. Han trakk også fram spørsmålet om Høgskolen i Molde bør tenke i retning av å etablere en fagskole.

— Fagskoler skal satses på, ifølge regjeringen, og helsepersonellkommisjonen har sagt at vi må tenke nytt om helseprofesjonene. Jeg synes vi skal være med og diskutere dette og sette premissene, sa han.

Kritiserte Kristoffersen

Et av de mange spørsmålene trekløveret fikk fra salen handlet nettopp om arbeidsmiljøet. Professor Turid Årseth fortalte at hun har arbeidet ved høgskolen i 37 år.

— Jeg har sett mange rektorer komme og gå, men den jeg har sett minst av er Steinar Kristoffersen. Du har vist en manglende interesse for fagmiljøene og hva vil du gjøre med det, spurte hun.

Kristoffersen svarte at han forstår godt opplevelsen av manglende tilstedeværelse, men han viste til at han i 2022 har hatt 30 reisedager, tilsvarende 13 prosent av tiden, ingen dager med hjemmekontor og ingen andre fravær. Dagene er ellers fylt med veldig mange møter.

Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde. Lappen over øyet skyldes et uhell som gikk utover hodet og synet.
Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde. Lappen over øyet skyldes et uhell som gikk utover hodet og synet.

— Jeg er oppmerksom på problemet og har prøvd å bytte kontor og ambulere hvor jeg spiser lunsj. Og jeg er vel ganske alene om å ha bedt om å få sitte i åpent landskap, sa han og la til at han vil oppmuntre til flere treffplasser.

Johann Roppen sa at han vil gjøre seg litt tilgjengelig hvis han blir valgt. Han vil sende ut ukentlige nyhetsbrev, slik han gjør i Volda, han vil lytte til studentene og fagmiljøene og selv delta i alle avdelingsstyrer.

I tillegg til rektor, skal det også velges prorektor. Her er det to kandidater: Dagens prorektor Jeanette Varpen Unhjem og Svein Bråthen, som er professor i transportøkonomi ved høgskolen.

Powered by Labrador CMS