sommerselfie med nina waaler

Trives på toppene

Nina Waaler liker å nå nye høyder, og hennes neste store prosjekt for OsloMet er å gjøre institusjonen til en teknologisk ener.

— Jeg har fått meg noen toppturer i sommerferien, men fra 9. august er det full rulle på OsloMet, sier Nina Waaler.
Publisert Oppdatert

I 2021 får 11 institusjoner enten nye rektorer eller sittende rektor får fornyet åremål. Nina Waaler har vært prorektor for utdanning ved OsloMet i 6 år. Fra 1. august blir hun konstituert rektor for OsloMet, da Curt Rice går til ny jobb som ansatt rektor ved NMBU.

Nina Waaler forteller også at hun vil søke jobben hun nå går inn. OsloMet skal ansette rektor for 6 år, og det er antatt at ansettelsen vil skje før jul.

Hva gjør du i sommer?

— Jeg nyter lange, gode dager sammen med familie og venner langs kysten i Lillesand og ikke minst på diverse fjellturer i Valdres og Gudbrandsdalen. Har fått en tur opp til Lomseggen og et par andre topper rundt Bygdin. Så setter jeg stor pris på de gode stundene jeg tilbringer med min gamle far som bor alene.

Fakta

Nina Waaler, konstituert rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet fra 1. august.

Alder: 60

Hvor er du fra: Jeg er født i Bangalore, men oppvokst på Nordstrand i Oslo.

Utdanning: Jeg har studert fransk ved UiB og Kriminologi ved UiO. Så har jeg blant annet hovedfag og doktorgrad i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Der har jeg også jobbet og undervist i blant annet treningslære, idrettsmedisin og betydning av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av livsstilssykdommer.

Ledererfaring fra tidligere:
Før de siste seks årene jeg har vært prorektor, var jeg dekan ved Fakultet for helsevitenskap i åtte år ved den daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, som nå er OsloMet. Og før det har jeg ledet en del andre nasjonale og internasjonale prosjekter.

Så du har full ferie med andre ord?

— Ja, stort sett, men det blir litt til og fra jobb for å følge opp ting som skjer i pågående prosesser. Og så blir det jo en del gjøre i forbindelse med opptaket. Fra 9. august blir det uansett full rulle!

Ditt beste barndomsminne?

— Det er de fine sommerdagene med storebror, da vi spiste reddiker som vi dyppet i salt fra tomme blåskjell vi hadde plukket ved stranden. Skjellene var fine å bruke som saltskåler!

Reddiker er veldig godt! Men jeg har aldri hørt om at man dypper dem i salt?

— Haha, nei, det er kanskje ikke så mange som gjør det.

Nina Waaler er klar for nye oppgaver som OsloMet-rektor så fort hun er nede fra Lomseggen.

Har du en bok du vil anbefale?

Fakta

Nye rektorer eller i nye åremål i løpet av 2021

 • Margareth Hagen, Universitetet i Bergen
 • Astrid Kvalbein, Norges musikkhøgskole, fra 1. august
 • Dag Rune Olsen, UiT Norges arktiske universitet, fra 1. august
 • Gunnar Yttri, Høgskulen på Vestlandet, fra 1. januar
 • Peer-Jacob Svenkerud, Høgskolen i Innlandet, fra 1. mai
 • Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole, fra 1. august
 • Svein Stølen, Universitetet i Oslo, fra 1. august
 • Øystein Thøgersen, Norges handelshøgskole, fra 1. august
 • Curt Rice, NMBU, fra 1. august
 • Nina Waaler, fungerende OsloMet, fra 1. august
 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold, fra valgt til ansatt, fra 1. august

– Den første jeg kommer på er Tatovøren i Auschwitz av Heather Morris. Det er en kjærlighetshistorie fra den kjente konsentrasjonsleiren. Kontrasten mellom det grufulle som skjedde der, det helvete fangene gikk gjennom og skildringen av kjærligheten mellom to mennesker, syntes jeg var veldig sterk. Jeg har også møtt og snakket med mennesker som satt i leiren, og på den måten kom fortellingen enda nærmere.

Hva er den viktigste utfordringen for universiteter og høgskoler i dag?

— Å utnytte og benytte de teknologiske mulighetene som finnes. Det gjelder i utvikling av både faglige og administrative prosesser. Det er viktig å styrke samarbeidet mellom institusjonene slik at vi kan dra nytte av hverandres digitale løsninger, samt utvikle felles digitale løsninger. Unit spiller selvsagt en sentral rolle her, men vi og flere må på banen. Det er flere ting på gang allerede, men trøkket må holdes oppe. Dette er også noe Kunnskapsdepartementet forventer av oss. Universitets- og høgskolesektoren er selvsagt ikke løsrevet fra resten av samfunnet, så mer samarbeid på teknologisk utvikling gjelder også overfor eksterne aktører, både privat og offentlig. Det er svært viktig.

Hva er det viktigste ditt universitet eller din høgskole kommer til å oppnå under din ledelse de neste fire årene?

— Gjennom utdanning og forskning vil vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt. Det betyr både å bli et grønnere universitet, men også sørge for at vi forsyner samfunnet med den kunnskapen og kompetansen samfunnet trenger. Vår forskning skal være godt tilgjengelig og til nytte for publikum, andre forskere, offentlig forvaltning og næringsliv. Og så er det viktig at OsloMet skal være et godt sted å være, både faglig og sosialt etter pandemien. Selv om vi er forberedt på alt, håper vi at både studenter og ansatte kan komme mer og mer tilbake på campus utover høsten, og da må vi tilrettelegge for det.

— Den nye normalen handler ikke om å gå tilbake til slik det var før pandemien, men å ta lærdom av det vi har gått gjennom og lytte til folks ønsker og behov. Blant annet har vi et pågående stort program som heter Den gode studentopplevelsen, som går ut på å gjøre studenttilværelsen så god som mulig blant annet med digitale løsninger. Studentene etterlyser bedre måter å få beskjeder på og lettere måter å planlegge og gjennomføre studiehverdagen sin. Dette omfatter også det faglige opplegget. Både Shot-undersøkelsen og andre undersøkelser viser at både studenter og ansatte har hatt det tøft i denne perioden. Så å utvikle et godt læringsmiljø og en arbeidsplass hvor man trives er kjempeviktig.

Hva er den verste opplevelsen du har hatt de fire foregående årene?

— En svært vond hendelse var Paris-terroren i 2015. Det var jo helt fryktelig. Vi hadde studenter på opphold i Frankrike og franske studenter hos oss. Da bestemte vi oss for å invitere til en samling for de som følte seg berørt. For det meste var det jo studenter som kom, og det ble et sterkt og fint møte. For meg viste dette hvor viktig det er å skape rom for personlige møter i en stor organisasjon som OsloMet er, at institusjonen stiller opp.

— Hva er de viktigste lærdommene du tar med deg inn i neste periode?

— At jeg har mange dyktige kollegaer med høy kompetanse, og at vi sammen kan nå veldig langt! Og at vi har mange dyktige studenter som kan involveres mer i utviklingen av universitetet. Ikke bare i evalueringsprosesser.

— Søker du jobben etter Curt Rice?

— Nå gleder jeg meg bare til å starte i jobben, avslutter Waaler hemmelighetsfullt, før hun legger til:

— Og ja, jeg kommer til å søke.

Powered by Labrador CMS