høgskolen i molde

Ubrukte midler og ny utviklings­avtale

En høy andel ubrukte midler er en av sakene på styremøtet ved Høgskolen i Molde onsdag.

Ola Borten Moe presenterte årets statsbudsjett for universiteter og høgskoler i Molde 6. oktober. Her er han sammen med rektor og styreleder Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.
Publisert

Styret ved Høgskolen i Molde har møte onsdag 2. november. Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl 10.

En av sakene er høgskolens ubrukte midler. Ved utgangen av 2021 hadde Høgskolen i Molde 39 millioner kroner i avsetninger til såkalte «andre formål», det vil si alt unntatt investeringer.

Det var langt over Kunnskapsdepartementets krav om at universiteter og høgskoler kun kan ha 5 prosent av bevilgningen som avsetninger til andre formål.

I løpet av 2022 har høgskolen imidlertid omdirigert 25 av disse millionene til investeringer, går det fram av styrepapirene. Det dreier seg blant annet om investeringer i studenthus og utbedring av areal ved studiestedet i Kristiansund.

Forslaget til vedtak i styret er at avsetningsnivået utenom investeringer skal være maksimum 5 prosent av bevilgningen for 2023, det vil si at avsetningene ikke skal overstige cirka 17 millioner.

Får orientering om SHoT-tall

Andre saker er endelig forslag til utviklingsavtale for perioden 2023-26 og resultatene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Et av funnene i årets undersøkelse er at 33 prosent på landsbasis oppgir å ha alvorlige psykiske plager. For Høgskolen i Molde er andelen 28 prosent.

Et annet spørsmål gjaldt ensomhet. På landsbasis sier 27 prosent at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. For Høgskolen i Molde er tilsvarende tall 28 prosent.

På sakskartet

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Godkjenning av protokoll 07.09.2022
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Nanna Natalie Dam Jørgensen
 • Tildeling av graden philosophiae doctor- Anita Dyb Linge
 • SHoT-undersøkelsen 2022 - resultater HiMolde
 • Studieporteføljen for studieåret 2023/24
 • Forlenget sensurfrist for eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Rapport om opptak av nye studenter 2022
 • Oppnevning av ny skikkethetsnemnd
 • Etatsstyring 2022 - tiltaksplaner fra avdelingene
 • Endelig forslag til utviklingsavtale 2023 - 2026
 • Revidert budsjett pr 2.11.2022
 • Budsjett 2023: HiMoldes mål for avsetningsnivå
 • Forskningsutvalgets anbefaling om bruk av FoU-fondet
 • AR/VR-lab: ny beløpsgrense og anbud
 • Eventuelt
 • Orientering: Kunnskapsparken Eiendom AS
Powered by Labrador CMS